ДНІСТРЯНСЬКИЙ Станіслав Северинович

 В Адвокати | Правники, Видатні діячі регіону, почесні громадяни регіону, науковці | винахідники | раціоналізатори, НТШ і Тернопільщина

Дністрянський Станіслав Северинович (13.11.1870, м. Тернопіль – 05.05.1935, м. Ужгород) – учений-правознавець, громадсько-освітній діяч. Доктор права (1894),Співзасновник УВУ. Син Северина, чоловік Софії Дністрянських. Д-р права (1894), професор (1907), академік ВУАН (1928). Дійсний член НТШ (1899).

Народився 13 листопада 1870 р. у Тернополі. У 1876—1880 рр. навчався в початковій школі при вчительській семінарії для чоловіків у Тернополі, директором якої був його батько. У 1888 р. з відзнакою закінчив Тернопільську гімназію та вступив на правничий факультет Львівського університету, а вже наступного року продовжив навчання на юридичному факультеті Віденського університету.

Правничі студії у Відні С. Дністрянський завершив здобуттям трьох дипломів: у листопаді 1893 р. отримав ступінь доктора австрійського цивільного права, у липні 1894 р. — доктора політичного права, а в грудні 1894 р. — доктора права.

Упродовж 1895—1896 рр. удосконалював свій правничий фах в університетах Берліна і Лейпцига (Німеччина). 46 У 1898 р. повернувся в Україну. Від 1899 р. — доцент Львівського університету, завідувач кафедри австрійського цивільного права з українською мовою викладання.

Упродовж 1901—1918 рр. — професор цього ж університету. Станіслав Дністрянський також брав активну участь у політичному житті краю. Його двічі (1907, 1911) обирали послом (депутатом) Державної ради (нижньої палати австрійського парламенту).

Він входив до складу депутатської групи «Українська парламентська репрезентація», очолював парламентську Комісію з питань реформи австрійського цивільного права, результати роботи якої мали значний вплив на подальший розвиток австрійського цивільного законодавства, виступав за повноцінне використання української мови в судочинстві, навчанні, державному управлінні.

Особливе місце в парламентській діяльності С. Дністрянського займала боротьба за створення українського університету у Львові. Після розпаду Австро-Угорської монархії він увійшов до Української Національної Ради, розробляв проект Конституції Західноукраїнської Народної Республіки.

Важливе значення для становлення правової системи ЗУНР мав виданий С. Дністрянським у 1919 р. у Відні австрійський цивільний кодекс українською мовою, доповнений законами та постановами ЗУНР.

Після окупації Польщею західноукраїнських земель і ліквідації українських кафедр у Львівському університеті Станіслав Дністрянський разом з Іваном Горбачевським, Олександром Колессою та іншими вченими виступив ініціатором створення українського університету поза межами України.

У січні 1921 р. у Відні було засновано Український вільний університет, факультет права і політичних наук якого очолив С. Дністрянський. У жовтні того ж року університет перенесено до Праги, де на той час було зосереджено найбільше української молоді. У 1922 p. його обрано ректором університету.

Водночас викладав у Німецькому університеті (1929— 1933) та Вільній школі політичних наук (1928—1930) у Празі, співпрацював з Українською господарчою академією в Подебрадах й Українським науковим інститутом у Берліні. У 1928 p. заочно обраний академіком Всеукраїнської академії наук.

У 1899 р. Станіслава Дністрянського затверджено дійсним членом Наукового товариства імені Шевченка. Він був головою Правничої комісії Історично- філософської секції НТШ, яка в 1900—1912 рр. за його редакцією видавала «Часопись правничу і економічну».

У 1910 р. заснував «Правничий вістник», основним завданням якого було друкувати не тільки наукові розвідки з правничих та суспільних наук, а й матеріали, які б порушували питання станових інтересів, а також привернути увагу до судової практики. Автор понад 170 праць, зокрема, розробив основи правової держави, займався соціологічними студіями, заклав основи української політології.

Помер від розриву серця 5 травня 1935 р. під час лекції в Ужгороді, де й похований.

С. Дністрянський — засновник (1909) і голова (1909—1920) Товариства українсько-руських правників, один із засновників (1922) та голова Українського правничого товариства в Чехословаччині, організатор З’їздів українських правників у Празі (1926, 1933). У Відні, а потім у Празі був головою Українського товариства прихильників освіти, яке допомагало студентам-українцям.

Постать Станіслава Дністрянського належить до когорти тих, хто стояв біля витоків сучасного вітчизняного правознавства. Учений залишив велику наукову спадщину, насамперед у галузі цивільного й міжнародного приватного права, теорії та філософії права, державного й конституційного права, створив нове бачення в 47 українській правничій науці таких основних понять, як «право», «правознавство», «держава».

Джерела

Дністрянський, С.  Виборче право [Австрії] від 1848 – 1873 [Текст] / С. Дністрянський // Вибори та демократія. – 2009. – № 3. – С. 96 – 109.

Бармак, М. Правознавець зі світовим ім’ям [Текст] : [вчений-юрист, викладач права багатьох європ. навч. закладів С.Дністрянський] / М. Бармак // Тернопіль вечірній. – 2008. – 19 листоп. – С. 12 : фото. – (Світочі Тернопілля).

Бармак, М. Станіслав Дністрянський – правознавець світового рівня [Текст] / М. Бармак, О. Бармак // Київська старовина. – 2009. – N 4. – С. 145-165. – Бібліогр. в кінці ст.

Верига, В. Визвольні змагання в Україні 1914–1923 [Текст] / В. Верига. — Т. 2. —Львів, 1998.

Станіслав Дністрянський [Текст] // Наукове товариство імені Шевченка і Тернопільщина (1873—1940) : Історично-філософська секція: дійсні члени : бібліогр. покажчик / Упр. культури Терноп. облдержадмін., Терноп. обл. універс. наук. б-ка, Терноп. осередок НТШ ; уклад. Л. Оленич ; автор вступ. ст. М. Андрейчин ; кер. проекту й наук. ред. В. Вітенко ; ред. О. Раскіна. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2017. — С. 45—57. — Режим доступу: http://library.te.ua/wp-content/uploads/2009/03/2018-ntshtern-1.pdf, вільний.

Житко О. Проект Конституції ЗУНР Станіслава Дністрянського [Текст] : [аналіз проекту Конституції] / Житко О. // Свобода. – 2011. – № 49 (17 черв.). – С. 3 : портр. – (Сторінка історії).

Ковальчук, Н.. Прект Конституції ЗУНР Станіслава Дністрянського / Н. Ковальчук // Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації : матеріали ІІІ Всеукраїнської наук. конференції, 15 листопада 2007 р. – Тернопіль, 2007. – С. 58 – 60. – Бібліогр. в кінці ст.

Лазарович, М. Активні діячі ЗУНР на Тернопільщині [Текст] / М. Лазарович // Ї. — 2010. — Ч. 63. — С. 77—90.— Режим доступу: http://shron1.chtyvo.org.ua/Chasopys_Ji/N63_Ternopil.pdf, вільний.

Левицька, Л. Тернополянам покажуть друкарська машинку Дністрянського [Текст] : Тернопільщина вшановує 140-річчя С. Дністрянського – юриста світового рівня, громад. і політичного діяча. На будинку в Тернополі , де він народився, встановлено меморіальну дошку / Л. Левицька // Голос України. – 2010. – 18 листоп. – С. 20. – (Повернуті імена).

Мельничук, Б. Дністрянський Станіслав Северинович  [Текст] / Мельничук, Б. // Тернопільський енциклопедичний словник : у 4 т . — Т. 1. А–Й. – Тернопіль, 2004. – С. 508-509.

Мельничук, Б. Життя цієї родини виповнене працею [Текст] / Б. Мельничук, В. Уніят // Тернопіль вечірній. – 2011. – № 40 (5 жовт.). – С. 12 : фот.

Михлик, З. Читайте Дністрянського [Текст] : [до 140-річчя від дня народж. правника С. Дністрянського] / З. Михлик // Сільські вісті. – 2010. – 12 листоп. – С. 2. – (З приводу…).

Мороз, В. Написав конституцію ЗУНР [Текст] : [С. Дністрнський] / В. Мороз // RIA плюс. – 2014. – № 36 (3 верес.). – С. 19 : фот. – (Ретро).

Мушинка, М. І. Дністрянський Станіслав Северинович  [Текст] / М. І. Мушинка // ЕСУ /  Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. — Київ, 2014 – .  Режим доступу: http://esu.com.ua, вільний.

Рекомендовані публікації

Залишити коментар

Цей сайт захищений reCAPTCHA і застосовуються Політика конфіденційності та Умови обслуговування Google.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt