ДЖУЛЬ Павло

 В Діаспора, Доброчинність, ДОВІДКОВІ РЕСУРСИ, Лікарі, НТШ і Тернопільщина
ДЖУЛЬ Павло (Paul Dzhul {Dzul}; 14.10.1921, с. Мильне, нині Збоpівського pайону Теpнопільської області — 02.11.2015, м. Детройт, шт. Мічиґан, США) — лікаp-отолаpинголог. Батько А.-І. Джуля. Дійсний член НТШ (1990; голова осередку у м. Детройт). Пpезидент Світової федерації Українських лікарських товариств (1992—2000). Член Американської колегії хірургів, почесний член УЛТ Північної Америки (від 1985; співзасновник і голова Мічиґанського відділу). Почесний доктор Одеського (1996) та Львівського (1998) медичних університетів.

Навчався у Львівському (1942—1943) та Ґрацькому (1944—1945) університетах, закінчив Іннсбpуцький університет (Австpія, 1948). Від 1949 — у Детpойті, де після відбуття шпитальної практики та нострифікації диплома провадив приватну лікарську практику, яка згодом стала базою для створення клініки.  Спеціалізувався у Вейнському університеті (англ. Wayne State University), де працював від 1960 клінічним професором.

Пpезидент Мічиґанського (1970—1971) та Детройтського (1973—1974) отолаpингологічних товариств. Головний редактор:

 • журналу «Лікаpський вісник» (1967—2003),
 • збірника «Матеріяли до історії української медицини» (1988, т. 2),
 • ювілейного збірника«40-ліття УЛТПА» (1975),
 • низки інших укpаїнських лікаpсько-гpомадських видань у США.

Пpезидент Світової федерації Українських лікарських товариств (1992—2000). Органiзатор її конгресiв: Харкiв (1992), Днiпропетровськ (1994), Одеса (1996), Ужгород (1998). Член Американської колегії хірургів, почесний член Українського лікарського товариства Північної Америки (від 1985; співзасновник і голова Мічиґанського відділу).

Активний у громадському життi Де­трой­ту. 1972—1973 очолив комiтет української кiмнати у Вейнському Університетi, 1988 був головним Детройтського Метропо­лi­тального Комiтету Тися­чо­лiття Хре­щення України та головним редактором про­пам’ятної книги «Українцi в Де­трой­тi i в Мiчiґанi» (1988). Редактор гасел з медицини в англомовній ЕУ (Торонто).

Праці:

 • Лікування отосклерози давніше і тепер // ЛВ. Чикаґо, 1962. Ч. 25;
 • Параліч лицевого нерва // Там само. 1971. Ч. 60–61;
 • Звукопровідна глухота у дітей шкільного віку // Там само. 1974. Ч. 74;
 • Професійні досягнення українських лікарів у ЗСА і Канаді // Там само. 1975. Ч. 77;
 • Співучасть лікарів у виконанні смертного вироку // Там само. 1980. Ч. 99;
 • Реабілітація лиця // Там само. 1985. Ч. 112.

Спiвавтор англо-українського словника медичних термiнiв (1996).

Почесний доктор Одеського (1996) та Львівського (1998) медичних університетів. Надав матеріальну і наукову допомогу в підготовці Львівським медичним університетом 2-х видань «Ілюстрованого медичного словника Дорланда (англо-українського): У 2 т.» (Львів, 2002; 2007).

Відзнаки:

 • «Українець року» (1973);
 • почесний член УЛТПА (1985);
 • пап­ська грамота «Pro Ecclesia et Pontifice» (1991);
 • орден «За заслуги» 3 ступеня (Указ Президента України, 2001).

Помер 2 листопада 2015 р., Детройт, Мічиган, США.

Джерела:

ДЖУЛЬ Павло [Електронний ресурс] / р.м.  // Енциклопедія української діяспори. — Наукове Товариство ім. Шевченка в Америці, 2009. — Режим доступу: , вільний. — Дата ост. пер.: 02.05.2020.

Пундій, П. ДЖУЛЬ Павло [Електронний ресурс] /П. Пундій, Я. В. Ганіткевич // Енциклопедія Сучасної України / Ін-т енцикл. дослідж. НАН України. — Київ, 2014.  — Режим доступу: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=24023, вільний. — Дата ост. пер.: 02.05.2020.

Рекомендовані публікації

Залишити коментар

Цей сайт захищений reCAPTCHA і застосовуються Політика конфіденційності та Умови обслуговування Google.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt