ГАВРИК Володимир Данилович

 В Бібліографи | Бібліотекарі
ГАВРИК Володимир Данилович (1871, м. Кременець Волинської губернії – 1938) – юрист.

Закінчив правничий факультет Київського імператорського університету св. Володимира (1895). Працював:

  • учителем економічних наук і бібліотекарем Київської комерційної школи;
  • викладачем політекономії на курсах товариства “Праця” при Українському народному університеті (Київ, 1917);
  • співробітником Термінологічної комісіїдля перекладу законів та складання українського правничого словника Міністерства судових справ (1917);
  • тов. прокурора Цивільного Генерального Суду Державного Сенату (серп. 1918), прокурором Найвищого Суду (грудень, 1918), помічником  завідувача Українського бібліографічного Інституту при ГКП у Києві (з лютого 1919);
  • співробітником економічної секції соціально-економічних відносин відділу Інституту української наукової мови (1926).

Засуджений (1938). Реабілітований (1989).

Джерело:

ГАВРИК Володимир Данилович [Текст] // Історія української бібліотечної справи в іменах (кінець ХІХ ст. – 1941 р.) : матеріали до біобібліографічного словника / авт.-уклад. Л.В. Гарбар ; ред. кол.: Г.В. Боряк, Л.А. Дубровіна (голова), В.І. Попик та ін. ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2017. — С. 89. — Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_mi/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=FCTG&P21DBN=FCTG&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=online_book&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=FF=&S21STR=EIF0000083%2Epdf, вільний. — Дата ост. пер.: 01.10.2019.

Рекомендовані публікації

Залишити коментар

Цей сайт захищений reCAPTCHA і застосовуються Політика конфіденційності та Умови обслуговування Google.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt