ЛУЦИК Роман Ярославович

 В Бібліографи | Бібліотекарі
ЛУЦИК Роман Ярославович (18.03.1900, с. Лука, нині Монастириського р-ну Тернопільської обл. — 1974) — книгознавець; магістр філософії (1938).

Народився в родині свяще­ника. Навчався в гімназії для галицьких біженців (Ростов-на-Дону, 1915—1917). Закінчив:

 • гімназію (м. Дубно Волинської губернії, 1922);
 • філософський факультет Львівського університету ім. Яна Казимира (1932);
 • бібліотечний факультет Львівського культосвітнього технікуму (1950).

Працював:

 • керівником бібліотеки та архіву «Общества им. Михайла Качковского» (1938);
 • співробітником бібліотеки наукового культурно-освітнього товариства «Галицько-Руська Ма­тиця» (1939);
 • вчителем української мови серед­ньої школи № 43 (Львів, 1939-1941);
 • поденним робітником ремонтно-будівельної контори Залізничного району (Львів, 1941);
  • науковим співробітником (з 01.03.1942),
  • головним бібліотека­рем відділу опрацювання (серпень, 1944),
  • бібліо­графом відділу рукописів (з листопада 1944),
  • завідувачем спецвідділу (до травня 1945),
  • старшим біб­ліотекарем відділу стародруків (до трав­ня 1946),
  • головним бібліотекарем відділу комплектування (з 07.05.1946);
  • завідувачем відділу рідкісної книги (16.03.1950—1973)
 • Львівської філії БАН УРСР.

Джерело:

ЛУЦИК Роман Ярославович [Текст] // Історія української бібліотечної справи в іменах (кінець ХІХ ст. – 1941 р.) : матеріали до біобібліографічного словника / авт.-уклад. Л.В. Гарбар ; ред. кол.: Г.В. Боряк, Л.А. Дубровіна (голова), В.І. Попик та ін. ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2017. — С. 262—263. — Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_mi/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=FCTG&P21DBN=FCTG&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=online_book&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=FF=&S21STR=EIF0000083%2Epdf, вільний. — Дата ост. пер.: 01.10.2019.

Рекомендовані публікації

Залишити коментар

Цей сайт захищений reCAPTCHA і застосовуються Політика конфіденційності та Умови обслуговування Google.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt