АЙДУКЕВИЧ Казімеж

 В Журналісти | Редактори, науковці | винахідники | раціоналізатори, Освітяни
АЙДУКЕВИЧ Казимеж (Ajdukiewicz Kazimierz; 12. 12. 1890, м. Тернопіль — 12. 04. 1963, м. Варшава) – польський логік і філософ. Д-р філософії Львівського університету (1912), доктор ґабілітований (1920), професор надзвичайний (1925), професор звичайний (1934), дійсний член Польської АН (1952).

Закінчив Тернопільську гімназію. Навчався у Львівському та Ґеттінгенському (Німеччина, 1913—1914) університетах. Під час І Світової війни воював у австрійській армії на Італійському
фронті,  1919—1920 — у польській армії. 1920—1930-і належав до Львівсько-Варшавської школи логіки і семантики. Працював:

 • доцентом кафедри філософії Львівського університету (1921—1925),
 • професором Варшавського університету (1925—1928),
 • завідувачем кафедри логіки (1928—1929), професором (1939—1941) Львівського університету,
 • завідувачем кафедри фізики Львівського медичного інституту (1944—1945).

Під час німецької окупації — службовець, викладав у підпільній польській школі. Від 1945 — в Познанському університеті:

 • завідувач кафедри теорії і методології науки (1945—1955),
 • ректор (1948—1952).

Від 1955 — професор кафедри логіки Варшавського університету й одночасно — завідувач відділу логіки Інституту філософії та соціології Польської АН, заступник директора цього інституту (1954—1961).

Засновник і редактор журналу  «Studia Logica» (1954—1963). Займався теорією та методологією наук, розробив семантичну теорію мови і теорію дефініції вислову, дав філософську оцінку і тлумачення досягнень загальної та математичної логіки.

Займався теорією та методологією наук, розробляв семантичну теорію мови і теорію дефініції вислову. Айдукевич твердив, що значення потрібно розглядати в семантичній системі конкретної мови, і вважав, що в різні мови вбудовано різні семантичні системи; різниця в семантичних системах різних мов залишається й тоді, коли вони спираються на один і той самий емпіричний базис.

З друку вийшло 115 праць, зокрема:

 • Z metodologii nauk dedukcyjnych. Lwów, 1921;
 • Gùówne zasady metodologiі nauk i logiki formalnej. Warszawa, 1928;
 • O znaczeniu wyraýeñ. Lwów, 1931;
 • Logiczne podstawy nauczania. Warszawa, 1938;
 • Zagadnienia i kierunki filozofii. Warszawa, 1949;
 • Jæzyk a poznanie. Wybór pism. Warszawa, 1960. T. 1, 1965. Т. 2;
 • Logika pragmatyczna. Warszawa, 1965.

Джерела

Заброварний, С.  АЙДУКЕВИЧ Казимеж [Текст] / Заброварний, С. // Енциклопедія Сучасної України /  Ін-т енцикл. дослідж. НАН України. — Київ, 2014—2019 А – Й. — С. 30 : фот. — Режим доступу: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=42808, вільний.

Ханас, В. АЙДУКЕВИЧ Казимеж [Текст] / В. Ханас // Тернопільський енциклопедичний словник : у 4 т. / редкол.: Г. Яворський та ін. — Тернопіль, 2004. — Т. 1 : А – Й. — С. 30 : фот. — Режим доступу: http://irbis.library.te.ua/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&C21COM=F&I21DBN=ELKKN_READER&P21DBN=ELKKN&Z21ID=&Image_file_name=TEC%5F1%2Epdf&mfn=1&FT_REQUEST=&CODE=696&PAGE=1, вільний.

Рекомендовані публікації

Залишити коментар

Цей сайт захищений reCAPTCHA і застосовуються Політика конфіденційності та Умови обслуговування Google.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt