ГАВРИЛЮК Олег Миколайович

 В Геральдика | Родознавство, Діячі культури й мистецтва, ДОВІДКОВІ РЕСУРСИ, Краєзнавці, КУЛЬТУРА | ЛІТЕРАТУРА | МИСТЕЦТВО, НАУКА | ОСВІТА, науковці | винахідники | раціоналізатори, НТШ і Тернопільщина, Освіта в краї, Освітяни
ГАВРИЛЮК Олег Миколайович (26.03.1959, м. Тернопіль)  — український історик, археолог. Член НТШ (1990), ВУСК (1992), УГТ  (1994). Завідувач відділу давньої історії (1992) Тернопільського обласного краєзнавчого музею, дослідник історії Тернополя і Тернопільщини, член наукової ради та автор статей Тернопільського енциклопедичного словника. Почесна відзнака міністерства культури і мистецтв України „За багаторічну плідну працю в галузі культури” (2003).


Народився 26 березня 1959 pоку в місті Тернополі. Закінчив  Тернопільську СШ № 4 (1976), історичний факультет Ужгородського державного університету (1985). Протягом 1977-1979 рр. служив у Радянській Армії.

Протягом навчання в УжДУ був слухачем лекцій д-рів: Балагурі, Грінчака, Штемберга. У 1983 р. проходив двотижневу музейну практику у Ермітажі (м. Ленінград). Під час літніх вакацій працював лаборантом у археологічних експедиціях Закарпатського відділення Інституту археології АН УРСР під керівництвом канд. історичних наук С. І. Пеняка. У 1985 р. захистив на „відмінно” дипломну роботу на тему „Виникнення ранньоміських центрів у східних слов’ян на території сучасної України у VI-IX ст.”

З 1985 по 1987 рр. викладав історію у тернопільській СШ № 6. У вересні 1987 р. прийнятий на роботу до Тернопільського обласного краєзнавчого музею на посаду екскурсовода, згодом старшого наукового працівника.

Очолив з 1988 р. новоутворену Волинську давньоруську археологічну експедицію музею, на базі якої проходили археологічну практику студенти історичного факультету Тернопільського державного педагогічного університету.

Експедиція проводила дослідження археологічних пам’яток давньоруського часу Х-ХІІІ ст. на території Південно-Західної Волині, які охоплювали як городища, так і селища у населених пунктах Антонівці Шумського, Борщівка Ланівецького, Городище Зборівського, Старий Тараж Кременецького р-нів.

У кінці ХХ та на початку ХХІ ст. мною досліджувалося слов’янське городище VI-VII ст. поблизу с. Кровинка Теребовлянського р-ну, яке було знищено аварами.

З 1. І. 1992 р. переведений на посаду завідувача відділу давньої історії Тернопільського обласного краєзнавчого музею.

З 1993 р. розпочав викладати курс „Музеєзнавство” з одночасним демонструванням слайдопрограм, присвяченим найбільшим музеям світу (Ермітаж, Лувр, Прадо, Уффіци), у Тернопільському державному педагогічному університеті, згодом Тернопільському національному педагогічному університеті (історичний факультет), який читав до 2007 р.

Учасник всеукраїнських, всесоюзних і міжнародних наукових конференцій (Москва 1990 р., Галич 1993 р., Чернівці 1994 р., Львів 2004, 2005, 2006 рр.), на яких виступав з доповідями, присвяченими історії, археології і сфрагістиці давньоруського часу, що згодом були надруковані у різних наукових збірниках.

1994 – співорганізатор Всеукраїнської конференції „Українське козацтво: історія і сучасність”, одночасно виконував обов’язки секретаря оргкомітету.

1995 – співочільник (разом з Ярославом Федоруком) Тернопільського історико-філологічного товариства молодих вчених краю, на засіданнях якого прозвучали доповіді дослідників Львова, Луцька, Тернополя.

Основні публікації:

Давньоруський археологічний комплекс поблизу села Антонівці Тернопільської області [Текст] / О. М. Гаврилюк // Тези доповідей і повідомлень 1-ої Тернопільської обласної наукової історико-краєзнавчої конференції. Частина І. – Тернопіль, 1990. – С.63-66.

Дослідження давньоруських пам’яток на Тернопільщині [Текст] / О. М. Гаврилюк// Охорона та охоронні дослідження пам’яток археології на Україні. Тези доповідей на науково-практичному семінарі. – Вінниця, 1990. – С. 28-29.

Вивчення давньоруських пам’яток на півночі Тернопільської області [Текст] / О. М. Гаврилюк // Нові матеріали з археології Прикарпаття і Волині. – Львів, 1991. – С. 23-25.

Охоронні розкопки на Тернопільщині в 1987-1988 рр. [Текст] / О. М. Гаврилюк, О. С. Ситник, М. О. Ягодинська // Нові матеріали з археології Прикарпаття і Волині. – Львів, 1991. С. 26-27.

Підсумки досліджень давньоруського археологічного комплексу поблизу с. Антонівці на Тернопільщині [Текст] / О. М. Гаврилюк // Галицько-Волинська держава: передумови виникнення, історія, культура, традиції. Тези доповідей та повідомлень міжнародної наукової конференції. – Львів, 1993. – С. 45-48.

Давньоруські предмети християнського культу з Тернопільщини [Текст] / О. М. Гаврилюк // Релігія і церква в національному відродженні України. – Тернопіль, 1993. – С. 58.

Дослідження давньоруського археологічного комплексу поблизу с. Антонівці на Тернопільщині [Текст] / О. М. Гаврилюк // Джерело. – Вип. І. – Тернопіль, 1994. – С. 101-120.

Перстень-печатка княжої доби з Тернопільщини [Текст] / О. М. Гаврилюк // Четверта наукова геральдична конференція. – Львів, 1994. – С. 24-25.

Давньоруське городище Бозок [Текст] / О. М. Гаврилюк // Населення Пруто-Дністровського межиріччя та суміжних територій в другій половині І – на початку ІІ тисячоліття н.е. – Чернівці, 1994. – С.49-52.

Результати археологічного дослідження давньоруського комплексу поблизу с. Антонівці на Тернопільщині // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Вип. VI. Серія: Історія. – Тернопіль, 1997. – С. 74-97.

І майоріло над Стрипою козацьке знамено [Текст] / О. М. Гаврилюк // Тернопілля 98-99. – Тернопіль, 2002. – С.107-109.

Давньоруське городище Уніас ІХ-ХІІІ ст. [Текст] / О. М. Гаврилюк // Наукові записки. Випуск ІІІ. Тернопільський обласний краєзнавчий музей. – Тернопіль, 2003. – С. 43-72.

Про один тип персня-печатки княжої доби з Теребовлі [Текст] / О. М. Гаврилюк // Наукові записки. Випуск ІІІ. Тернопільський обласний краєзнавчий музей. – Тернопіль, 2003. – С. 72-74.

Археологічні дослідження на Тернопільщині [Текст] / О. М. Гаврилюк, Б. Строцень // Тернопільський Енциклопедичний Словник. – Тернопіль, 2004. – Т. 1 (А-Й). – С.49-50.

Данилов (Данилів) [Текст] / О. М. Гаврилюк // Тернопільський Енциклопедичний Словник. – Тернопіль, 2004. – Т. 1 (А-Й). – С. 463.

Locacio Oppidi Tarnopolie [Текст] / О. М. Гаврилюк // Тернопільський Енциклопедичний Словник. – Тернопіль, 2005. – Т. 2 (К-О). – С. 387.

Михалківський скарб [Текст] / Ю. Малєєв, О. Гаврилюк // Тернопільський Енциклопедичний Словник. – Тернопіль, 2005. – Т. 2 (К-О). – С. 522.

Моклєковъ [Текст] / О. М. Гаврилюк // Тернопільський Енциклопедичний Словник. – Тернопіль, 2005. – Т. 2 (К-О). – С. 546-547.

Древнерусские предметы христианского культа Западной Подолии и Юго-Западной Волыни  [Текст] / О. Н. Гаврилюк, М. А.  Ягодинская // Археологические Вести. – Санкт-Петербург, 2005. – № 12. – С. 123-141.

Джерела:

Гаврилюк Олег Миколайович [Електронний ресурс] // Українське Геральдичне Товариство : офіц. сайт. — Київ, 2020. — (Члени Українського Геральдичного Товариства). — Режим доступу: http://uht.org.ua/ua/members/havrylyuk, вільний.

Уніят, В. Гаврилюк Олег Миколайович  [Текст] / В. Уніят // Тернопільський енциклопедичний словник : у 4 т. / редкол.: Г. Яворський та ін. — Тернопіль, 2004. — Т. 1 : А — Й. — С. 317—318.

Рекомендовані публікації

Залишити коментар

Цей сайт захищений reCAPTCHA і застосовуються Політика конфіденційності та Умови обслуговування Google.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt