ЩІТКІВСЬКИЙ Іван Іванович

 В Бібліографи | Бібліотекарі, науковці | винахідники | раціоналізатори, НТШ і Тернопільщина
ЩІТКІВСЬКИЙ Іван Іванович (16.05.1879, с. Джурин Чортківського пов. Королівства Галичини і Володомирії Австро-Угорської імп. – 28.06.1942) – історик, шевченко­знавець, громад, і культ, діяч; д-р фі­лософії (1913). Гласний Київської міської думи, голова Комітету зі спорудження пам’ятника Т.Г. Шевченку в м. Киє­ві (з 1908). Член історичної та філософської секцій НТШ у Львові (з 1906). Член-співроб. УНТ у Києві (1918). Член Комісії з дослідження Київського некропо­ля (1924). Член Ради історичної секції ВУАН (кер. М.С. Грушевський).

Народився в родині священи­ка. Навчався в гімназіях Бучача і Бережан (1888-1901), на теологічному (1902), філософському (1903-1906) та юридичному (1907- 1908) факультетах Львівського ун-ту. Працю­вав:

 • помічником бібліотекаря-практикантом б-ки НТШ у Львові (1908);
 • вчителем іс­торії, географії, української, латинської та польської мови німецької (Львів, 1908-1909), польської та української гімназії (Перемишль, 1909-1912), української (Коломия, 1912-1914; Бережа­ни, 1918) держержавних гімназій;
 • вчителем української мови реальної школи (Кам‘янець на Поділлі, 1919);
 • співробітником Всенародної (Національної) бібліотеки України в м. Києві (з 08.06.1920), нині  НБУВ;
 • науковим співробітником (з 1924), секретарем Комісії район. дослі­дження Києва і Правобережжя ВУАН (до 1930).

Служив в Українській Галицькій Ар­мії (І Корпус УСС) (1919-1920). Орга­нізував та упорядкував народну бібліотеку (м. Ко­ломия, 1918). Праці:

 • Гайдамаки Шевченка, як пам’ятка до Коліївшини //Шевченків. зб. – 1915;
 • Пам’ятник Шевченкові в Києві // Тарас Шевченко. – К., 1921:
 • Забута революційна пам’ятка // Україна. – 1924. – Кн. 3. – С. 109-111;
 • Пам’ятник Т. Шев­ченкові в Києві та Київська адміністрація : з арх. джерел // Там само. – 1925. – Кн. 1-2;
 • Сторінка з історії будування пам’ятника Т. Шевченкові // Там само. – 1930. – Кн. 40;
 • Пам’ятник Тарасо­ві Шевченкові в Києві // Визвол. шлях. – 1961. – № 5:
 • До історії забудування м. Києва на почат­ку XIX ст. – ІР НБУВ. ф. X, № 14879-14880. арк. 1-121;
 • До історії першого театрального бу­динку в Києві. -№ 14881, арк. 1-15;
 • Невідомий архітектурний твір академіка О.В. Берета у Ки­єві. – № 14882, арк. 1-34;
 • Ярославів вал у Києві за описом 1853 року. -№ 18525, арк. 1-7.

Джерело:

Щітківський Іван Іванович [Текст] // Історія української бібліотечної справи в іменах (кінець ХІХ ст. – 1941 р.) : матеріали до біобібліографічного словника / авт.-уклад. Л.В. Гарбар ; ред. кол.: Г.В. Боряк, Л.А. Дубровіна (голова), В.І. Попик та ін. ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2017. — С. 508—509. — Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_mi/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=FCTG&P21DBN=FCTG&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=online_book&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=FF=&S21STR=EIF0000083%2Epdf, вільний. — Дата ост. пер.: 11.10.2019.

Рекомендовані публікації

Залишити коментар

Цей сайт захищений reCAPTCHA і застосовуються Політика конфіденційності та Умови обслуговування Google.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt