ДЕРКАЧ Марія Дем’янівна

 В Журналісти | Редактори, науковці | винахідники | раціоналізатори, НТШ і Тернопільщина
ДЕРКАЧ Марія Дем’янівна (дівоче прізвище — Фуртак; 26.06.1896, м-чко Струсів, Теребовлянський повіт, Королівство Галичини та Володимирії, Австро-Угорщина — 14.04.1972, м. Львів) — літературознавець, журналіст; доктор філософії (дисертація «Життя і творчість Лесі Українки», 1926), кандидат філологічних наук (дисертація «Літопис життя і творчості Лесі Українки», 1952).

Навчалася в УВУ у Празі, Закінчила українську гімназію (Перемишль, 1915); Карловий університет у Празі (1926). Працювала:

  • редактором жіночого журналу «Нова хата» (1926—1930);
  • завідувачем відділу рукописів бібліотеки НТШ у Львові (1930—1939);
  • завідувачем відділу рукописів Львівської філії БАН УРСР (1940—1941; 1944—1949);
  • науковим співробітником Інституту літератури ім. Т. Шевченка АН УРСР у Києві (1950—1957);
  • с.н.с. Інституту суспільних наук АН УРСР у Львові (1957—1962).

Співредактор творів Лесі Українки в 5 т. (1951—1956) і 20-томного видання творів І. Франка (1950—1956).

Працюючи у Львівській філії БАН УРСР виконувала роботи по створенню картотеки «Репертуару української книги. 1798-1914», зокрема складанню бібліографії, присвяченій Лесі Українці, опрацюванню рукописної спадщини поетеси.

Член бібліографічної комісії та філологічної секції НТШ і Народного дому до фондів Львівської філії БАН УРСР та комісії для опрацювання генплану і розміщення книжкових фондів і відділів БАН УРСР (1940).

Особовий фонд Марії Деркач зберігається в ЦДАМЛМ України (фонд № 167).

Джерело:

ДЕРКАЧ Марія Дем’янівна [Текст] // Історія української бібліотечної справи в іменах (кінець ХІХ ст. – 1941 р.) : матеріали до біобібліографічного словника / авт.-уклад. Л.В. Гарбар ; ред. кол.: Г.В. Боряк, Л.А. Дубровіна (голова), В.І. Попик та ін. ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2017. — С. 129—130. — Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_mi/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=FCTG&P21DBN=FCTG&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=online_book&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=FF=&S21STR=EIF0000083%2Epdf, вільний. — Дата ост. пер.: 01.10.2019.

Рекомендовані публікації

Залишити коментар

Цей сайт захищений reCAPTCHA і застосовуються Політика конфіденційності та Умови обслуговування Google.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt