ЗОБКІВ Михайло Васильович

Зобків Михайло Васильович (07(19) листопада 1864 р., с. Липиця Горішня Рогатинського повіту, тепер с. Верхня Липиця Рогатинського району Івано- Франківської області — 7 грудня 1928 р., м. Мостар, тепер Боснія та Герцеговина) — український правник, науковець, журналіст. Член НТШ (1899).

Початкову освіту здобув у Рогатині. Після смерті батька восьмирічного хлопчика взяв під свою опіку місцевий священик Іполит Дзерович, який віддав йогодо бурси в Тернополі. То ж продовжив опановувати знання в гімназії Тернополя, яку закінчив у 1884 р. із відзнакою. Студіював класичну філологію на філософському факультеті Львівського університету (1884).

Навчався на юридичному факультеті Віденського університету (1884—1888), де в 1889 р. здобув науковий ступінь доктора права. У 1889 р. працював при безкоштовній судовій практиці у Львові, згодом у Відні — у карно-крайовому суді, а через рік — адвокатським кандидатом.

У 1891 р. призначений судовим авскультантом у Сараєво (Боснія). Склавши іспит, став судовим ад’юнктом при юридичній секції Боснійського уряду в Сараєво (1892). Продовжив студії у Віденському (1892) та Берлінському (1892—1893) університетах.

У 1895 р. у Берліні опублікував монографію з римського й австрійського права «Die Tielpacht nach dem römishen und österreichischen Recht». Михайло Зобків мав намір очолити кафедру цивільного австрійського права Львівського університету з «викладовим язиком руським», однак через спротив польської професури було відхилено прохання про викладання цього предмета.

Не отримавши посади, виїхав до Загреба, де працював доцентом римського й цивільного права Загребського університету: у 1898 р. був габілітований доктором австрійського доктори права цивільного права, у 1906 р. — доктором римського права.

Наукову та викладацьку роботу поєднував із судовою діяльністю — був президентом сенату при Верховному Суді Боснії та Герцеговини в Сараєво. Автор низки праць із проблем римського та цивільного права. У 1908 р. був запрошений до Болгарського університету в Софії, де викладав лише протягом одного семестру. Після війни залишився в новоствореній державі — Королівстві Сербів, Хорватів і Словенців.

У 1899 p. M. Зобківа обрано дійсним членом Наукового товариства імені Шевченка. Під час навчання у Львові та Відні брав активну участь у житті студентської громади: належав до «Академічного братства» й товариства «Січ», а в 1890 р., під час судової практики у Відні, очолював його. Разом з іншими українцями організував у Сараєво «Український кружок», який опікувався вояками-земляками австрійської армії.

Михайло Зобків дуже багато зробив для зміцнення та утвердження судової системи Австро-Угорщини та розвитку української юридичної науки.

Джерела:

Михайло Зобків [Текст] // Наукове товариство імені Шевченка і Тернопільщина (1873—1940) : Історично-філософська секція: дійсні члени : бібліогр. покажчик / Упр. культури Терноп. облдержадмін., Терноп. обл. універс. наук. б-ка, Терноп. осередок НТШ ; уклад. Л. Оленич ; автор вступ. ст. М. Андрейчин ; кер. проекту й наук. ред. В. Вітенко ; ред. О. Раскіна. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2017. — С. 58—60. — Режим доступу: http://library.te.ua/wp-content/uploads/2009/03/2018-ntshtern-1.pdf, вільний.

Article Source

Автор:

Даний автор додав 2780 публікацій.

Залишити відповідь