ТОВТРОВИЙ СТЕП, ландшафтний заказник (Підволочиський район)

ТОВТРОВИЙ СТЕП – ландшафтний заказник загальнодержавного значення.
Розташований у Підволочиському районі Тернопільської області в адміністративних межах
Перебуває у користуванні Скалатської міської ради (15,8 га), Підволочиської селищної ради (107,4 га). Оголошений Указом Президента України від 27 липня 2016 року №312 «Про території та об’єкти природно-заповідного фонду загальнодержавного значення».
Площа 123,2 га.

Під охороною – цілісний фрагмент Товтрової гряди, оселища рідкісних та зникаючих видів рослин, місць
оселення корисної ентомофауни. Значну частину Товтрової гряди займають степові угрупування, занесені до Зеленої книги України. Особливо цінними є види, занесені до Червоної книги України

 • горицвіт весняний (Adonis vernalis L.),
 • ковила волосиста (Stipa cappillata,

а також види рослин, занесені до Переліку рідкісних, і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів рослинного світу на території Тернопільської області:

 • авринія скельна (Aurinia sаxatilis ),
 • цибуля гірська (Allium montanum),
 • цибуля подільська (Allium podolicum),
 • заяча конюшина Шиверека (Anthyllis schiwereckii),
 • аспленій муровий (Asplenium rutamuraria),
 • осока низька (Carex humilis),
 • ломиніс цілолистий (Clematis integrifolia),
 • кизильник чорноплідний (Cotoneaster melanocarpus),
 • гадючник звичайний (Filipendula vulgaris),
 • тирлич хрещатий (Gentiana cruciata L.),
 • цмин пісковий (Helichrysum arenarium),
 • юринея вапнякова (Jurinea calcarea),
 • шолудивник Кауфмана (Pedicularis kaufmannii),
 • шавлія поникла (Savlia nutans),
 • молодило руське (Sempervivum ruthenicum),
 • чебрець Маршаллів (Thymus marschallianus),
 • конюшина гірська (Trifolium montanum).

У межах заказника трапляються рослинні угрупування, занесені до Зеленої книги України, зокрема  формації ковили волосистої (Stipa cappillatas) та осоки низької (Cariceta humilis).

Зустрічаються ящірка прудка і ластівка сільська, які охороняються згідно з Конвенцією про охорону дикої флори і фауни та природних оселищ існування в Європі.

Охорона Заказника покладена на Скалатську міську та Підволочиську селищну ради Підволочиського району.
Згідно затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 08.12.2016 № 489 ПОЛОЖЕНННЯ ПРО ЛАНДШАФТНИЙ ЗАКАЗНИК ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ «ТОВТРОВИЙ СТЕП» Ландшафтний заказник загальнодержавного значення «Товтровий степ»  входить до складу природно-заповідного фонду України і охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий
режим охорони, збереження і використання.

Заказник створено з метою охорона та збереження цілісного фрагменту Товтрової гряди, цінного у природоохоронному, науковому, пізнавальному та естетичному відношеннях, оселищ рідкісних та зникаючих видів рослин, зокрема ковили волосистої, місць оселення корисної ентомофауни.

Основними завданнями Заказника є:

 • збереження у природному стані цілісного фрагменту Товтрової гряди, природних комплексів та об’єктів на його території;
 • проведення наукових досліджень і спостережень за станом природних комплексів, що охороняються, та вивчення динаміки природних процесів, явищ, що відбуваються в них, розроблення наукових основ збереження, відновлення та відтворення ландшафтів;
 • запобігання знищенню чи пошкодженню флори і фауни, що охороняється, поліпшення середовища їх існування, створення належних умов для розмноження у природних умовах та для розселення;
 • виконання відновлювальних робіт на землях з порушеними корінними природними комплексами, збереження та відновлення рослинних угруповань, що історично склалися;
 • підтримання загального екологічного балансу в регіоні;
 • поширення екологічних знань серед населення,
 • тощо.

Відповідно до Закону України ,,Про природно-заповідний фонд України” на території Заказника забороняється будь-яка діяльність, що суперечить меті та завданням Заказника, передбаченим цим Положенням, і загрожує збереженню природного комплексу, у тому числі:

 • будівництво нових споруд, шляхів, лінійних та інших об’єктів транспорту, які не пов’язані з виконанням покладених на Заказник завдань, надання земельних ділянок під забудову, ведення особистого господарства, обслуговування житлових будинків та господарських споруд;
 • розвідувальні, підривні роботи, розробка всіх видів корисних копалин, будь-яке порушення ґрунтового покриву (крім випадків передбачених цим положенням) та форм рельєфу;
 • знищення та пошкодження форм рельєфу та геологічних утворень;
 • заліснення земель;
 • засмічення та забруднення території, у тому числі влаштування сміттєзвалищ, тощо;
 • сінокосіння, в період розмноження комах;
 • турбування, знищення та відлов усіх видів комах, розорення їхніх та інших природніх місць мешкання (нір, домівок, гнізд), сховищ та інші види діяльності, що можуть призвести до погіршення умов їх існування;
 • збір (добування) об’єктів Червоної книги України та регіональнорідкісних видів рослин і тварин (крім наукових і селекційних цілях у встановленому порядку);
 • влаштування пташників та літніх таборів для худоби;
 • випас худоби поза місць відведених для цього;
 • інтродукція нових видів рослин і тварин без відповідних, узгоджених в установленому порядку обґрунтувань наукових закладів;
 • знищення окремих дерев, чагарників, трав’янистої рослинності (крім випадків, передбачених цим Положенням);
 • складування будівельних матеріалів, конструкцій, обладнання;
 • зберігання на території Заказника всіх видів отрутохімікатів та мінеральних добрив;
 • застосування пестицидів для боротьби з шкідниками та хворобами рослин без відповідного наукового обґрунтування та погодження уповноваженого органу виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища в Тернопільській області;
 • проїзд транспорту за межами доріг загального користування;
 • в’їзд на територію Заказника всіх видів механізованого транспорту, за винятком службового транспорту органів місцевого самоврядування, які здійснюють повноваження на території Заказника, власників або користувачі земельних ділянок, водних та інших природних об’єктів, оголошених Заказником, державних природоохоронних, інспекційних служб та рятувальних служб, пожежних автомашин (крім випадків передбачених цим Положенням);
 • влаштування стоянок автотранспорту, ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів;
 • організація таборів, місць відпочинку на території Заказника поза межами місць, спеціально відведених для цього;
 • проведення пізнавальних екскурсій, що проводяться, поза маркованою екскурсійною стежкою;
 • інші види господарської діяльності, що можуть призвести до порушення природного ландшафту, природних зв’язків та ходу природних процесів, втрати наукової, господарської та естетичної цінності природних комплексів, що охороняються.

На території Заказника у встановленому порядку дозволяється:

 • використання його в природоохоронних, еколого-освітніх цілях, проведення науково-дослідних робіт, обмежена господарська діяльність з додержанням встановленого цим Положенням режиму території (заготівля громадянами сіна, випас худоби протягом липня-серпня на умовах загального користування, тощо);
 • здійснення протипожежних та санітарних заходів, що не порушують режиму Заказника;
 • обмежене мисливство;
 • організація природоохоронної пропаганди, обладнання екологічних стендів;
 • збереження і відтворення природних комплексів та об’єктів Заказника.

Спеціальне використання природних ресурсів у межах території Заказника здійснюється на підставі дозволів, виданих уповноваженими на те органами державної влади, в порядку, передбаченому законодавством, у межах лімітів, установлених Мінприроди.

Органи місцевого самоврядування, які здійснюють повноваження на території Заказника, власники або користувачі земельних ділянок, водних та інших природних об’єктів, оголошених Заказником, беруть на себе зобов’язання щодо забезпечення режиму його охорони та збереження.

На орган місцевого самоврядування, який здійснює повноваження на території Заказника, власників чи користувачів земельних ділянок, водних та інших природних об’єктів у межах Заказника оформляються охоронні зобов’язання щодо додержання встановленого режиму території.

У разі зміни форми власності на земельну ділянку під Заказником, Землекористувача або його назви, орган місцевого самоврядування, який здійснює повноваження на території Заказника, зобов’язаний повідомити про це орган виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища з метою переоформлення охоронного зобов’язання.

Режим охорони території Заказника враховується при розробці регіональних та інших планів, проектів, схем з розвитку будівництва, землевпорядкуванні тощо.

Державний контроль за додержанням режиму території Заказника здійснюється Державною екологічною інспекцією України. Громадський контроль за додержанням режиму охорони території Заказника здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля.

Порушення законодавства України про охорону навколишнього природного середовища у межах Заказника тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність згідно із законодавством
України.

Зміна меж, категорії та скасування статусу Заказника проводяться відповідно до законодавства України про охорону навколишнього природного середовища.

Джерела:

Маємо ще три заказники [Текст] : [нові об’єкти природно-заповідного фонду загальнодержавного значення] // Свобода. — 2016. — № 59 (3 серп.). — С. 5. — (Добра новина).

Території та об’єкти природно-заповідного фонду загальнодержавного значення підволочиського району  [Електронний ресурс] // Управління екології та природних ресурсів Тернопільської облдержадміністрації. — Тернопіль, [2018?]. — Режим доступу: http://ecoternopil.gov.ua/index.php/pryrodni-resursy/pryrodno-zapovidnyi-fond/opysovi-kharakterystyky-pzf/55-pidvolochyskyi-raion, вільний.

Article Source

Автор:

Даний автор додав 2517 публікацій.

Залишити відповідь