МЕДВІДЬ Федір Михайлович

 В науковці | винахідники | раціоналізатори, НТШ і Тернопільщина

джерело: http://logos-ukraine.com.ua

МЕДВІДЬ Федір Михайлович (03.01.1957, м. Зборів)  історик, політолог, філософ, педагог, кандидат філософських наук (1985), доцент (1993), начальник науково-дослідного і редакційно-видавничого відділу Львівського інституту внутрішніх справ при НАВС України, член НТШ (1997).

Закінчив з відзнакою Зборівську середню школу (1974), історичний факультет Львівського університету ім. І. Франка (1979), аспірантуру при ньому (1985). 1986-1995 — асистент, ст. викладач, доцент кафедри соціології та політології державного університету «Львівська політехніка».

У 1979 р. закінчив з відзнакою Львівський державний університет ім. Івана Франка історичний факультет за спеціальністю «Історія».

У 1985 р. закінчив аспірантуру при Львівському державному університеті ім.І. Франка,захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат філософських наук по темі: «Національний інтерес і його класова основа в умовах капіталізму і соціалізму».

У 1993 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри соціології та політології Державного університету «Львівська політехніка».

У 2001 р. закінчив з відзнакою юридичний факультет Львівського інституту внутрішніх справ при НАВС України за спеціальністю «Правознавство».

У 2010 р. присвоєно вчене звання професора кафедри соціології та політології Міжнародної Кадрової Академії МАУП.

У 2013 – 2015 рр. закінчив ПрАТ «ВНЗ» Міжрегіональна Академія управління персоналом за спеціальністю «Комп’ютернісистеми та мережі».

У 2015 р. закінчив докторантуру МАУП і захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктор наук в галузі політології по темі: «Національна безпека і національні інтереси України: генеза і становлення».

У 1986 – 1995 рр. – асистент, старший викладач, доцент кафедри соціології та політології Львівського політехнічного інституту.

З 1995 р. – завідувач кафедри суспільних наук Львівського державного інституту фізичної культури.

З 1996 р. – фундатор і завідувач кафедри державної політики і права Львівської філії Української академії державного управління при Президентові України (за сумісництвом).

З 1997 р. – начальник наукового-дослідного і редакційно-видавничого відділу Львівського інституту внутрішніх справ при НАВС України, редактор газети особового складу ЛІВС «Правоохоронець», відповідальний редактор Вісника Львівського інституту внутрішніх справ.

З 2001р. – старший науковий співробітник факультету підготовки та перепідготовки працівників податкової міліції Академії ДПС України.

З 2003 р. – доцент, заст. завідувача кафедри з наукової та фахової роботи цивільно-правових, господарсько-правових дисциплін юридичного факультету Національної університету ДПС України.

З 2009 р. – професор кафедри політології Українсько-Арабського інституту міжнародних відносин і лінгвістики ім. Авероеса Міжрегіональної Академії управління персоналом (МАУП).

З 2011р. – професор кафедри історії та теорії держави і права Інституту права МАУП (за сумісництвом).

З 2012 р. – заступник директора, в.о. директора Українсько-Арабськогоінституту міжнародних відносин та лінгвістики ім. Аверроеса МАУП.

З 2013 р. – професор кафедри конституційного права, історії та теорії держави і права Навчально-наукового інституту права МАУП.

З 2017 р. – доцент кафедри теорії та історії права Юридичного інституту ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана».

Забезпечує викладання таких навчальних дисциплін: «Історія права зарубіжних країн», «Історія правових учень». Має досвід викладання курсів «Філософія права», «Правова педагогіка», «Звичаєве право» та ін.

Автор і співавтор понад 570 наукових праць з проблем національних інтересів, національної безпеки України, опублікованих в Польщі, Литві, Латвії, Молдові, Німеччині, Португалії, Грузії, Словаччині та ін. Зокрема, навчальні посібники:

 • «Основи політології» (Львів, 1994, у спіавт.),
 • «Ораторське мистецтво правників» (Київ, 2005, у співав.),
 • «Нотаріальний процес України» (Київ, 2006, у співавт.),
 • «Політологічний словник» (Київ, 2005, у співавт.),
 • «Політична енциклопедія» (Київ, 2011, у співавт.)
 • та ін.

Входить до складу редакційних колегій наукових журналів «Аннали юридичної історії», «Трипільська цивілізація» та ін.

Член Спеціалізованої Вченої Ради МАУП з соціально-політичних наук. Керівник 6 захищених докторів філософії (Ph.D) в галузі політології, державного управління. Член оргкомітету

Міжнародних науково-практичних конференцій:

 • «Освіта у ХХІ столітті: шляхи розвитку»,
 • «Роль юриспруденції у формуванні сучасного суспільства»,
 • «Розвиток Української держави в умовах активізації євроінтеграційних процесів»,
 • «Антикорупційна діяльність в Україні»,

Всеукраїнських науково-практичних конференцій:

 • «Становлення і розвиток української державності»
 • та ін.

Джерело

 

Рекомендовані публікації

Залишити коментар

Цей сайт захищений reCAPTCHA і застосовуються Політика конфіденційності та Умови обслуговування Google.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt