АЛЕКСЄЄВА Олена Семенівна

 В ГОСПОДАРСТВО | ЕКОНОМІКА | ПРОМИСЛОВІСТЬ, науковці | винахідники | раціоналізатори, Освітяни, Сільське та лісове господарство
АЛЕКСЄЄВА Олена Семенівна (25. 04. 1926, Шварцівський рудник Широків. р-ну Дніпроп. обл. — 16.09. 2006) — вчений- агроном. Академік, доктор сільсько-господарських наук (1971). Професор (1973). Заслужений діяч науки і техніки України (1992).

Народилась Олена Семенівна 25 квітня 1926 р. в місті імені Шварця Широківського району Дніпропетровської області в сім’ї службовця. Відвідуючи школу юних натуралістів, вона детально вивчала морфологію та біологію сільськогосподарських культур, виступала на шкільних конференціях, з‘явились перші публікації в обласній газеті “Червоне Запоріжжя”.

Закінчила Київський сільсько-господарський інститут (1950). Будучи студенткою четвертого курсу, проходила виробничу практику на Носівській державній сортодільниці.

Після закінчення інституту Олена Семенівна була направлена на роботу в Тернопільську
селекційну дослідну станцію, де пройшла трудовий шлях від молодшого наукового співробітника і до заступника директора станції. Одночасно вела наукову роботу з селекції гречки.

На початку 1956 року вона переїжджає на роботу в Науково-дослідний інститут
землеробства і тваринництва західних областей України (м. Львів, Оброшено), де плідно
продовжує селекційну роботу з гречкою.

За період роботи в Оброшено (1956 – 1971 рр.) Олена Семенівна захищає кандидатську дисертацію на тему «Місцеві сорти гречки Тернопільської області та прийоми їх покращення» (1956 р.), а в 1971 р.– докторську дисертацію на тему «Основні результати досліджень з біології, сортовивчення і селекції гречки в західних областях України».

У листопаді 1971 р. Алексєєва О.С. отримавши наукову ступінь доктора с.-г. наук, згодом разом з
чоловіком Ступаковим Володимиром Петровичем переїздить до Кам‘янець-Подільського. Тут у
сільськогосподарському інституті її було обрано на посаду професора, а з 1973 по 2005 рр. – зав.
кафедрою рослинництва і селекції, а чоловіка Володимира Петровича, доктора с.-г. наук, професора – зав. кафедрою загального землеробства.

У Кам’янці-Подільському Олена Семенівна поряд з викладацькою роботою широко розгортає науково-дослідну. 1972 року при кафедрі організовує науково-дослідну лабораторію гречки, яку в 1979 р. реорганізовано в Проблемну науково-дослідну лабораторію гречки.

У 1997 р. лабораторію реорганізовано в Науково-дослідний інститут круп’яних культур, який за рішенням Вченої ради університету протокол № 11 від 26 червня 2014 року має назву НДІКК імені О. Алесєєвої.

О. С. Алексєєва є засновником Тернопільської науково-виробничої системи ―Гречка, яка охоплювала гречкосіючі господарства України та Російської Федерації. Вела активну роботу в межах Міжнародного співробітництва по культурі гречки.

Під керівництвом О. С. Алексєєвої виконані і опубліковані в наукових працях теоретичні і
методичні розробки в селекції гречки, запропоновані нові методи з створення вихідного матеріалу, а також з інших питань, теорії та практики сільськогосподарського виробництва.

Автором удосконалена методика добору за типом розвитку кореневої системи гречки, завдяки чому виведено сорт гречки Вікторія подільська. Олена Семенівна вперше розробила і застосувала в селекції гречки

  • метод експериментального мутагенезу (ним створені сорти Аеліта, Лада, Галея, Степова),
  • методом сумісної дії радіації та хімічних мутагенів створено крупноплідні форми і сорти гречки (Подолянка, Кара-Даг, Яна).

Шляхом використання добору за коефіцієнтом господарським та радіорезистентністю
виведено сорти Омега, Рада та Єлена. Встановлена специфічність дії різних мутагенних факторів на мутаційний процес у гречки, а також особливості стабілізації мутантів старших поколінь за
тривалого гамма – опромінення насіння (до 38 поколінь).

Під впливом різних мутагенів одержано широкий спектр мінливості і сформовано унікальну
колекцію світового генофонду гречки. Кабінетом Міністрів України від 23 вересня 2004 р. за №
1241 дану колекцію внесено до державного реєстру наукових об‘єктів, що становлять національне
надбання.

Дана колекція нараховує біля 1000 зразків 13 видів і різновидностей гречки із різних
країн і континентів світу. До складу колекції входять місцеві і селекційні сорти, мутантні форми,
гібридні популяції, дикі види, поліпоїди, генетичні маркери, зразки татарської гречки.

Оленою Семенівною розроблено шляхи підвищення крупноплідності гречки шляхом
багаторазових насичуючих та складних схрещувань; проведено широку технологічну, біохімічну та фітопатологічну оцінку селекційного матеріалу. На цій основі створено сорти гречки –
Зеленоквіткова 90, Зеленоквіткова 93, Маліковська, Роксолана.

За плідну педагогічну, наукову та громадську роботи О. С. Алексєєва нагороджена
Дипломом Лауреата нагороди Ярослава Мудрого та медаллю імені М. В. Ломоносова.
Доктор сільськогосподарських наук О.С. Алексєєва є Заслуженим діячем науки і
техніки України, академіком Міжнародної Академії аграрної освіти Російської Федерації,
Міжнародної академії інформатизації, Міжнародної академії екології та безпеки
життєдіяльності і Академії екологічних наук Республіки Молдова та Академії наук Вищої
школи України.

Вчена є автором 34 сортів гречки. Опублікувала понад 350 наукових праць, 24
монографії та навчальні посібники. Підготувала близько 40 кандидатів і докторів
сільськогосподарських наук, сформувала наукову школу “Fаgоруrum”.

Джерела

Филипчук, П. АЛЕКСЄЄВА Олена Семенівна [Текст] / Филипчук, П. // Тернопільський енциклопедичний словник : у 4 т. / редкол.: Г. Яворський та ін. — Тернопіль, 2004. — Т. 1 : А – Й. — С. 33—34. — Режим доступу: http://irbis.library.te.ua/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&C21COM=F&I21DBN=ELKKN_READER&P21DBN=ELKKN&Z21ID=&Image_file_name=TEC%5F1%2Epdf&mfn=1&FT_REQUEST=&CODE=696&PAGE=1, вільний.

Рарок, В. А. Пам’яті доктора с.-г. наук, професора, академіка ан вш україни заслуженого діяча науки і техніки україни Алексеєвої Олени Семенівни (25.04. 1926 – 16.09. 2006)  [Текст]  / В. А. Рарок, В. М. Бурдига // Генетичні ресурси рослин. — 2016. — № 19. — Режим доступу: http://genres.com.ua/assets/files/19/14.pdf, вільний.

Рекомендовані публікації

Залишити коментар

Цей сайт захищений reCAPTCHA і застосовуються Політика конфіденційності та Умови обслуговування Google.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt