РИБИЦЬКИЙ Павел Ієронім

 В Бібліографи | Бібліотекарі, науковці | винахідники | раціоналізатори, Освітяни

РИБИЦЬКИЙ Павел Ієронім (30.09.1902, с. Янів Теребовлянський Королівства Галичини та Володимирії Австро-Угорської імп. – 15.07.1988, м. Краків, Польща) – соціолог, полоніст, д-р філос. н. (1926).

Навчався у Львівському університеті (1920–1924). Стажувався в Німеччині (1928), Франції (1929–1930), Італії (1930). Працював:

  • помічником канцеляриста (1922), старшим канцеляристом (1923), молодшим бібліотекарем (1925), асистентом (1925—1935) бібліотеки Львівського університету;
  • директором бібліотеки Сілезького сейму (м. Катовіце, Польща, 1935—1957);

одночасно —

  • викладачем гуманістичного ф-ту Ягеллонського ун-ту (м. Краків, 1945—1951);
  • зав. каф. соціології Вроцлавського ун-ту;
  • зав. каф. соціології і демографії філос.-іст. ф-ту Ягеллонського ун-ту (Краків, 1957—1972).

Нагороджений «Медаллю 10-річчя Поверненої Незалежності» (1929); «Кавалерським Хрестом ордену Відродження Польщі», «Золотим Хрестом Заслуги», «Медаллю Олександра Кюрі».

Джерело:

РИБИЦЬКИЙ Павел Ієронім [Текст] // Історія української бібліотечної справи в іменах (кінець ХІХ ст. – 1941 р.) : матеріали до біобібліографічного словника / авт.-уклад. Л.В. Гарбар ; ред. кол.: Г.В. Боряк, Л.А. Дубровіна (голова), В.І. Попик та ін. ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2017. — С. 380—381. — Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_mi/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=FCTG&P21DBN=FCTG&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=online_book&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=FF=&S21STR=EIF0000083%2Epdf, вільний. — Дата ост. пер.: 11.10.2019.

Рекомендовані публікації

Залишити коментар

Цей сайт захищений reCAPTCHA і застосовуються Політика конфіденційності та Умови обслуговування Google.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt