Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка

 В Вища освіта, НАУКА | ОСВІТА, Освіта в краї, Професійна та спеціальна освіта

Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка
Тип ВНЗ: Академія
Підпорядкування: Управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації
Тип НЗ: Заклад вищої освіти
Рік заснування: 2002
Статус: державний
Акредитація: III
Документ про закінчення: диплом держ. зразка
Форма навчання: денна, заочна
Кваліфікаційний рівень: бакалавр, спеціаліст
Адреса: вул. Ліцейна, 1, м. Кременець, Тернопільська обл., 47009
Адреса:  47003, вул. Ліцейна, 1, м. Кременець, Тернопільська обл.
Телефони: 03546 2 19 91, 2 44 92
Веб-сайт: http://kogpi.edu.te.ua
E-mail: kgpa@ukrpost.ua

Спеціальності

 • Біологія
 • Дошкільна освіта
 • Музичне мистецтво
 • Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
 • Спеціальна освіта
 • Фізична культура і спорт
 • Філологія
Факультети

Гуманітарний факультет

 • музичне мистецтво;
 • образотворче мистецтво;
 • фізична культура.

Педагогічний факультет

 • дошкільнa оcвіта;
 • теxнологічна оcвіта.

Факультeт іноземниx мoв

 • філолoгія (англійcька, німeцька).

Біолoгічний факультeт

 • біолoгія.

Академія заснована як Інститут у 2002 році. На даний час заклад має необхідну матеріально-технічну базу, кадровий потенціал, навчально-методичне та інформаційне забезпечення для підготовки бакалаврів та спеціалістів.

Навчальний заклад має 4 навчальних корпуси, бібліотеку площею 500 кв. м з двома читальними залами для студентів та викладачів, електронну бібліотеку та центр Інтернет-ресурсів, спортивний комплекс, хореографічні, концеpтні, виcтавкові зaли, гуpтожитки, їдaльню, Інтернет-кафe, мeдичний пункт.

У навчально-виxовному процеcі використовуєтьcя 8 комп’ютерниx клаcів тa лаборатоpій, які обладнaні заcобами мультимeдіа.

З історії

12 квітня 1940 — організовано Кременецький державний учительський інститут з підготовки кадрів для системи народної освіти, тобто вчителів для всіх рівнів загальноосвітньої школи, а згодом і для дошкільної освіти.

1 вересня 1944 — відновлено роботу навчального закладу. Навчання розпочали 150 студентів, які навчалися на мовно-літературному, історичному, природничо-географічному і фізико-математичному факультетах. Навчальний процес забезпечували 36–39 викладачів, серед яких лише один мав науковий ступінь.

1950 — учительський інститут реорганізовано в педагогічний з тими ж факультетами, лише було відкрито факультет фізичного виховання, але ліквідовано історичний факультет. Зріс контингент студентів до 1000 чоловік на стаціонарному відділенні та до 2000 чоловік – на заочному. Зміцнився науково-кадровий потенціал: на 11 кафедрах працювали 112 викладачів, з яких на початку 60-х років більше 20 мали наукові ступені та вчені звання. Випуск фахівців складав від 90 до 240 чоловік на стаціонарі та від 100 до 360 – на заочній формі навчання. Свідченням потужних можливостей навчально-матеріальної бази інституту була його бібліотека – порядку 250 тисяч книг.

1969 — інститут переведено до Тернополя, де на сьогодні він функціонує в статусі Національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, а в його навчальних корпусах відкрито Кременецьке педагогічне училище, якому в 1989 році було присвоєне ім’я Тараса Шевченка. Педучилище готувало фахівців двох спеціальностей:

 • вчителів праці та креслення (контингент – 120 учнів)
 • вихователів дошкільних закладів (контингент – 60 учнів).

Штат викладачів складав 19 чоловік. На завершення свого існування – в 1990/91 навчальному році – училище збільшило контингент учнів до 2000 чоловік, штат викладачів – до 128, а випуск фахівців складав 540 чоловік на денному відділенні та 160 – на заочному.

5 червня 1991 — педагогічне училище перейменоване в педагогічний коледж.

26 липня 2002 — на базі коледжу утворено гуманітарно-педагогічний інститут. За час свого існування коледж збільшив контингент студентів з 1200 до 1600 чоловік, штат педагогічних працівників – з 102 до 182 чоловік, причім кількість викладачів з науковими ступенями зросла вдвічі. Розширилась підготовка фахівців нових спеціальностей:

 • дошкільне виховання,
 • технологічна праця
 • музика та образотворче мистецтво,
 • англійська та німецька мови,
 • біологія та фізичне виховання.

6 березня 2012 — 43-я сесія Тернопільської обласної ради п’ятого скликання прийняла рішення щодо зміни типу та перейменування Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім.Тараса Шевченка в Кременецьку обласну гуманітарно-педагогічну академію ім.Тараса Шевченка

18 листопада 2014 — зареєстровано Статут гуманітарно-педагогічної академії.

Джерела:

Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка [Електронний ресурс]. — Кременець, 2020. — Режим доступу: http://kogpi.edu.te.ua, вільний. — Дата ост. пер.: 20.11.2020.

Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка [Електронний ресурс] // Вступ.ОСВІТА.UA / Інформаційна система «Освіта.ua». — Київ, 2020. — Режим доступу: https://vstup.osvita.ua/r20/330, вільний. — Дата ост. пер.: 20.11.2020.

Рекомендовані публікації

Залишити коментар

Цей сайт захищений reCAPTCHA і застосовуються Політика конфіденційності та Умови обслуговування Google.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt