ҐУЛА Федір Іванович

 В Бібліографи | Бібліотекарі, науковці | винахідники | раціоналізатори, Освітяни
ҐУЛА Федір Іванович (07.03.1890, с. Носів, Підгаєцький повіт, Галичина, Австро-Угорщина — 29.07.1953, с. Носів, Підгаєцький район, Тернопільська область) — астроном; доктор філософії (1920).

Закінчив Львівський університет (1913). Працював викладачем Белзької української гімназії (1914); професором УВПІ (Український Високий Педагогічний Інститут ім. М. Драгоманова) в Празі (1923—1935); вчителем школи (Городенка, 1935—1941; Підгаєцький район, з 1945).

Співзасновник УТПК у Празі (1926). Співорганізатор та учасник Міжнародного з’їзду бібліотекарів і прихильників книги у Празі (28.06—03.07.1926).

Джерело:

Ґула Федір Іванович [Текст] // Історія української бібліотечної справи в іменах (кінець ХІХ ст. – 1941 р.) : матеріали до біобібліографічного словника / авт.-уклад. Л.В. Гарбар ; ред. кол.: Г.В. Боряк, Л.А. Дубровіна (голова), В.І. Попик та ін. ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2017. — С. 121. — Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_mi/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=FCTG&P21DBN=FCTG&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=online_book&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=FF=&S21STR=EIF0000083%2Epdf, вільний. — Дата ост. пер.: 01.10.2019.

Рекомендовані публікації

Залишити коментар

Цей сайт захищений reCAPTCHA і застосовуються Політика конфіденційності та Умови обслуговування Google.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt