БЕРЕЖНА Наталія Романівна

 В Бібліографи | Бібліотекарі
БЕРЕЖНА Наталія Романівна (29.02.1892, м. Тернопіль – 07.04.1971, м. Львів) – філолог, історик, доктор філософських наук (1920).

Закінчив історико-філологічний факультет Віденського університету (1920). Працювала:

  • викладачем і бібліотекарем Мукачівської учительської семінарії та Рахівської гімназії (1920-1938);
  • викладачем педагогічного училища (м.Мукачеве, 1944-1947);
  • вченим секретарем (з 1947), головним бібліографом (1948-1962) бібліотеки ЛДУ ім. І. Франка.

Автор наукових праць з російського мовознавства, історії України, педагогіки. Упорядник бібліографічних покажчиків, зокрема:

  • «Іван Якович Франко. 1955-1957 роки» (1959, співавтор).

Джерело:

БЕРЕЖНА Наталія Романівна [Текст] // Історія української бібліотечної справи в іменах (кінець ХІХ ст. – 1941 р.) : матеріали до біобібліографічного словника / авт.-уклад. Л.В. Гарбар ; ред. кол.: Г.В. Боряк, Л.А. Дубровіна (голова), В.І. Попик та ін. ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2017. — С. 42. — Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_mi/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=FCTG&P21DBN=FCTG&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=online_book&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=FF=&S21STR=EIF0000083%2Epdf, вільний. — Дата ост. пер.: 01.10.2019.

Рекомендовані публікації

Залишити коментар

Цей сайт захищений reCAPTCHA і застосовуються Політика конфіденційності та Умови обслуговування Google.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt