БУТРИН Мирослав Львович

 В Бібліографи | Бібліотекарі, науковці | винахідники | раціоналізатори, НТШ і Тернопільщина

22

БУТРИН Мирослав Львович (11. 04. 1926, с. Стегниківці, нині Терноп. р-ну Терноп. обл. – 29. 05. 2000, Львів) – бібліограф, книгознавець. Кандидат філологічних наук (1972). Член НТШ. Учасник ІІ Світової війни, бойові нагороди. Орден «За заслуги» 3-го ступ. (1997).

Закінчив Львівський університет (1957). Працював учителем, інспектором відділу культури Львівської облпрофради; від 1962 – головний бібліотекар, завідувач бібліографічного відділу НБ Львівського університету, одночасно викладав в Українському поліграфічному інституті у Львові (нині Укр. академія друкарства; тут зберігається книжкова колекція Бутрина.).

Наукові дослідження у галузі книго-, бібліотеко- та літературознавства. Опублікував маловідомі матеріали про діяльність І. Франка, М. Коцюбинського, М. Рильського, А. Макаренка. Автор бібліографічних покажчиків:

  • «Мова і стиль українських письменників» (1956; 1966),
  • «Бібліографічні посібники з української літератури і мови»,
  • «Чотириста років вітчизняного книгодрукування» (обидва – 1964, співавт.), «Гайдамацьке повстання 1768 р. (Коліївщина)» (1968),
  • «Бібліографія періодичних видань Львівської області за 1939–1965 рр.» (1970),
  • «Історія України в українському красному письменстві: матеріали до бібліогр. покажч.» (1995; усі – Львів),
  • «Розвиток української бібліографії в Галичині у 1920–1930-ті роки» // «Зап. НТШ», 1997, т. 233,
  • «Типологічні особливості покажчиків змісту української періодики» // «Наук. зап. НБУВ», 2000, вип. 3.

Брав участь у створенні покажчика «Історія міст і сіл Львівської області» (К., 1977). За періодикою 19–20 ст. вивчав видавничо-книготорг. бібліографію.

Джерела

Голденберг, Л. І. БУТРИН Мирослав Львович [Текст] / Л. І. Голденберг // Українські бібліографи : біогр. відом., проф. діяльн., бібліогр. / Мін-во культури України, ДЗ «Нац. Парлам. б-ка України». — Київ, 2008 — Вип. 1 / авт.-уклад. Н. І. Абдуллаєва ; наук. Ред. В. О. Кононенко. — 2011. — С. 46—47.

Кульчицька, Л. БУТРИН Мирослав Львович [Текст] / Л. Я. Кульчицька, П. Медведик  // Тернопільський енциклопедичний словник : у 4 т. / редкол.: Г. Яворський та ін. – Тернопіль, 2004. — Т. 1 : А – Й. — С. 205 : фот. — Режим доступу: http://irbis.library.te.ua/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&C21COM=F&I21DBN=ELKKN_READER&P21DBN=ELKKN&Z21ID=&Image_file_name=TEC%5F1%2Epdf&mfn=1&FT_REQUEST=&CODE=696&PAGE=1, вільний.

Кульчицька, Л. БУТРИН Мирослав Львович [Електронний ресурс] / Л. Я. Кульчицька // Енциклопедія Сучасної України / Ін-т енцикл. дослідж. НАН України. – Київ, 2014—2019. — Т. 1 : А – Й. — С. 205 : фот. — Режим доступу: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=38317, вільний.

Рекомендовані публікації

Залишити коментар

Цей сайт захищений reCAPTCHA і застосовуються Політика конфіденційності та Умови обслуговування Google.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt