ЯВОРСЬКИЙ Богдан Iванович

 In науковці | винахідники | раціоналізатори
Яворський Богдан Iванович (18.04.1941, м. Тернопіль). Завідувач кафедри «Біотехнічні системи» Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. Доктор технічних наук, професор.

Богдан Іванович Яворський – засновник та керівник наукової школи «Математичне моделювання та обробка техногенних та природних складних сигналів», яка з 1992 р. функціонує у Тернопільському національному технічному університеті (ТНТУ) імені Івана Пулюя.

Основні напрями діяльності вчених школи стосуються формалізації знань про отримані в прикладній галузі сигнали в математичні моделі і використання цих моделей при побудові та удосконаленні техніки для виявлення складних сигналів, оцінювання їх характеристик та параметрів, розпізнавання тощо. Нау­кова школа професора Яворського Б.І. входить до складу Української асоціації біомедичних інженерів і технологів.

Народився Б.І. Яворський 18 квітня 1949 р. у Тернополі. Після закінчення у 1971 р. Львівської політехніки розпочав трудову діяльність на Золочівському радіозаводі інженером-технологом.

У Тернопільському національному економічному університеті пройшов шлях від інженера до викладача. Під час роботи активно займався науковою діяльністю, досліджуючи інтелектуальні радіо­електронні системи (ІРЕС) виявлення та ідентифікації джерел апріорно невідомих, складних сигналів. Нині є завідувачем кафедри «Біотехнічні системи» ТНТУ імені Івана Пулюя.

Здобутком Богдана Івановича є виявлення (вперше в науці) циклостаціонарності шумів від цифрової обробки сигналів, встановлення умов їх виникнення та визначення їх характеристик, що стало значним внеском у розвиток теорії цифрових кіл та сигналів.

Автор близько 300 наукових праць, з яких 7 винаходів, монографія, навчальні посібники, понад 90 наукових статей у фахових виданнях та понад 100 тез доповідей і статей у збірниках праць конференцій та симпозіумів. Роботи друкувались у вітчизняних і зарубіжних журналах, збірниках, зокрема США, Канади, Франції, Польщі, Росії, Білорусі, Китаю.

Богдан Іванович є членом науково-методичної, технічної та вченої рад ТНТУ імені Івана Пулюя, редколегії наукового журналу «Вісник ТНТУ» та членом спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій. Здійснює керівництво нау­ковими дослідженнями кафедри «Біотехнічні системи», дослідженнями аспірантів.

Консультує здобувачів наукового ступеня доктора наук. Входить до складу низки національних та міжнародних наукових інституцій.

Джерело

 

Recommended Posts

Leave a Comment

Цей сайт захищений reCAPTCHA і застосовуються Політика конфіденційності та Умови обслуговування Google.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search