ҐОНСЕТ Роман

 В Діаспора, Доброчинність, ДОВІДКОВІ РЕСУРСИ, науковці | винахідники | раціоналізатори
Роман Гонсет

Роман Гонсет

ҐОНСЕТ Роман (Roman Gonsett, дiйсне прiзвище Ґонський; 1891, с. Зелена Бучацького повіту, Галичина, нині — село в Україні, в Бучацькому районі Тернопільської області, України — 25.06.1951, м. Пiвн. Голівуд (North Holly­wood), Каліфорнія, США) — українсько-американський винахiдник, громадський дiяч, меценат.

Народився в 1891 році в с. Зелена Бучачині.  Підлітком емi­ґрував до Канади.  У 1907 році зацiкавився електрикою, меха­нiкою i фiзикою, працював з електричним приладдям в Ед­мон­тонi. У 1916 році переїхав до Чикаго, зго­дом поселився в Лос-Анджелесі. Тут далi займався технікою. Разом з сином Фавстом здійснив кiлька винаходiв, зокрема таємних приладiв для лiтакiв у галузi обо­рони.

Під час ІІ Свiтової вiйни створив власну ком­па­нiю«Gonsett Company» для виробництва своїх вина­хо­дiв, був вiдзна­че­ний мiністерством оборони США. Серед перших ви­находiв – апа­рат для без­пе­реривного показу фiльмiв. Зго­дом, разом iз сином винайшов бездротовий телефон, з можливiстю двосторонньо розмов­ляти (walkie-talkie).

Запатентував близько 100 рiзних винаходiв. В Лос-Анджелесi брав участь в українському культурному життi. Там разом з дружиною Iриною, з роду Стефа­нина, спiвор­ганiзатор Українського Культурного Центру i його меценат. Свою бiблiотеку заповiв Альбертському Університетовi в Едмон­то­нi, а збiрка його винаходiв знаходи­ться в провiн­цiйному музеї Альберти.

Помер 25 червня 1951 року в Пiвн. Голівудi (North Holly­wood), Каліф., де й похований.

Джерело

Маркусь, В. ҐОНСЕТ Роман [Електронний ресурс] /В. Маркусь // Енциклопедія української діяспори. — Наукове Товариство ім. Шевченка в Америці, 2009.  — Режим доступу: http://eudusa.org/index.php?title=Gonsett_Roman, вільний. — Дата ост. пер.: 30.04.2020.

Рекомендовані публікації

Залишити коментар

Цей сайт захищений reCAPTCHA і застосовуються Політика конфіденційності та Умови обслуговування Google.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt