Лановик Мар’яна Богданівна

 В Вища освіта, НАУКА | ОСВІТА, науковці | винахідники | раціоналізатори, Освіта в краї, Освітяни, Письменники | Літературознавці
Лановик Мар’яна Богданівна (11.04.1972, м. Тернопіль) — український літературознавець, педагог, доктор філологічних наук, професор кафедри теорії і методики української та світової літератури ТНПУ ім. В. Гнатюка. Почесна відзнака Міністерства культури і мистецтв України (2003). Міжнародна наукова премія імені Миколи Гоголя «Тріумф» (2014). Сестра З. Лановик.
ПРОФІЛІ: Google Scholar | ORCID | ReseacherID

Закінчила філологічний факультет (1994) Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. З 1994 по 1997 була аспірантом кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства. 25.11.1997 в Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України захистила кандидатську дисертацію на тему «Функціонування літературно-художнього образу в українсько-англійських перекладах (на матеріалі англійських перекладів поезій І.Калинця та І.Драча)» зі спеціальності 10.01.06 – теорія літератури.

З 2003 по 2006 р. була докторантом кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства. 26.02.2007 в Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України захистила докторську дисертацію «Проблеми художнього перекладу як предмет літературознавчої рефлексії» зі спеціальності 10.01.06 – теорія літератури.

З 1994 року викладала низку навчальних дисциплін на філологічному, психолого-педагогічному факультетах, факультеті іноземних мов. Розробила ряд навчальних курсів, серед яких:

 • українська усна народна творчість,
 • порівняльне літературознавство,
 • історія літератури Великобританії,
 • історія літератури США,
 • антична література,
 • історія зарубіжної літератури доби модернізму,
 • україномовні спецкурси з історії та теорії літератури для студентів філологічного факультету;
 • англомовні спецкурси з проблем перекладознавства для студентів факультету іноземних мов.

З 2001 – член спеціалізованої вченої ради по захистах кандидатських дисертацій при Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка (2005-2010 рр. вчений секретар спецради),
з 2010 – член спеціалізованої вченої ради по захистах кандидатських дисертацій при Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича.

Член редколегій фахових наукових збірників:

 • «Наукові записки» (Тернопіль, ТНПУ ім. В. Гнатюка),
 • «Religious and Sacred Poetry : An International Quarterly of Religion, Culture and Education» (Краків, Ягеллонський університет).

Автор:

 • підручника «Українська усна народна творчість» (Київ: «Знання»);
 • автор і співавтор наукових монографій,
 • співавтор низки посібників, у тому числі:
  • «Українська еміграція: від минувшини до сьогодення»,
  • «Історія української еміграції» (Київ: «Вища школа»),
  • «Внесок української еміграції в розвиток національної та світової культури» (Тернопіль, «Економічна думка»)
  • та ін.

Автор понад 100 публікацій з проблем теорії літератури, порівняльного літературознавства, перекладознавства, історії літератури і фольклористики. Під її керівництвом захищено 3 кандидатські дисертації.

Відзнаки

 • почесна відзнака Міністерства культури і мистецтв України «За досягнення в розвитку культури і мистецтв» (2003);
 • Міжнародна наукова премія імені Миколи Гоголя «Тріумф» (2014).

Сфера наукових інтересів:

 • Теорія літератури, літературознавча та культурологічна парадигматика, герменевтика, семіотика, фольклористика, перекладознавство, проблеми міжнаціональної та міжмистецької взаємодії.

Джерело

Лановик Мар’яна Богданівна [Електронний ресурс] // Тернопільський національний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2020. – Режим доступу: http://tnpu.edu.ua/faculty/fililog/lanovik-mar-yana-bogdan-vna.php?clear_cache=Y, вільний. — Дата ост. пер.: 30.03.2020.

Рекомендовані публікації

Залишити коментар

Цей сайт захищений reCAPTCHA і застосовуються Політика конфіденційності та Умови обслуговування Google.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt