Гримайлів, м-ко Тернопільська область

 В Історія регіону

Гримайлів, селище міського типу в Гусятинському районі Тернопільської області, центр Гримайлівської об’єднаної громади, якій підпорядковані селище Гримайлів, села Білинівка, Буцики, Лежанівка та Оленівка. Населення станом на 1 січня 2017 року 2905 осіб.

Історичних джерел про Гримайлів дуже мало, а те, що збереглося, походить вже з пізніших часів. Старожили довгий час передавали повір’я, пов’язуючи назву Гримайлів з гриманням ткацьких станків та звуків кувалд у кузнях.

Давнє містечко Гримайлів розташоване на південний схід від території природного заповідника «Медобори» в долині річки Гнилої. Найдавніша згадка про містечко датується 1590 роком.

Через Гримайлів проходив один із «татарських» шляхів, по якому на Україну йшли кочівники в пошуках ясиру та пожив. Для оборони від нападників були побудовані укріплення, одне з яких відоме в Гримайлові з XVI ст. Це був замок, оточений мурами.

Його засновником вважається Мацей Лудзіцький. Пізніші власники заклали біля нього парк. Володіли замком Синявські, Любомирські, Ржевуцькі, Нікорович, від якого набули його графи Пінінські – останні власники Гримайлова. Замок мав вигляд великого квадрату з чотирма баштами по кутах. Південно-східна башта використовувалася як каплиця. Замок нищився декілька разів, особливо під час походу Богдана Хмельницького (1651) та турків (1675).

В 1840 році Антим Нікорович перебудував зруйнований замок на палац. Під час перебудови було залишене одне північне крило замку і дві башти по боках. До східної башти була добудована годинникова вежа. З фронтової сторони, направленої на південь, добудовано ганок. У верхній частині він був розчленований пілястрами і великими арками, в яких прорізані вікна. На середньому полі фронтону знаходився герб власників Гримайлова. Нижню частину ганку утворювало п’ять півкругло зімкнутих арок.

Стіни палацу вкривала гладка штукатурка, а всі сторони вінчав карниз. Вікна першого і другого поверху мали профільоване обрамлення. Башти були гладко штукатурені. Неоготичності додавали триярусні вікна годинникової вежі, з стрілчастим завершенням, а також фриз, який обрамляв вежу. Палац накривав чотириспадовий дах, покритий черепицею.

Годинникова вежа мала куполовидний дах покритий бляхою, яку увінчувала куля зі шпицею, на яку під час проживання в будинку господарів, вивішувався їх родовий прапор. Внутрішнє оформлення було скромним. Стіни були гладкими, підлога покрита узорчастим паркетом з однорідного дерева (Крип’якевич І., Олійник Г. 1931, Aflanazy R. 1995).

Палац простояв без змін до другої світової війни. В 1944 році під час відходу німців бомба пошкодила західну частину ганку. По війні будинок був зруйнований, зараз залишилися лише руїни, які потребують консервації .

Парк зберігся краще. Після війни його переробили на громадський парк відпочинку. Сьогодні він є пам’яткою садово-паркового мистецтва. Простягається він з півночі на південь, займає площу 14 га. Ландшафт парку відносно спокійний, основна частина його розміщується на плоскому плато, лише північно-західна спадає до струмка.

Планування парку вільне, тільки центральна частина має дещо регулярне радіально-центричне розміщення. Тут було зібрано багато видів дерев та кущів як типових для даного регіону, так і завезених звідусіль. Сьогодні тут ще зростають вікові: каштан кінський, липи, тополя біла, клени та явір гостролистий, ясени, сосни: європейська, звичайна, австрійська та Веймутова, ялини, а також багряник японський та горіх чорний.

З кущів переважають калина, бузина чорна, бруслина європейська, обліпиха. 3 західної сторони збереглася частина кам’яної огорожі, зі східної – в’їзна брама. В центральній частині парку у 1952 році споруджено пам’ятник Тарасу Шевченку – скульптура поета (повний зріст) на трапецієвидному постаменті.

Недалеко від парку, при самій дорозі, стоїть пам’ятник Адаму Міцкевичу, споруджений в 1898 році громадськістю селища до сторіччя з дня народження польського поета, в підтвердження факту перебування його в Гримайлові і висадження ним кутового дерева у існуючій ясеневій алеї. Це – композиція з медобірського каменю-вапняку у вигляді окремої скелі з барельєфом поета з лівого боку. Праворуч внизу меморіальна дошка з написом на польській мові «Дерево Адама Міцкевича».

До архітектурних пам’яток в Гримайлові належить церква Покрови Пресвятої Богородиці. Її будівництво профінансувала Ізабелла Любомирська на місці згорілої дерев’яної церкви в 1806 році (Крип’якевич І., Олійник Г. 1931, Aftanazy R. 1995). Споруда зазнала пізніших перебудов. В плані храм однонефний з хрестовими цегляними зводами.

Стіни приміщення збудовані з природного каменя і цегли Головний фасад має елементи бароко – лукові фронтони, півкруглі карнизи, пілястри. Дах, в основному, двосхилий, над вівтарем – трисхилий, покритий оцинкованою бляхою, вінчається бароковим куполом з кованим хрестом.

Сучасна назва населеного пункту — селище Гримайлів. До 1945 року офіційна його назва Грималів, за часів польського панування — Гжималув.

Селище Гримайлів — компактний населений пункт, у центрі якого розташована селищна рада, лікарня, 3 школи, торгові підприємства, автобусна станція, ковбасний цех, адміністрація заповідника «Медобори».

Джерело

Рекомендовані публікації
Коментарі
 • Іван
  Відповіcти

  Де знайти двічі згадану у статті “Крип’якевич І., Олійник Г. 1931, Aflanazy R. 1995” ?

 • Відповіcти

  ГРИМАЙЛІВСЬКА ТУРИСТИЧНА ДЕСТИНАЦІЯ

  TOURIST DESTINATION OF GRYMAJLIV

  Заклади розміщення : кемпінг “У ЗБРУЧА” – с.Козина
  Готель “СИМФОНІЯ” – смт.Гусятин
  Готель “ЕЛЕГАНС” – смт. Гусятин
  Готелі курорту “САТАНІВ”
  Готель “ІМОБІЛЬЯРЕ” – м.Хоростків
  Establishments of placing :
  camping “At ZBRUCH” – Коzina
  Hotel “SYMPHONY” – Gusjatyn
  Hotel “ЕLEGANS” -– Gusjatyn
  Hotels of resort “SATANIV”
  Hotel “IMOBILJARE” – Horostkiv
  Земельні ділянки для : розміщення наметів із столами і лавками,
  мангали для готування їжі самостійно, дрова або
  деревне вугілля (адреса…….)
  Lot lands are for : placing of tents with tables and benches
  plase of fire for preparation of meal independently, woods fo fire or
  charcoal (address…)
  Заклади харчування : кафе – смт.Гримайлів
  в м.Хоростків , м.Скалат,
  с. Вікно, смт.Гусятин…..
  Establishments of feed : of cafe – Grymajliv
  in Horostkiv, Skalat and Vikno , Gusjatyn
  Музеї та музейні кімнати
  Гримайлів – ІВАНА ПУЛЮЯ, заповідника МЕДОБОРИ,
  Глібів – про УПА гримайлівської округи
  Клювинці – ДЕНИСА СІЧИНСЬКОГО
  Вікно – ІВАНА ФРАНКА, села Вікно
  Красне – етнографії і домашнього побуту
  Museums and museum rooms
  Grymajliv – IVAN PYLJUJ, natural reserve of МЕDOBORU
  Glibiv – about UPA of Grimajliv neighbourhood
  Кljuvinci – DENYS SIСHYNSKI
  Vikno – IVAN FRANCO,
  Krasne – ethnography and domestic way of life

  Пам’ятки культурної спадщини
  Sights of cultural heritage

  Сакральні об’єкти : церкви , діючі костели та руїни костелів і синагоги.
  Каплички і фігури в кожному селі,
  Копія ЗБРУЦЬКОГО ІДОЛА, екологічна стежка
  “ЗВЕНИГОРОД”
  Sacral оbjekts : churches, are operating churches and ruinsof churches and synagogue.Chapels and figures are in every village Copy of ZBRUCH of IDOL, ecological path”ZVENYGOROD”

  Пам’ятники : І.Пулюю, А.Міцкевичу, загиблим односельцям в кожному селі, воякам УПА, І.Франку, Т.Шевченку
  Monuments : of IVAN PYLJUJ, АDAM .MICKEVICH to the lost fellow-villagers in every village, warriors of UPA I. FRANKO , T. SHEVCHENKO
  Палаци і замки : Гримайлів – Руїни палацу Пінінського , руїни синагоги
  Palaces and locks : of Grimajliv are Ruins of palace of PININSKEGO, of ruin of synagogue
  Природні та природоохоронні туристичні об’єкти
  парк вілпочинку в Гримайлові , “вікнини“ , екологічна стежка “товтра Гостра“, скелі І.Франка, Товтрового кряжу , Природний заповідник “Медобори“ із буковим пралісом, дендропарк в Хоросткові,
  Гримайлів – геологічна пам’ятка – відслонення лесовидних суглинків (четвертинний період).геологічне відслонення органогенних вапняків у Вікні,
  Геологічне відслонення силурійських вапняків в Калагарівці.

  Natural and nature protection tourist objects
  park of to rest in Grimajliv, “viknyny”, the ecologicalpath of “tovtra is Sharp”, rocks of І.Franko, Товтрового to the ridge, Natural reserve of “Мedobory” with beechbeechen old forest, wood park in Horostkiv . Grymajliv is geological sight – open mountain breeds of loesslikeloams (quaternary period).geological open mountain breeds of organogenic limestones in Wikno
  Geological open mountain breeds of silurian limestones in Каlagarivka.

Залишити коментар

Цей сайт захищений reCAPTCHA і застосовуються Політика конфіденційності та Умови обслуговування Google.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt