ДОМБЧЕВСЬКА Iрена

 В Діаспора, ДОВІДКОВІ РЕСУРСИ, Журналісти | Редактори, ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
ДОМБЧЕВСЬКА Iрена (Irena Dombchevska, з роду Рибчак; 06.02.1886, м. Бучач, нині Тернопільської області —  06.08.1964, м. Нью-Йорк) — громадська дiячка, кооператор, журналiстка;  дру­жина адвоката Романа Домбчевського, що загинув у радянській в’язниці.

Народилася 6 лютого 1886 року в Бучачi. Закiнчила лiцей у Львовi та вклю­чи­лася у громадську й освітню працю на Львiвщинi. У 1915 стала управи­телькою захисту воякiв УСС (у цiй лiкарнi під опікою Домбчевської прожив свої останнi днi І. Франко).

У 1922 році переїхала з сiм’єю до Мико­лаєва над Днiстром, де була актив­ною в «Просвi­тi», а 1928 — до Стрия, орга­нiзаторка коопе­ратив та Союзу Українок (голова вiд­дiлу 1933—1934). З 1935 знов у Львовi, пра­цювала в Сiльському Господарi та в Центросо­юзi, за нiмцiв – у Хлiбороб­ськiй Палатi.

Вiддано працю­вала серед народу, вiдвiдувала сiльські кооперативи та вiддiли Союзу Українок, влашто­­вувала рiзнi курси та виставки, допи­су­вала до галицької жiночої та кооперативної преси. У Нiмеччині з 1944, a у США – з 1949. Жила в Нью-Йорку. Далi спiвпрацювала з СУА та з Братством УСС; 1954 нагороджена пропам’ятною вiдзнакою УГА за працю в захистi УСС у Львовi. Авторка статей в галицькій пресі та спогадів у «Свободі» та «Нашому житті».

Померла 6 серпня 1964 року в Нью-Йорку, похо­вана на цвин­тарi св. Андрiя в Савт-Бавнд-Бруку.

Джерело

Маркусь, В. ДОВГАЛЮК Харитон [Електронний ресурс] / В. Маркусь // Енциклопедія української діяспори. — Наукове Товариство ім. Шевченка в Америці, 2009— . — Режим доступу: http://eudusa.org/index.php?title=Dombchevska_Irena, вільний. — Дата ост. пер.: 05.05.2020.

Рекомендовані публікації

Залишити коментар

Цей сайт захищений reCAPTCHA і застосовуються Політика конфіденційності та Умови обслуговування Google.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt