ВЕЛИКОГЛИБОЧЕЦЬКИЙ АМАТОРСЬКИЙ НАРОДНИЙ ТЕАТР

19.11.2019 | Автор: | Категорія: Театр | Кіно

ВЕЛИКОГЛИБОЧЕЦЬКИЙ АМАТОРСЬКИЙ НАРОДНИЙ ТЕАТР – самодіяльне творче об’єднання. Засноване у 1908 т-вом “Просвіта” у с. Вел. Глибочок Тернопільського р-ну. Від 1972 – народний.

Упродовж століття театр поставив 206 вистав. У репертуарі – твори переважно української класики. Режисери: С. Лисий, Т. Давидко, Я. Геляс, А. Горчинський, М. Безпалько, Є. Ваврик, М. Ткачов, Г. Папроцька, І. Стефлюк, М. Круць, В. Скрип’юк, І. Потерейко, І. Натолочний та ін.

Ролі виконали актори-аматори С. Берегова, М. Полигач, Є. Копач, З. Залецький, Г. Вовк, Р. та Г. Гарап’юки, Д. Пельчар, A. Луців, Л. та М. Криві, Я. Кошулинський, B. Біскупський, Л. Пацій, О. Соколовська, Т. і О. Сагайдаки, М. Врублевська, М. Пецко, Я. Ординас, Н. Тищук та ін.

Художники: А. Ярмурський, М. Сагайдак, П. Гасай, І. Стефлюк та ін.

Джерело

Мельничук, Б. Великоглибочецький самодіяльний народний театр [Текст] / Б . Мельничук, М. Сагайдак // Тернопільський енциклопедичний словник : у 4 т. / редкол.: Г. Яворський та ін. – Тернопіль, 2009. — Т. 4 : А – Я (додатковий). — С. 93. — Режим доступу: http://irbis.library.te.ua/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&C21COM=F&I21DBN=ELKKN_READER&P21DBN=ELKKN&Z21ID=&Image_file_name=TEC%5F1%2Epdf&mfn=1&FT_REQUEST=&CODE=696&PAGE=1, вільний.

Article Source

Автор:

Даний автор додав 2789 публікацій.

Залишити відповідь