МРИГЛОД Ігор Миронович

 В науковці | винахідники | раціоналізатори, Освітяни
МРИГЛОД Ігор Миронович (26.05.1960, смт Козлів, Козівський район, Тернопільська область) —  український фізик-теоретик, дійсний член НАН України за спеціальністю «Фізика рідкого стану» (2012). Кандидат фізико-математичних наук (1988); доктор фізико-математичних наук (2000); член-кореспондент НАН України за спеціальністю «Фізика м’якої речовини, статистична фізика» (2006). Директор Інституту фізики конденсованих систем з травня 2006. Завідувач відділу квантово-статистичної теорії процесів каталізу (2002—2016). Лауреат премії НАН України ім. С. І. Пекаря (2003). Почесна грамота Верховної Ради України (2004), відзнака НАН України «За наукові досягнення» (2008).

Народився 26 травня 1960 року в містечку Козлолві на Тернопільщині. У 1982 р. з відзнакою закінчив фізичний факультет Львівського державного університету ім. І.Франка. У 1982 р. з відзнакою закінчив фізичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка та розпочав наукову діяльність у Львівському відділенні статистичної фізики Інституту теоретичної фізики АН УРСР.

Під керівництвом академіка І. Р. Юхновського проводив дослідження з теорії фазових переходів, зокрема, з вивчення властивостей наближеного перетворення ренормалізаційної групи при великих значеннях параметра поділу s для n-компонентної ізотропної моделі в рамках методу колективних змінних.

Було отримано розв’язки рівнянь ренормгрупи в околі нерухомої точки у формі асимптотичних розкладів за параметром 1/s та обраховані критичні показники. Ще одне дослідження, що увійшло в кандидатську роботу І. Мриглода, стосувалось встановлення механізму формування перед-перехідних кластерів при наближенні до фазового переходу другого роду за допомогою рівнянь Ейлера.

Як підсумок цих досліджень, у 1988 р. Ігор Мриглод успішно захистив у Київському університеті дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за темою «Застосування наближеного перетворення ренормалізаційної групи до дослідження критичної поведінки n-компонентної моделі структурного фазового переходу».

У своїй трудовій діяльності молодий вчений гармонійно поєднував дослідницьку та організаційну роботу. З вересня 1990 р. Ігор Миронович – вчений секретар першого в Західній Україні інституту фізичного профілю, Інституту фізики конденсованих систем (ІФКС) АН УРСР, створеного на базі Львівського відділення статистичної фізики ІТФ АН УРСР.

З лютого 1995 р. – заступник директора з наукової роботи, а з травня 2006 р. – директор ІФКС НАН України. Завідувач відділу квантово-статистичної теорії процесів каталізу з 2002 р.

Заступник голови Західного наукового центру НАН України і МОН України з 2006 р. У травні 2006 р. І. М. Мриглод обраний членом-кореспондентом НАН України за спеціальністю «Фізика м’якої речовини, статистична фізика».

З початку 1990-х років І. М. Мриглод розпочинає дослідження в галузі нерівноважної статистичної механіки та узагальненої гідродинаміки рідин. Разом з М. В. Токарчуком був застосований метод нерівноважного статистичного оператора Зубарєва до узгодженого опису гідродинамічних та кінетичних процесів у конденсованих системах.

В рамках узагальненої гідродинаміки рідин І. М. Мриглод запропонував підхід узагальнених колективних мод (УКМ), що дотепер вважається найкращим методом аналізу колективної динаміки в рідинах. Метод УКМ був розвинений як узагальнення гідродинаміки на основі систематичного покращення опису короткочасової поведінки часово-залежних кореляцій у рідинах.

Найважливішим результатом підходу УКМ є можливість представлення часових кореляційних функцій та відповідних динамічних структурних факторів як суми внесків від гідродинамічних та негідродинамічних колективних власних мод, що можуть існувати в системі. На основі методу УКМ було побудовано теорію негідродинамічних процесів у рідинах, зокрема структурної релаксації, теплових хвиль та збуджень оптичного типу.

У 2000 р. І. М. Мриглод успішно захистив у Львівському університеті імені Івана Франка докторську дисертацію за темою «Статистична теорії колективних збуджень в рідинах: Підхід узагальнених колективних мод». Важливе місце в роботі ювіляра посідає педагогічна діяльність.

Під керівництвом І. М. Мриглода захищено одну кандидатську і три докторські дисертації. Ігор Миронович є професором Національного університету «Львівська політехніка» (за сумісництвом) і керівником філії кафедри «Інженерного матеріалознавства та прикладної фізики».

Основним колом наукових інтересів І. М. Мриглода залишаються дослідження з теорії фазових переходів, нерівноважної статистичної фізики, вивчення динамічних властивостей рідин та сумішей, застосуванням методів статистичної фізики до опису фазової поведінки і розрахунку фазових діаграм складних рідин, розвитку методів комп’ютерного моделювання і теорії каталітичних реакцій.

Починаючи з 90-х років, І. М. Мриглод вивчає проблем, що пов’язані з дослідженням та прогнозуванням властивостей і поведінки паливовмісних матеріалів в об’єкті «Укриття» Чорнобильської АЕС.

Автор і співавтор близько 300 наукових праць, опублікованих у вітчизняних та зарубіжних виданнях. Лауреат премії НАН України ім. С. І. Пекаря (2003) за розвиток теорії динамічних властивостей та фазових переходів у магнітних рідинах.

Нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України (2004) та відзнакою НАН України «За наукові досягнення» (2008). Ігор Миронович здобув заслужений авторитет у світовій науковій спільноті і на сьогодні є одним із провідних і найбільш знаних фізиківтеоретиків в Україні, а також успішним і авторитетним керівником великого наукового колективу.

Наукова громадськість, колеги та учні щиро вітають Ігоря Мироновича з цим «молодим» ювілеєм і бажають йому міцного здоров’я, творчої наснаги, нових наукових здобутків і радості від процесу пізнання світу.

Наукові інтереси

  • Фізика м’якої речовини, теорія фазових переходів і критичних явищ, комп’ютерне моделювання.

Доробок

  • Автор понад 300 наукових праць, опублікованих у вітчизняних та зарубіжних виданнях.

Репрезентативні публікації

  • Bryk T., Mryglod I. «Non-hydrodynamic collective processes in molten salts: Theory an ab initio simulations» Int. Jour. Quantum Chem. 110 (2010) 38-45.
  • Fenz W., Mryglod I.M., Prytula O., Folk R. «Concentration and mass-dependence of transport coefficients in binary mixtures with high mass-asymmetry» Phys. Rev. E80 (2009) 021202: 1-12.
  • Bryk T., Mryglod I. «Ab initio study of dispersion of optic-like modes in a molten salt: Effect of ion polarization» Chem. Phys. Lett. 466 (2008) 56-60.
  • Fenz W., Folk R., Mryglod I. M., Omelyan I. P. «Possibility of Fisher renormalization of the critical exponents in an Ising fluid» Phys. Rev. E75 (2007) 061504:1-11.
  • Patsahan O., Caillol J.-M., Mryglod I. «Crossover behavior in fluids with Coulomb interactions» Eur. Phys. J. B58 (2007) 449—459.

Джерело

Брик, Т. М. До 50-річчя члена-кореспондента НАН України Ігора Мироновича Мриглода [Текст] / Т. М. Брик // Бюлетень Західного наукового центру. 2009 / Національна академія наук України та Міністерство освіти і науки України. Західний науковий центр. — Львів, 2010. — С. 195—198 : фот. — (Ювілеї). — Режим доступу:   http://znc.com.ua/ukr/publ/periodic/bulletin/2010/buleten_znc_2010.pdf, вільний.

Рекомендовані публікації

Залишити коментар

Цей сайт захищений reCAPTCHA і застосовуються Політика конфіденційності та Умови обслуговування Google.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt