АНДРЕЙКІВ Олександр Євгенович

 В науковці | винахідники | раціоналізатори
АНДРЕЙКІВ Олександр Євгенович (03.01.1942, с. Мельниця-Подільська, нині смт Борщівського р-ну Терноп. обл.) – учений-механік. Доктор технічних наук (1979), професор (1983), член-кореспондент НАНУ (1988). Державна премія України в галузі науки і техніки (1995), премія ім. О. Динника АН УРСР (1987), премія РМ СРСР (1989), премія ім. Г. Карпенка НАНУ (2017).

Закінчив Львівський університет (1964). Від 1963 у Фізико-механічному інституті АН УРСР (нині НАНУ): аспірант, інженер, молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник, від 1980 – завідувач відділу, від 1994 – головний науковий співробітник, директор Міжгалузевого дослідного центру «Протон».

Від 1984 – професор Львівського університету. Тематика наукових досліджень:

 • механіка руйнування і міцність матеріалів,
 • теорія пружності і пластичності,
 • водневе матеріалознавство,
 • тертя і зношування матеріалів,
 • методи неруйнівного контролю.

Займається науково-організаційною роботою як голова технічного підкомітету «Воднева деградація матеріалів» Європейського товариства з цілісності конструкцій. Праці:

 • Методы оценки трещиностойкости конструкционных материалов. К., 1977 (співавт.);
 • Разрушение квазихрупких тел с трещинами при сложном напряженном состоянии. К., 1979;
 • Пространственные задачи теории трещин. К., 1982; Основы механики разрушения материалов. К., 1988 (співавт.);
 • Метод акустической эмиссии в исследовании процессов разрушения. К., 1989 (співавт.);
 • Оценка контактного взаимодействия трущихся деталей машин. К., 1991 (співавт.);
 • Усталостное разрушение и долговечность конструкций. К., 1992 (співавт.);
 • Деформаційна модель квазікрихкого тіла з гострокінцевими дефектами // Доп. НАНУ. 1999. № 6 (співавт.);
 • Механіка та фізика руйнування будівельних матеріалів і конструкцій // ФХММ. 1999. Т. 35, № 2 (співавт.);
 • Оцінка водневої пошкодженості матеріалів за амплітудами сигналів акустичної емісії // ТДНК. 1999. № 1 (співавт.);
 • Рівняння росту втомних тріщин у неоднорідних пластинах // ФХММ. 1999. Т. 35, № 3 (співавт.).

Джерела

Максимович, Г. Г.  АНДРЕЙКІВ Олександр Євгенович [Текст] / Г. Г. Максимович // Енциклопедія Сучасної України / Ін-т енцикл. дослідж. НАН України. – Київ, 2014—2019. — Режим доступу: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=44147 (останній перегляд: 07.11.2019).

Рекомендовані публікації

Залишити коментар

Цей сайт захищений reCAPTCHA і застосовуються Політика конфіденційності та Умови обслуговування Google.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt