Тернопільське обласне відділення Малої академії наук України

05.07.2018 | Автор: | Категорія: Позашкільна освіта

вул. Січових Стрільців, 13  м. Тернопіль,  Україна, 46001
Тел. +380 (352) 25-95-76 ; факс +380 (352) 25-88-25 ; моб. тел. 097 029 38 10
е-пошта: manternopil@ukr.net ; веб-сайт: ман.укр
Президент – доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, ректор Тернопільського державного технічного університету ім. І. Пулюя Ясній Петро Володимирович
Директор – Мигайчук Олександра Михайлівна

У жовтні 1995 р. на загальних зборах учнів, батьків, викладачів у м. Тернополі було прийняте рішення про утворення Тернопільського обласного відділення МАН України та оприлюднено наказ управління освіти облдержадміністрації №125 від 07.06.95р., який юридично засвідчив заснування 16 територіального відділення МАН України.

Базовою установою якого став еколого – натуралістичний центр учнівської молоді. Президентом МАН обраний ректор ТДТУ ім. І. Пулюя, академік О.М. Шаблій, віце – президентом – кандидат технічних наук ТДТУ ім. І.Пулюя Я.М. Бакушевич, відповідальним секретарем відділення призначено О.М. Мигайчук.

Обласна МАН складалася з 4-х наукових відділень, базовими для яких стали:

 1. Інститут післядипломної освіти педагогічних працівників (відповідальна методист ОІПОПП Зіневич Л.С.) – українознавства.
 2. Обласний центр науково – технічної творчості учнівської молоді (відповідальний методист ОЦТТУМ Ласійчук Ю.І.) –науково–технічного.
 3. Обласний центр туризму та краєзнавства учнівської молоді (відповідальна методист ОЦТК Ігнатьєва О.О.) – історико–географічного.
 4. Еколого – натуралістичний центр (відповідальний методист ЕНЦ Савич Л.М.) – еколого – біологічного.

В рамках відділень працювали 10 секцій:

 • української мови,
 • англійської мови,
 • історії,
 • права,
 • географії,
 • зарубіжної літератури,
 • психології,
 • медицини,
 • біології,
 • інформатики,

в яких навчалося близько 300 учнів.

У 1996 р. обласне управління освіти, Президія МАН ініціювали утворення Тернопільського обласного відділення МАН України, як самостійної юридичної особи (наказ №104 від 28.11.96 р.). Директором обласного відділення призначено Мигайчук О.М., виділено приміщення по вул. Січових Стрільців 13.

З 01.01.1997 р. Тернопільське обласне відділення МАН України зареєстровано як самостійний бюджетний заклад, підпорядкований управлінню освіти облдержадміністрації. У штаті ТОВ МАН України 6 чоловік:

 • віце-президент,
 • директор,
 • 4 методисти.

Окрім українознавства, історико-географічного, хіміко-біологічного, науково-технічного відділень почало працювати відділення іноземних мов, в рамках яких працювало 44 секції і навчалося понад 700 учнів 8-11 класів.

З 1996 р. Тернопільське відділення працює на базі

 • 4 вищих навчальних закладів м. Тернополя:
  • Тернопільського державного технічного інституту,
  • Тернопільського державного педагогічного інституту,
  • Тернопільської державної медичної академії,
  • Тернопільської академії народного господарства;
 • 3 обласних позашкільних навчальних закладів:
  • обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді,
  • обласного центру туризму та краєзнавства учнівської молоді,
  • еколого–натуралістичного центру;
  • Теребовлянської школи–інтернату–гімназії,
  • ЗОШ І-ІІІ ст. №5 м. Тернополя,
  • Чортківського районного центру науково–технічної творчості учнів.

З метою охоплення обдарованих дітей віддалених районів впроваджено заочну форму навчання (для навчання у 13 секціях відібрано понад 400 учнів, практично зі всіх районів Тернопільщини).

Найбільше учнів відібрано за результатами тестування із Теребовлянського, Чортківського, Бучацького, Кременецького, Збаразького районів, дві третини яких становили учні гімназій, ліцеїв.

Для учнів заочної форми проводилися сесійні заняття (3 рази в рік – зимова, весняна, осіння), консультації, індивідуальні заняття та інші. Навчання, проживання і харчування для учнів–заочників – проводилося за рахунок бюджетних асигнувань.

Роботу секцій історії, географії, фізики, інформатики, біології, хімії, психології забезпечували науковці педагогічного інституту; науковими керівниками названих секцій були: доктор іст. наук Алексієвець М.М., к.г.н. Царик Л.П., к. фіз.–мат. н. Бачинський Ю.Г., к. фіз.–мат. н. Шкодзінський І.Ф., к.б.н. Черняк В.М., к.п.н. Хмурич Р.М.

Секції математики, української мови і літератури працювали під науковим керівництвом к. фіз.–мат. н., Галана Д.М., к. філол. н., Бабій І.М., проф. педінституту Ткачука М.П.

На базі технічного університету працювали секції економіки (науковий керівник к. екон. н. Бакушевич І.В.), інформатики та обчислювальної техніки (к. техн. н., Бакушевич Я.М.), прикладного конструювання (науковий керівник к. техн. н., Кушик В.Г.).

Базою для роботи секцій медицини і екології стала медична академія (науковий керівник Кондратюк В.А., док. мед. н., проф.).

Наукове забезпечення роботи секції правознавства здійснювали викладачі педінституту, а також спеціалісти галузей права обласного суду, прокуратури, відділу юстиції облдержадміністрації. Науковий керівник – голова обласного суду Деркач Л.І.

Заняття секцій англійської мови проходили на базі спеціалізованої середньої школи №5 м. Тернополя, до роботи в яких запрошувалися науковці педагогічного інституту та технічного університету. Науковий керівник секції – доц. педінституту, Валігура О.Р.

З огляду на домінуючу кількість сільських районів Тернопільської області перед МАН постало завдання якнайактивніше задіяти сільську молодь до творчої та науково – дослідницької діяльності. Реалізувати цю ідею вдалося завдяки коштам, одержаним в результаті отримання двох грантів міжнародного фонду „Відродження”: „Талановита Україна” та „Створення філій МАН для навчання обдарованої молоді районів та сіл”. Виділені кошти по проектах підтримки талановитої сільської молоді дали можливість відкрити

 • Чортківську,
 • Теребовлянську філії

та придбати оргтехніку.

У 1998 р. відбулася реорганізація обласних позашкільних установ. Внаслідок цього обласна МАН втратила попередній статус і стала одним із відділів обласного центру позашкільної освіти та виховання.

Відповідальною за роботу відділу МАН призначено методиста ОЦНОВ Ігнатьєву О.О. За період реорганізації (1998-2000 рр.) зменшилася кількість дітей, секцій, науково–дослідницьких робіт, кількість лекційних годин, припинила роботу заочна форма навчання та філії.

З грудня 2000 р. розпорядженням голови обласної ради № 213 від 07.06.2000 р. обласна МАН набула повторно статусу юридичної особи, директор – Мигайчук О.М. Після реорганізації в обласному територіальному відділенні МАН дещо змінила структуру і зміст діяльності, удосконалено мережу секцій, гуртків, відкриваються нові філії, реанімуються колишні.

Штат у кількості 9 осіб (7 посадових окладів): Мигайчук Олександра Михайлівна – директор, Свергун Василь Богданович – головний бухгалтер, Стащук Оксана Теодорівна – інженер-програміст, Лукович Богдана Станіславівна, Кучерук Лариса Василівна, Дзюблюк Тетяна Валеріївна, Куса Леся Богданівна, Лопушняк Наталія Василівна, Фроленко Ольга Михайлівна – методисти.

Протягом 2000-2001 н. р. в обласній МАН навчалося понад 1000 слухачів.

Окрім звичних форм навчання започатковується проведення літніх шкіл, укладаються угоди про співпрацю із науковими товариствами м. Тернополя: „Світло”, „Дослідник” Технічного ліцею, „Ерудит” Педагогічного ліцею, „До глибин” Української гімназії, товариство творчої молоді „Відродження”, „У пошуках себе” ЗОШ І-ІІІ ст.№9, „Навчаючись вчимося” Класичної гімназії, які ввійшли в структуру МАН.

Протягом 2000-2005 рр. в обласній МАН працює 4 відділення у кожному з яких працюють свої секції.

Для того, щоб дати можливість навчатися обдарованим учням районів та сіл області, залучити їх до науково-дослідницької роботи, відповідно до наказів управління освіти і науки облдержадміністрації в 2001 році відкрито філії Малої академії наук України у районних центрах:

 • Теребовлянська філія (працює на базі Теребовлянської школи-гімназії-інтернату, відповідальний за роботу філії – директор гімназії Михайлюк М.В.),
 • Заліщицька (на базі Заліщицької гімназії, відповідальний – директор гімназії Царьова О.С.),
 • Чортківська (на базі районного центру технічної творчості та гімназії “Рідна школа” ім. М.Шашкевича – відповідальна Смеречинська М.А., методист РМК),
 • Бережанська (на базі Бережанської гімназії, відповідальний за роботу філії методист РМК Качурівський І.О.),
 • Кременецька (на базі Кремецького ліцею, відповідальна – заступник директора ліцею Трачук В.М.).
 • У 2002 році відкрито Монастириську філію (на базі Монастирської ЗОШ І-ІІІ ст., відповідальна – методист РМК Тихонська Н.М.).
 • У 2003 р. відкрито Підволочиську філію (на базі Підволочиської гімназії, відповідальний за роботу методист РМК Покотило Степан Миколайович),
 • Підгаєцьку (на базі Підгаєцької гімназії, відповідальна – Старка В.М. ), Козівську (на базі Козівської гімназії ім. В.Герети, відповідальна – Іваницька Н.М. ).
 • У 2005р. відкрито філію у Зборові (на базі Зборівської гімназії, відповідальна за роботу директор Ковбасюк Я.Я.).

Відповідальна за роботу філій обласної МАН, методист обласного відділу Куса Л.Б.

Традиційними формами навчання у філіях є лекторії, семінари, практичні, гурткові заняття, індивідуальні науково-дослідні роботи. Учні беруть активну учать у колоквіумах, турнірах, міських та обласних конкурсах. Керівниками секцій гуртків є вчені ВУЗів м. Тернополя.

За період 2000-2005 рр. у секціях Тернопільської обласної МАН навчалося більше 3000 учнів 8-11 класів, а в її філіях – близько 800 школярів. За цей час слухачами обласного відділення МАН України підготовлено 618 науково-дослідницьких робіт. Переможцями ІІ етапу стали – 438 слухачів.

Випускники обласного відділення МАН навчаються у вищих навчальних закладах працюють у школах, коледжах, ліцеях, гімназіях займаються науковою діяльністю, стали аспірантами, викладачами, кандидатами наук працюють у вищих навчальних закладах.

Базові навчальні заклади:

 • Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
 • Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 • Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського
 • Тернопільський національний економічний університет
 • Тернопільська Українська гімназія ім. І. Франка
 • Бережанська гімназія ім.Б.Лепкого
 • Борщівський НВК “Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. №3 – гімназія ім.Романа Андріяшика”
 • Гусятинський коледж ТНТУ ім. І. Пулюя
 • Мельнице-Подільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
 • Бучацький ліцей
 • НВК “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1-гімназія” м.Копичинці
 • НВК “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1-гімназія” міста Хоростків
 • Заліщицька державна гімназія Тернопільської області
 • СШ І-ІІІ ст. ім.О.Маковея з поглибленим вивченням інформаційних технологій та технологічних дисциплін м. Заліщики
 • Доброводівський районний комунальний технічний ліцей імені Олександра Смакули
 • Зборівська державна українська гімназія ім.Романа Завадовича
 • Спеціалізована ЗОШ I-III ст. з поглибленим вивченням іноземних мов смт. Залізці
 • Козівська гімназія ім. В. Герети
 • Кременецький ліцей імені У. Самчука
 • НВК «Лановецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 – гімназія»
 • Підволочиська гімназія імені Івана Франка
 • Теребовлянський НВК Тернопільської обласної ради
 • НВК “Великобірківська ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія ім. Степана Балея”
 • Шумський ліцей

 

Article Source

Автор:

Даний автор додав 3095 публікацій.

Залишити відповідь