ВЕРХРАТСЬКИЙ Іван Григорович

Автор: невідомо – http://dspu.edu.ua/biblioteka/archives/5291, https://uk.wikipedia.org/w/index.php?curid=1598966

ВЕРХРАТСЬКИЙ Іван Григорович (псевд.: Любарт Гороховський, Лосун, Петро Правдолюб, Любарт Співомир, Іван Щипавка; 26.04.1846, с. Більче, нині смт Більче-Золоте Борщівського р-ну Тернопільської області — 29.11.1919, м. Львів) — природознавець, філолог. Дійсний член НТШ (1899), засновник і голова Математично-природописно-лікарської секції НТШ, редактор її «Збірника» (1897—1919).

Навчався у Львівському університеті (1865—1868), природничих курсах у Кракові (1874). Учителював у Дрогобичі (1868—1871), Львові (1871—1879, 1891—1808), Станіславі (нині Івано-Франківськ, 1879—1890) та Ряшеві (нині м. Жешув, Польща).

 1. Заснував природознавчий кабінет у Львівській гімназії та Етнографічний музей НТШ.
 2. Дослідник флори і фауни Східної Галичини, автор перших шкільних україномовних підручників з природознавства.
 3. Зібрана Верхратським колекція комах (переважно метеликів) започаткувала створення Природничого музею НТШ.
 4. Один із основоположників української природничої термінології («Початки до уложення номенклатури і термінології природописної, народної», Львів, 1864–1879, вип. 1–6).
 5. Уклав:
  • «Матеріали до словаря зоологічного» // «Вечерниці», 1863, № 1, 2,
  • перший латинсько-німецько-український словник з природничої номенклатури і термінів (1864–1908, 1–7 вип.),
  • «Реєстр місцевих ботанічних термінів і номенклатури»,
  • «Опис важніших виразів з руської ботанічної термінології і номенклатури з оглядом на шкільну науку в вищих класах гімназії» (обидва – 1892),
  • «Нові знадоби номенклатури і термінології природописної, народної, зібрані між людом» (1908),
  • «Матеріяли з мінералогічної термінології» // «Зб. Матем.-природописно-лікар. секції НТШ», 1909, т. 13.

Досліджував мармароський (1883), надсянський (1894, 1900), закарпатський (1901), лемківський (1902), буковинський (1908), наддніпрянський (1912) діалекти, виступав у пресі з критикою галицьких москвофілів і використовуваного ними язичія.

ПРАЦІ:

 • «Знадоби до словаря южноруського» (Л., 1877),
 • «Über die Mundart der Marmaroschen Ruthenen» (Stanislau, 1883),
 • «Говір замішанців» // «Зап. НТШ», 1894, т. 3,
 • «Знадоби до пізнання угорсько-руських говорів» (ч. 1, 2, Л., 1899– 1901),
 • «Про говір долівський» // «Зап. НТШ», 1900, т. 35–36,
 • «Про говір галицьких лемків» // «Зб. філол. секції», 1902, т. 5,
 • «Дещо до говору буковинсько-руського» (Берлін, 1908),
 • «Говір батюків» (Л., 1912).

Його описи говірок Галичини, Буковини й Закарпаття відзначаються великим вмістом фактичного матеріалу. Досліджував питання:

правопису:

 • «В ділі управління правописі» // «Денниця», 1880, № 3;
 • «Наша правопись», 1913

мовознавства:

 • «У справі язиковій і декотрі замітки про книжки для українського люду» // «Зоря», 1892.

Друкувався у коломийських часописах «Весна» і «Приятель дітей». Автор:

 • ліричних і сатиричних збірок:
  • «Калина» (Львів, 1874),
  • «Байки, приказки і повісті», «Стрижок» і «Тріолети» (усі – Львів, 1876);
 • перекладів з англійської («Вітка бозу: Оповідання», 1873), з польс., зокрема творів Ю. Словацького.

1880 видавав у Станіславі літературно-філологічну газету «Денниця», де друкував власні поеми, оповідання, статті під псевдонімами.

Джерело:

Барна, М.М. Верхратський Іван Григорович (1846—1919) — видатний український природодослідник, ботанік, зоолог, мінералолог, засновник української природничо-наукової термінології, дійсний член Наукового товариства Т. Шевченка (НТШ) [Текст] : [провів дослідж. та розробив заходи щодо збереження “Степу Пантелиха”] // Видатні вчені-ботаніки : навч. посіб. / М. М. Барна, Л. С. Барна. — Тернопіль : ТЕРНОГРАФ, 2013. — С. 31—32 : портр.

Железняк , М. Г. ВЕРХРАТСЬКИЙ Іван Григорович [Електронний ресурс] / М. Г. Железняк // Енциклопедія Сучасної України / Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. – Київ, 2014—2019. — Режим доступу: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=33710, вільний. — Дата ост. пер.: 01.10.2019.

Міщук, Н. Науково-методична діяльність Івана Верхратського [Текст] : [висвітлено пед. доробок видат. вченого] / Н. Міщук // Наукові записки. Серія: Педагогіка. — Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. — № 3. — С. 83—85. — Бібліогр. в кінці ст.: (8 назв).

Стойко, Н. “А для мене найдорожчі кургани Вкраїни” [Текст] / Н. Стойко // Галицький вісник плюс. — 2016. — № 18 (6 трав.). — С. 8 : фот.

Черемшинська, Р. Неперевершений природознавець [Текст] : [І. Верхратський] / Р. Черемшинська // Вільне життя плюс. — 2016. — № 39 (20 трав.). — С. 3. — (Наші славні земляки).

Шевчук, О. Іван Верхратський — автор перших шкільних підручників із зоології та ботаніки українською мовою [Текст] / Шевчук // Студентський науковий вісник. — Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. — Вип. №17. — С. 90—92. — Бібліогр. в кінці ст.: (7 назв).

Article Source

Автор:

Даний автор додав 3093 публікацій.

Залишити відповідь