ЯВОРСЬКИЙ Богдан Iванович

Яворський Богдан Iванович (18.04.1941, м. Тернопіль). Завідувач кафедри «Біотехнічні системи» Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. Доктор технічних наук, професор.

Богдан Іванович Яворський – засновник та керівник наукової школи «Математичне моделювання та обробка техногенних та природних складних сигналів», яка з 1992 р. функціонує у Тернопільському національному технічному університеті (ТНТУ) імені Івана Пулюя.

Основні напрями діяльності вчених школи стосуються формалізації знань про отримані в прикладній галузі сигнали в математичні моделі і використання цих моделей при побудові та удосконаленні техніки для виявлення складних сигналів, оцінювання їх характеристик та параметрів, розпізнавання тощо. Нау­кова школа професора Яворського Б.І. входить до складу Української асоціації біомедичних інженерів і технологів.

Народився Б.І. Яворський 18 квітня 1949 р. у Тернополі. Після закінчення у 1971 р. Львівської політехніки розпочав трудову діяльність на Золочівському радіозаводі інженером-технологом.

У Тернопільському національному економічному університеті пройшов шлях від інженера до викладача. Під час роботи активно займався науковою діяльністю, досліджуючи інтелектуальні радіо­електронні системи (ІРЕС) виявлення та ідентифікації джерел апріорно невідомих, складних сигналів. Нині є завідувачем кафедри «Біотехнічні системи» ТНТУ імені Івана Пулюя.

Здобутком Богдана Івановича є виявлення (вперше в науці) циклостаціонарності шумів від цифрової обробки сигналів, встановлення умов їх виникнення та визначення їх характеристик, що стало значним внеском у розвиток теорії цифрових кіл та сигналів.

Автор близько 300 наукових праць, з яких 7 винаходів, монографія, навчальні посібники, понад 90 наукових статей у фахових виданнях та понад 100 тез доповідей і статей у збірниках праць конференцій та симпозіумів. Роботи друкувались у вітчизняних і зарубіжних журналах, збірниках, зокрема США, Канади, Франції, Польщі, Росії, Білорусі, Китаю.

Богдан Іванович є членом науково-методичної, технічної та вченої рад ТНТУ імені Івана Пулюя, редколегії наукового журналу «Вісник ТНТУ» та членом спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій. Здійснює керівництво нау­ковими дослідженнями кафедри «Біотехнічні системи», дослідженнями аспірантів.

Консультує здобувачів наукового ступеня доктора наук. Входить до складу низки національних та міжнародних наукових інституцій.

Джерело

 

Article Source

Автор:

Даний автор додав 2710 публікацій.

Залишити відповідь