ПРУСЕВИЧ Олександр Миколайович

 В Бібліографи | Бібліотекарі, науковці | винахідники | раціоналізатори, Освітяни
ПРУСЕВИЧ  Олександр Миколайович (крипт.: А 77.; 21.02.1878, с. Окопи Святої Трійці Борщівського повіту Королівства Галичини та Володимири Австро-Угорської імп. — 1944, м. Львів) — історик, етнограф, природознавець.

Народився в дрібно-шляхетській родині. Закінчив реальне училище; історико-філологічний факультет Московського імператорського університету. Навчався на природничому відділі фізико-математичного ф-ту Московського імператорського університету (1900-1905).

Працював:

  • канцелярським службовцем Контрольної палати (Кам‘янець-Подільський, з 1905);
  • головним зберігачем Музею Подільського церковного історико-філологічного товариства (1907—1915);

одночасно —

  • завідувачем бібліотеки Товариства Подільського природодослідників і любителів природи (1911-1916);
  • викладачем історії й географії чоловічої гімназії;
  • інспектором кустарних промислів Волині (Луцьк, з 1921);
  • директором Волинського музею Товариства краєзнавців і охорони пам’яток минулого (Луцьк, 1929—1932);
  • зберігачем відділу етнографії Музею Червенських городів (Львів, 1933);
  • науковим співробітником Львівського державного етнографічного музею (1940);

під час нацистської окупації Львова — співробітник Львівського історичного музею. Член Кам’янець-Подільського т-ва подільських природознавців і любителів природи (з 1911);

Комісії із заснування Українського державного універчитету у Кам’янець-Подільському (1918). Брав участь у підготовці праці Ю.Й. Сіцінського «Описи предметов старины» Музею церковного історико-археологічного товариства (1909).

Власну етнографічну колекцію подарував м. Львову в обмін на право довічно займати посаду зберігача музею (1933). Як колишній емігрант під наглядом НКВС, був змушений покінчити життя самогубством.

Особовий архівний фонд О.М. Прусевича зберігається Б відділі рукописів ЛННБ (ф. 88).

Джерело:

Прусевич Олександр Миколайович  [Текст] // Історія української бібліотечної справи в іменах (кінець ХІХ ст. – 1941 р.) : матеріали до біобібліографічного словника / авт.-уклад. Л.В. Гарбар ; ред. кол.: Г.В. Боряк, Л.А. Дубровіна (голова), В.І. Попик та ін. ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2017. — С. 370. — Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_mi/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=FCTG&P21DBN=FCTG&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=online_book&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=FF=&S21STR=EIF0000083%2Epdf, вільний. — Дата ост. пер.: 01.10.2019.

Рекомендовані публікації

Залишити коментар

Цей сайт захищений reCAPTCHA і застосовуються Політика конфіденційності та Умови обслуговування Google.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt