СІМОВИЧ Василь Іванович

 В Бібліографи | Бібліотекарі, Журналісти | Редактори, науковці | винахідники | раціоналізатори, НТШ і Тернопільщина, Освітяни, Редактори | Видавці
СІМОВИЧ Василь Іванович (псевд.: Верниволя В., Сімартич, Васаген; 09.03.1880, с. Гадинківці Тернопільського повіту Австро-Угорської імперії – 13.03.1944, м. Львів) – мовознавець, філолог, педагог, культурно-освітній діяч; професор (з 1923).

Закінчив Чернівецький університет (1904). Працював:

 • викладачем учительської семінарії (Чернівці, 1904-1914);
 • керівником таборових шкіл полонених українців з російської армії, директором курсів для учителів, редактором періодичних видань у таборах у Австрії та Німеччині Союзу Визволення України (1914-1919);
 • редактором видавництва «Українська накладня» (Берлін, 1920-1923);
 • професором української та слов’янської філології (з 1923), ректором і першим головою відділу Сенату у справах б-ки УВПІ ім. М.П. Драгоманова у Празі (Чехо-Словаччина, 1926-1930);
 • співробітноком редакції та видавництва НТШ та редакції «УЗЕ» (з 1939);
 • професором, завідувачем кафедри української мови, деканом філологічного ф-ту Львівського університету (1940-1941);

одночасно –

 • заступником завідувача Львівського відділу Ін-ту мовознавства АН УРСР (1940-1941). Дійсний член НТШ (з 1923). Співзасновник УТПК у Празі (1926). Співорганізатор та учасник Міжнародного з’їзду бібліотекарів і прихильників книги у Празі (28.06-03.07.1926).

Особовий архівний фонд B. І. Сімовича зберігається в ЦДАВО України (ф. 4446,12 од. зб.).

Праці:

 • Практична граматика укр. мови. Раштат, 1918;
 • Таборові видидання під час світової війни // Книголюб. -1927. – Кн. І. – С. 43-50;
 • Бібліогр. творів О. Кобилянської // Там само. – 1927. – Кн. III. – C. 40-52; Кн. IV. – С. 20-46;
 • Видавнича справа на Буковині в останньому десятилітті Там само. – 1928. – Кн. І-ІІ. – С. 31-46;
 • Хрестоматія з пам’ятників староукр. мови (старого і середнього періоду до кінця Х\1ІІ ст.) з додатком вибору зі староболг. пам’яток зі словничком. – Прага, 1932;
 • Тарас Шевченко, його життя й творчість : з нагоди 120 роковин гродин (1814-1934). – Л., 1934. – 72 с.

Джерело:

Сімович Василь Іванович [Текст] // Історія української бібліотечної справи в іменах (кінець ХІХ ст. – 1941 р.) : матеріали до біобібліографічного словника / авт.-уклад. Л.В. Гарбар ; ред. кол.: Г.В. Боряк, Л.А. Дубровіна (голова), В.І. Попик та ін. ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2017. — С. 414—415. — Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_mi/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=FCTG&P21DBN=FCTG&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=online_book&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=FF=&S21STR=EIF0000083%2Epdf, вільний. — Дата ост. пер.: 11.10.2019.

Рекомендовані публікації

Залишити коментар

Цей сайт захищений reCAPTCHA і застосовуються Політика конфіденційності та Умови обслуговування Google.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt