УКРАЇНСЬКА НАУКА: МИНУЛЕ, СУЧАСНЕ, МАЙБУТНЄ | науковий збірник

УКРАЇНСЬКА НАУКА: МИНУЛЕ, СУЧАСНЕ, МАЙБУТНЄ – науковий фаховий збірник. Заснований у 1997 році при кафедрі українознавства ТАНГ (нині ТНЕУ). Головний редактор –  Б. Лановик, від 2006 – завідувач згаданої кафедри М. Лазарович. Члени редколегії – В. Гринчуцький, О. Дзюблюк, А. Мельник, С. Трубич, Д. Штефанич.

Видано 12 випусків. У збірнику опубліковані розвідки з проблем економіки, історії, філософії започатковано його бібліотеку, вийшло понад зокрема монографія М. Лазаровича «Січові Стрільці: національно-політична та культурно-просвітницька діяльність».

Електронний архів →

Article Source

Автор:

Даний автор додав 2122 публікацій.

Залишити відповідь