ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОУНБ

 В Друки | Бібліофілія | Філателія | Екслібриси

Л. Оленич. Літописи Тернопілля: імена, події, факти 

Видання бібліографічних покажчиків у Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці, якій у листопаді цього року виповнюється 80 років, — було і є провідним напрямком діяльності. Перші бібліографічні посібники «Сталінська Конституція — Конституція перемігшого соціалізму» та «Ярі зернові культури» підготували та видали в далекому 1949 році. видання 50-х років — це, як правило, рекомендаційні списки літератури до ювілеїв письменників, зокрема Тараса Шевченка, Павла Тичини, Миколи Гоголя та інших.

У 1969 році розпочато видання щорічного бібліографічного покажчика «Література про Тернопільську область за 1967—1968 роки», який став своєрідним літописом життя краю та подавав описи книжок, статей зі збірників, журналів і газет, що в комплексі відображали основні аспекти життя Тернопільщини.

Нещодавно бібліотека перейшла на новий формат його випуску, групуючи інформацію за п’ятирічний період.

Популярністю серед науковців, краєзнавців, фахівців освіти користується бібліографічний посібник «Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини», перший випуск якого побачив світ 1967 року. Сторінки цього видання розкривають багатогранність історії та культури нашого краю, популяризують славетних співвітчизників, що є основою для формування історичної пам’яті, виховання національної гордості народу.

У 60-х роках працівники бібліотеки долучилися до фундаментальної праці з написання «Історії міст і сіл Тернопільської області». На основі проведеного дослідження в 1964 році було підготовано бібліографічний посібник з однойменною назвою. Уже доопрацьований науково-допоміжний покажчик «Історія міст і сіл Тернопільської області» вийшов у 1984 році.

ІЗ БІБЛІОГРАФІЧНИХ ДОРОБКІВ кінця XX — початку XXI століття слід відзначити такі:

І сьогодні користуються попитом видані в цей період біобібліографічні посібники, присвячені відомим краянам, зокрема:

ДО ЗОЛОТОГО ФОНДУ краєзнавчої бібліографії належить серія бібліографічних покажчиків «Тернопільщина мистецька».

 • У 2002 році вийшло видання «Театральна Тернопільщина», в якому вперше зроблено науково-теоретичну спробу простежити розвиток історії театральної Тернопільщини, драматургії, формування режисури як професії та акторського мистецтва наших земляків.
 • На сторінках бібліографічного покажчика «Музична Тернопільщина» (2008), що є другим випуском серії, проаналізовано розвиток музичної культури краю, систематизовано матеріали про відомих композиторів, диригентів і співаків, які творили й творять в Україні та за її межами.
 • У 2016 році видано бібліографічний покажчик «Мистці Тернопільщини. Ч. 1. Образотворче мистецтво», що є третім випуском серії. У ньому зібрано інформацію про художників, скульпторів, фотохудожників, мистецтвознавців, а також мистців української діаспори — уродженців Тернопілля.

Високо оцінено краєзнавцями, науковцями, бібліотечною спільнотою та користувачами серію бібліографічних покажчиків «Родом з України».

 • З нагоди 120-річчя від дня народження видатного письменника ХХ століття, класика єврейської літератури, уродженця міста Бучача підготовлено бібліографічний покажчик «Шмуель Йосеф Агнон: Нобелівський лауреат із Тернопільщини» (2008, випуск четвертий).
 • Внаслідок тривалої спільної пошукової діяльності працівників відділу краєзнавчої літератури та бібліографії ОУНБ, Державного архіву області, обласного літературно-меморіального музею Юліуша Словацького, Тернопільського обласного краєзнавчого музею, наукової бібліотеки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, Кременецької міської бібліотеки ім. Ю. Словацького у 2009 році побачило світ друге, доповнене, видання бібліографічного покажчика «Юліуш Словацький (4.09.1809 — 3.04.1849)», присвячене 200-річчю від дня народження видатного польського поета (випуск п’ятий).

 • Даниною пам’яті знаменитому фізикові, вдумливому філософові, щирому українському патріотові, професорові та ректору Вищої технічної школи в Празі, державному радникові з електротехніки Чехії й Моравії став шостий випуск «Іван Пулюй: життя в ім’я науки та України» (2010).
 • Акторові та режисеру, публіцисту й організаторові театру, драматургу й театральному педагогу, перекладачеві й театральному філософу, людині, що повною мірою розділила трагічну долю свого покоління, присвячено покажчик «Лесь Курбас: «Поворот до Європи і до самих себе» (2012, випуск сьомий).
 • 125-річчю від дня народження видатного поета, прозаїка, перекладача, довгі роки незаслужено забутого в Україні, приурочено бібліографічний покажчик «Богдан Лепкий: відомий і невідомий (1872—1941)» (2012, випуск восьмий), підготовлений у творчій співпраці книгозбірні з обласним музеєм Б. Лепкого, що в Бережанах.
 • До 100-річчя одного з найвидатніших художників XX століття Якова Гніздовського, який, опираючись на переосмислення всієї культурної спадщини, свій багатогранний талант і новаторський підхід, зумів викристалізувати власну течію в графіці й малярстві та зайняти почесне місце в Пантеоні українських і світових геніїв, підготовлено бібліографічний покажчик «Яків Гніздовський: «Життя людини — тільки недосконалий відблиск її власної мрії» (2015, випуск дев’ятий).

ОДНІЄЮ З НАЙЯСКРАВІШИХ сторінок розвитку української науки та культури була діяльність Наукового товариства імені Шевченка у Львові — першої суспільної інституції, члени якої ставили за мету заявити перед світом про свій народ, всебічно сприяти розвиткові науки в найширшому значенні цього слова, будувати власну концепцію історії України, популяризувати українську мову, проводити широкомасштабну видавничу діяльність.

Серед дійсних членів, які своєю потужною творчою волею й обдаруванням збагатили всесвітню культуру і науку, було чимало вчених-уродженців Тернопільщини й тих, які певний період часу перебували в нашому краї. Проте наукова та громадсько-політична діяльність більшості дійсних членів товариства залишається недостатньо дослідженою й маловідомою широким колам.

Це спонукало фахівців обласної універсальної наукової бібліотеки започаткувати низку бібліографічних покажчиків «Наукове товариство імені Шевченка і Тернопільщина (1873—1940)».

До першого випуску, який вийшов у 2017 році, включено 25 персоналій дійсних членів історично-філософської секції — наших земляків (істориків, археологів, правників, психологів, релігійних і громадських діячів). Тепер працюємо над випуском «Наукове товариство імені Шевченка і Тернопільщина (1873—1940):, Філологічна секція».

ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ області віддзеркалює щорічний бібліографічний покажчик «Культура Тернопільщини», який виходить з 2006 року. Видання висвітлює загальні питання культури, регіональної культурної політики, упровадження нових форм і методів роботи.

Покажчик «Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека: 1939—2009» (2009) став першою спробою зібрати бібліографічні та науково-методичні видання, підготовлені фахівцями книгозбірні за 70 років, друковані матеріали, які розкривають різнопланову діяльність і проблеми функціонування головної бібліотеки Тернопілля.

Дізнатись про шлях розвитку храму, де оживає історія, здійснити мандрівку в минуле й сучасне нашого краю допоможе бібліографічний посібник «Тернопільський обласний краєзнавчий музей: 100 років» (2013), в якому зібрано й систематизовано видання музею та матеріали про його діяльність, публікації про експозиції й виставки, науково-краєзнавчі конференції та презентації, археологічні дослідження, скульптора Іоанна-Георга Пінзеля, який довгий час жив і творив у нашому краї, статті про працівників музею та їхні публікації.

З 2017 року фахівці бібліотеки на основі опрацювання текстів указів президента України, видань Інформаційного центру з питань культури та мистецтва Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого, публікацій на сторінках центральних і місцевих періодичних видань, інтернет-ресурсів готують інформаційний бюлетень «Діячі культури й мистецтва Тернопільщини, удостоєні державних нагород, відзнак, почесних звань. Лауреати конкурсів, премій і фестивалів».

Обласна універсальна наукова бібліотека стала ініціатором та співорганізатором проведення обласного конкурсу «Кращий бібліографічний покажчик Тернопільщини», який проводять щоп’ять років і метою якого є сприяння розвитку бібліографічної діяльності публічних бібліотек області, активізація роботи бібліографів та бібліотекарів із популяризації бібліотечних фондів й інформаційних ресурсів шляхом бібліографування, піднесення іміджу публічних книгозбірень області.

ЗА ОСТАННІ ДЕСЯТИЛІТТЯ бібліографічні доробки ОУНБ стали більш фундаментальними, системними й ґрунтовними. Вони вирізняються актуальністю, глибиною відображених джерел інформації, поліграфічним і художнім оформленням. Саме тому почесні відзнаки Української бібліотечної асоціації «Бібліографічний посібник року» отримали видання:

 • «Іван Огієнко: «Я все зробив, що міг зробити…»,
 • «Мистці Тернопільщини: Ч. 1. Образотворче мистецтво».

За рішенням провідних учених — членів експертної ради II Всеукраїнського бібліотечного «Біографічного рейтингу-2018» дипломи І ступеня отримали видання Тернопільської обласної універсальної наукової книгозбірні. Зокрема,

 • у номінації «Збірник біобібліографічних матеріалів» — бібліографічний покажчик «Наукове товариство імені Шевченка і Тернопільщина (1873—1940): Історично-філософська секція: дійсні члени»,
 • у номінації «Персональний покажчик» — бібліографічний покажчик «Я з Вами по всі дні і до кінця віку»: Блаженніший Патріарх Йосиф Сліпий (1892—1984)».

«Пам’ятайте, що нарід, який не знає або загубив знання свого минулого з його духовними скарбами; вмирає і зникає з лиця землі. Рідна наука окрилює народ до лету на вершини зрілого серед народів світу народу!» Ці слова належать нашому славному землякові, Патріархові й кардиналу Йосифові Сліпому.

Тернопілля багате своєю історією. А уродженці нашого краю вписали гідну сторінку в історію України, в історію національної та світової науки, культури й мистецтва. І саме тому ми, фахівці Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки, докладаємо максимум зусиль, щоб історія Тернопільщини, науковий і творчий доробок наших земляків, грунтовно досліджувались та велично пошановувалися.

Джерело:

Оленич, Л. Літописи Тернопілля: імена, події, факти [Текст] / Л. Оленич // Вільне життя плюс. — 2019. — 22 листоп. — С. 6. — (Книгозбірня поруч). — Режим доступу: http://library.te.ua/2019/11/22/writes-about-us2019-97, вільний.

Рекомендовані публікації

Залишити коментар

Цей сайт захищений reCAPTCHA і застосовуються Політика конфіденційності та Умови обслуговування Google.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt