ФОМІН Петро Дмитрович

 В Видатні діячі і край, ДОВІДКОВІ РЕСУРСИ
ФОМІН Петро Дмитрович (1009.1939—25.06.2020) — український учений-хірург, доктор медичних наук, завідувач кафедри хірургії № 3 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця. Академік Національної академії медичних наук України. Заслужений діяч науки і техніки України. Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки. Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Хірургія».  Орден Ярослава Мудрого V, ІV та III ступенів. Відзнака МОЗ України «Хрест Пантелеймона Цілителя».  Орден Миколи Пирогова та пам’ятна медаль Теодора Більрота Європейської Академії Природничих наук. Орден Святителя Луки архієпископа Кримського. Почесний професор Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського.

Петро Дмитрович Фомін народився 10 вересня 1939 р. у с. Бабеєво Темниковського району Мордовської АРСР. В 1962 р. закінчив Томський медичний інститут, й став асистентом на кафедрі госпітальної хірургії.

З 1970 р. працював в Київському медичному інституті (нині Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця), в якому пройшов шлях від асистента до завідувача кафедри хірургії №3. Захистив кандидатську (1970 р.), а докторську (1984 р.) дисертації. Протягом багатьох років його професійна діяльність була пов’язана з військовою медициною.

П.Д. Фомін – учений-хірург, відомий не тільки в Україні, а й за кордоном. Його наукові дослідження були присвячені широкому колу актуальних проблем планової і невідкладної хірургії. Зокрема, він науково обґрунтував і розробив нові методи діагностики і лікування патології травневого тракту, гострих захворювань органів черевної порожнини та шлунково-кишкових кровотеч, хірургічної інфекції.

Суттєвий внесок П.Д. Фомін також зробив в удосконалення викладання хірургії та розроблення Державних стандартів вищої медичної освіти у галузі хірургічних дисциплін, наближених до міжнародних стандартів. Під його керівництвом розроблено та затверджено МОЗ України стандарти організації та професійно орієнтовані протоколи надання невідкладної хірургічної допомоги хворим.

Основні напрями наукової діяльності спрямовані на розробку на рівні світових стандартів, теоретичне обґрунтування і впровадження в клінічну практику:

 • малоінвазивних ендохірургічних і рентгенендоваскулярних технологій та приладів для лікування шлунково-кишкових кровотеч;
 • електрозварювальних технології в абдомінальної хірургії;
 • хірургічної інфекції, абдомінального сепсису;
 • розробку Держаних стандартів вищої медичної освіти в Україні в галузі вивчення хірургічних дисциплін відповідно міжнародних стандартів.

Автор 850 наукових праць, серед яких 22 монографії, 57 патентів України на винаходи. Підготував 8 докторів і 21 кандидата наук.

Член:

 • Європейського товариства хірургів (European Society Surgery),
 • міжнародної Асоціації Рак Шлунка (International Gastric Cancer Association),
 • заступником президента Асоціації хірургів України,
 • заступником голови та головою Експертної ради ВАК України (1998-2013),
 • членом спеціалізованої вченої ради при НМУ імені О.О. Богомольця за спеціальністю «Хірургія»,
 • заступником голови Атестаційної комісії хірургічного блоку МОЗ України,
 • членом проблемної комісії «Хірургія» та редколегій кількох наукових медичних журналів.

За вагомі наукові досягнення П.Д. Фоміна було обрано академіком НАМН України (2011) та академіком НАН України (2015). Він – Заслужений діяч науки і техніки України (1999), двічі лауреат Державної премії в галузі науки і техніки УРСР та України (1990, 2005), лауреат премії Кабінету Міністрів України (2013).

Нагороди:

 • Ордена Ярослава Мудрого V, IV, ІІІ ступенів (2004, 2009, 2015),
 • Почесні грамоти Кабінету Міністрів України (2001, 2008),
 • відзнака МОЗ України “Хрест Пантелеймона Цілителя” (2009),
 • орден Миколи Пирогова і пам’ятна медаль Теодора Бильрота Європейської академії природничих наук (2010, 2011),
 • орден Святителя Луки архієпископа Кримського.

Основні наукові праці:

 • «Эндоскопический мониторинг при желудочно-кишечных кровотечениях»” (2002);
 • «Сторінки виникнення й розвитку хірургії в Україні. Хірургічні школи. Кафедри хірургії (до 165-річчя НМУ) (2005);
 • «Руководство по клинической хирургии. Дифференциальная диагностика и лечение хирургических болезней» (2005);
 • «Tigecycline is efficacious in the treatment of complicated intra -abdominal infections»(2005);
 • «Язва Дьелафуа» (2008);
 • «Неопухолевые заболевания пищевода» (2009);
 • «Хирургические болезни» (2017);
 • «Очерки хирургии язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки» (2017).

2017 – Професор Петро Фомін: «Лікувати – найдостойніша справа в житті»

джерело

Рекомендовані публікації

Залишити коментар

Цей сайт захищений reCAPTCHA і застосовуються Політика конфіденційності та Умови обслуговування Google.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt