БУЧАЦЬКИЙ КОЛЕДЖ ПДАТУ

 В Вища освіта, ГОСПОДАРСТВО | ЕКОНОМІКА | ПРОМИСЛОВІСТЬ, НАУКА | ОСВІТА, Освіта в краї, Освіта для сталого розвитку, Професійна та спеціальна освіта, Сільське та лісове господарство

БУЧАЦЬКИЙ КОЛЕДЖ Подільського державного аграрно-технічного університету
Тип ВНЗ: Коледж
Підпорядкування: Міністерство освіти і науки України
Тип НЗ: Заклад вищої освіти
Адреса: 48431,  вул. Винниченка, 4, с. Трибухівці, Тернопільська обл.
Телефони: (03544) 2 97 58
Форма навчання: денна, заочна, курси підвищення кваліфікації для безробітних (за направленнями служб зайнятості)
Веб-сайт: http://bkpdatu.at.ua
E-mail: bdaktr@ukr.net

Спеціальності:

 • 071 Облік і оподаткування
 • 073 Менеджмент
 • 192Будівництво та цивільна інженерія
 • 193Геодезія та землеустрій
 • 201 Агрономія
 • 204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва
 • 211 Ветеринарна медицина

Відділи:

 • Економіко-технічний відділ
 • Ветеринарно-технологічний відділ

У коледжі здійснюється підвищення кваліфікації безробітних на курсах цільового призначення за направленням служби зайнятості. Професійне навчання проводиться в навчальному закладі за груповою формою (7-30 осіб) на підставі укладених з ними договорів.

Фінансування витрат щодо підвищення кваліфікації безробітних на курсах цільового призначення, проживання та проїзд до місця розташування навчального закладу і у зворотному напрямку транспортом загального користування здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Підвищення кваліфікації безробітних на курсах цільового призначення здійснюється за професіями (спеціальностями) та напрямами:

 1. Безпечне ведення робіт по догляду за лікарськими рослинами.
 2. Безпечне ведення робіт по обробітку ґрунту.
 3. Дотримання безпеки праці при обробітку ґрунту та внесенні добрив.
 4. Менеджмент малого підприємництва.
 5. Основи безпеки праці на сільськогосподарських підприємствах.
 6. Основи охорони праці на підприємствах.
 7. Основи роботи з комп’ютерними програмами.
 8. Основні засоби захисту рослин та застосування сучасних добрив.
 9. Особливості догляду за плодовими та ягідними насадженнями.
 10. Особливості лісового господарства.
 11. Охорона праці і промислова безпека у будівництві.
 12. Охорона праці на підприємствах по виробництві цегли.
 13. Періодична перевірка знань з охорони праці машиністів (кочегарів) котелень.
 14. Періодична перевірка знань з охорони праці операторів котелень.
 15. Технологія сортування і переробки плодів та ягід.

Бучацький коледж Подільського державного аграрно-технічного університету один із найстаріших навчальних закладів нашого регіону.

Матеріально-технічна база студентського містечка:

 • 2 навчальні корпуси,
 • студентська їдальня,
 • гуртожиток,
 • власна котельня.

Для підготовки висококваліфікованих спеціалістів сільського господарства є повністю обладнано 60 кабінетів і лабораторій в тому числі: 3 комп’ютерні класи, всі комп’ютери підключені до мережі Інтернет та створено власну локальну систему.

До послуг студентів:

 • бібліотека,
 • видавничий центр,
 • актова зала,
 • стоматологічний кабінет,
 • студентська їдальня та буфет.

В коледжі функціонують: музеї –

 • історії коледжу,
 • бойової слави,
 • етнографічний музей «Берегиня».

Навчальний заклад розпочав підготовку фахівців сільського господарства з 1939 року. На даний час коледж є вищим навчальним закладом І рівня акредитації, і є структурним підрозділом Подільського державного аграрно-технічного університету.

Навчально-виховний процес забезпечують 99 висококваліфікованих викладачів:

 • 11 викладачів мають почесне звання відмінник освіти України,
 • 22 методисти та 2 викладачі мають звання – старший викладач.

Навчання студентів проводиться на 3-ох відділеннях денної форми навчання та на заочному відділенні. Щороку навчальний заклад зараховує на навчання понад 200 абітурієнтів та випускає біля 200 висококваліфікованих спеціалістів для народного господарства.

На даний час в коледжі навчається понад 800 студентів в тому числі на денній формі – 714.

На агрономічному відділі студенти мають змогу отримати спеціальність «Технолог по виробництву та переробці продукції рослинництва» та «Технік землевпорядник». Для навчання використовуються достатньо обладнанні кабінети та лабораторії, нові технології вирощування, зберігання та переробки продукції рослинництва.

Навчальні практики студенти проходять на колекційно-дослідному полі, та на землях коледжу, де вирощують картоплю, огородину, зернові. Використовується також фруктовий сад, закладено новий сад на 400 саджанців.

Виробничі і технологічні практики студенти проходять в передових господарствах району і області, наприклад в ТзОВ «Бучачагрохлібпром», Агрохолдинг «Мрія», а також за кордоном у Швейцарії та Данії.

Навчальний заклад єдиний в області здійснює підготовку молодшого спеціаліста землевпорядника. Студенти землевпорядники проходять навчальні практики на навчальному полігоні та навчально-практичному центрі Рівненського аграрного коледжу. Виробничі та переддипломні практики в державних та приватних землевпорядних організаціях. Перед завершенням навчання студенти землевпорядники захищають дипломні роботи, які мають практичне застосування.

Випускники агрономічного відділення окрім диплому молодшого спеціаліста, атестата про повну загальну середню освіту отримують також робітничі професії: плодоовочівник, майстер по озелененню, тракторист-машиніст та водій транспортних засобів.

Студенти відділу «Ветеринарної медицини» мають змогу здобувати освіту по 2 спеціальностях: «Виробництво і переробка продукції тваринництва» та «Ветеринарна медицина». Навчальний заклад єдиний в області який готує таких фахівців. На відділі працюють висококваліфіковані викладачі: 5 методистів, 10 викладачів вищої категорії, 3 викладачі І категорії. Для отримання даних спеціальностей створено необхідну матеріальну-технічну базу.

Виробничі та технологічні практики студенти проходять у передових господарствах регіону та закордоном. Випускники відділу при отриманні диплома молодшого спеціаліста отримують також атестат про повну загальну середню освіту та одержують робітничі професії: оператор штучного осіменіння сільськогосподарських тварин та обвалювальник м’яса. Більшість випускників продовжують навчання у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівня акредитації, в тому числі в Подільському державному аграрно-технічному університеті на базі нашого коледжу.

Економічний відділ бере свій початок з 1997 року, за цей період створено сучасну матеріальну базу, сформовано висококваліфікований кадровий потенціал та науково-методичне забезпечення для підготовки фахівців в галузі бухгалтерського обліку та організації виробництва. Завершується підготовка фахівців по правознавству.

Поряд з набуттям даних професій студенти отримують робітничі професії: оператор комп’ютерного набору та водій. Використання комп’ютерних технологій один з елементів навчання студентів, які ефективно використовуються на економіко-правовому відділенні. Для ефективного забезпечення навчально-виховного процесу створена необхідна матеріально-технічна база, яка включає кабінети спеціальних юридичних та економічних дисциплін, лекційні аудиторії, комп’ютерні класи з доступом до глобальної інформаційної мережі Інтернет.

Враховуючи сучасні потреби народного господарства у фахівцях, у коледжі відкрито підготовку молодших спеціалістів по двох нових спеціальностях, яких немає жоден навчальний заклад області, а саме: «Зелене будівництво та садово-паркове господарство», «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн». У галузі знань сільське господарство і лісівництво, в навчальному закладі проводиться підготовка по спеціальності «Зелене будівництво та садово-паркове господарство», фахівці цієї галузі будуть займатися розробкою ділянок зеленого будівництва та веденням садово-паркового господарства.

В галузі знань будівництво та архітектура, коледж здійснює підготовку по спеціальності «Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн».

Школа підвищення кваліфікації є структурним підрозділом коледжу і функціонує з 1976 року. Вона є єдиним навчальним закладом післядипломної освіти керівників і спеціалістів сільського господарства нашої області. Школа забезпечує потреби в навчанні кадрів агропромислового комплексу з підвищенням їх кваліфікаційного рівня.

В школі підвищення кваліфікації ліцензовані наступні види освітньої діяльності:

 • підвищення кваліфікації спеціалістів агропромислового комплексу;
 • курсове навчання менеджерів малого підприємництва та операторів комп’ютерного набору;
 • курсове навчання з напрямків освоєння технології зберігання та сушіння зерна;
 • інновації обробітку ґрунту, підвищення врожайності зернових та овочевих культур;
 • підвищення кваліфікації операторів газових котелень з питань охорони праці;
 • навчання і перевірка знань, з питань охорони праці, відповідальних за охорону праці як державних так і приватних підприємств.

Одним із ефективних напрямів підготовки висококваліфікованих спеціалістів для сільської місцевості є проходження сільськогосподарської практики в Швейцарії. Студенти протягом чотирьох місяців вивчають сучасні технології вирощування, збирання, переробки та реалізації сільськогосподарської продукції, працюють в теплицях, фермах на сучасній техніці. Щорічно, 10-15 кращих студентів проходять практику в швейцарській фірмі «Агроімпульс».

В навчальному закладі є відповідна спортивна база, просторі спортивний та сучасний тренажерні зали, стадіон, баскетбольна, волейбольні та гандбольні площадки, містечко з нестандартним обладнанням. Студенти коледжу беруть активну участь в спортивно-масових заходах і є учасниками та переможцями обласних та всеукраїнських змагань.

Художня самодіяльність:

 • народний аматорський театр мініатюр «Сатиричне вікно»;
 • хоровий, вокально-інструментальний ансамбль «Зорепад»;
 • вокальний ансамбль дівчат та хлопців;
 • гуртки:
  • художнього читання
  • танцювальний
  • фольклорний.

Для повноцінного харчування студентів при коледжі діє студентська їдальня, розміщена поряд з навчальними корпусами та гуртожитком, розрахована на 200 місць. Тут створено належні умови для харчування студентів та викладачів коледжу. Для здешевлення обідів використовуються продукти власного виробництва: м’ясо, картопля, городина, яблука та фруктовий сік.

Освіта в закладі є ступеневою:

випускники мають можливості надалі продовжувати навчання у вузах ІІІ-ІV рівня акредитації за скороченим терміном навчання, а саме: в

 • Подільському державному аграрно-технічному університеті,
 • Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького,
 • Львівському національному аграрному університеті,
 • Національному університеті «Львівська Політехніка»,
 • Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича
 • та інших навчальних закладах.

В стінах коледжу на ліцензії Подільського держаного аграрно-технічного університету кращі випускники здобувають ступінь бакалавра та спеціаліста по спеціальностях

 • «Агрономія»,
 • «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва»
 • «Обліку і аудиту».

За значні досягнення в навчально-виховному процесі колектив коледжу неодноразово нагороджувався державними нагородами, два викладачі, медаллю Антона Макаренка, почесне звання відмінник освіти України – мають 11 осіб, нагрудний знак пошани міністерства аграрної політики України отримали 2 викладачі. За підсумками 2010 року, коледж нагороджений дипломом агропромислового комплексу України «Сьогодення та майбутнє», в номінації «Лідер галузі».

Гордістю навчального закладу є наші випускники, які здобули вагомі результати, як науковці та виробничники. Докторами наук стали: Гуфрій Д.Ф., Безсмертний В.М., Дармограй Л.М., Кухтин М. Д.; кандидатами наук: Магда П.С., Гривня Н.О., Кухрай Б.М., Літинський В.П., Трушкевич З.Ю., Угрин І.М., Вольський В.М., Ступницький Р.М., Крайняк Р.М., Андріїшин Ю.І., Семанюк В.І., Жмурко Т.В., Вуїв І.Т.

Значний внесок в підготовку молодших спеціалістів зробили викладачі випускники коледжу, а саме: Слоньовський В.В., Свінціцький Ю.М., Луців І.М., Антонів Г.Д., Могильницький В.В., Яскілка С.П., Баволяк П.І., Беднарський І.О., Джула Б.М., Кулик Г.Я., Пастернак І.В.

Джерело:

Бучацький коледж Подільського державного аграрно-технічного університету [Електронний ресурс]. — Бучач, 2020. — Режим доступу: http://bkpdatu.at.ua, вільний. — Дата ост. пер.: 20.11.2020.

Рекомендовані публікації

Залишити коментар

Цей сайт захищений reCAPTCHA і застосовуються Політика конфіденційності та Умови обслуговування Google.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt