ТЕОДОРОВИЧ Микола Іванович

ТЕОДОРОВИЧ Микола Іванович (1856, Гродно — 10.10.1917, Саратов) — педагог, церковний та громадський діяч, історик-краєзнавець Волині кінця XIX століття (зокрема церковної Волині); з священичого роду Волині.

Належав до волинських краєзнавців II половини XIX ст., які гуртувалися в м. Кременці навколо Волинської духовної семінарії, Волинського історико-статистичного комітету, газети «Волинські єпархіальні відомості».

За кількістю цитат і посилань на п’ятитомник Теодоровича (як і «запозичень» без посилань на джерело) на першому місці у волинезнавчій літературі.

Походив із сім’ї православного священика. 1879 закінчив Литовську духовну семінарію в м. Вільно (нині м. Вільнюс). Здобув вищу церковну освіту в Петербурзькій духовній академії. Від серпня 1883 призначений викладачем Святого Письма у Волинській духовній семінарії в м. Кременець. Від квітня 1899 — інспектор народних училищ Калішської навчальної дирекції.

У листопаді 1899 переведений на аналогічну посаду в Седлецьку навчальну дирекцію в м. Біла (нині м. Бяла-Подляська Люблінського воєводства, Польща). Пізніше працював інспектором Маріїнського жіночого інституту в м. Варшава.

Під час Першої світової війни разом із вихованками цього інституту евакуйований до м. Саратов (нині місто в РФ). Подальша доля та точна дата смерті невідомі. За однією з версій, помер у м. Саратов.

Автор низки праць з історії Волині та Підляшшя, історії Церкви на Волині, зокрема монументальної 5-томної студії “Волынь: Историко-статистическое описание церквей и приходов Волынской епархии”, в якій описано майже 1,5 тис. місцевих парафій і церков.

У процесі підготовки багатотомника багато подорожував по Волині. Опублікував низку документів із церковної історії Волині, у т. ч. з історії Почаївської Свято-Успенської лаври.

Активно співробітничав із Волинським єпархіальним історико-статистичним комітетом та з “Волынскими епархиальными ведомостями”, на сторінках яких опублікував низку розвідок та матеріалів. У квітні 1886 р. керівництво Волинської духовної семінарії запропонувало М. Теодоровичу зайнятись складанням «Пам’ятної книги» парафій єпархії.

Знайомлячись із статистичними відомостями благочинних, архівом Консисторії, аналізуючи волинезнавчі сторінки в працях В.Татіщева, М.Карамзіна, М.Максимовича, зібрання документів «Архива Юго-Западной России» тощо, Теодорович почав створювати «Історико-статистичний опис Волинської єпархії».

До коротких клірових описів він додавав історичні тексти, документи, свідчення священиків, інші записи. Так, спочатку у «Волинських єпархіальних відомостях», а потім і окремими книгами з’явились описи 1477 приходів і церков 10 волинських повітів.

Автор присвятив видання «ревнителям православия русской народности на Волыни» і здійснив його на користь «Попечительства о воспитанниках Волынской духовной Семинарии». В епіграф до праці винесено слова із Іпатіївського літопису: «Молю вы, братие, аще что писахь, или недописахь или переписахь, исправляйте Бога для, а не кляните». Праця нараховувала п’ять томів, які виходили впродовж 1888–1903 рр.

Перший том починається рядом узагальнюючих нарисів з історії Волині, її адміністративно-територіального поділу, меж, населення, ґрунтів, рельєфу, інших геолого-природничих характеристик.

Кожному повіту відведено розділ, який включає розширений опис про повітове місто і старовинні містечка та описи церков і сіл по благочинних округах. В текстах або примітках поміщено довідково-краєзнавчу інформацію та тексти документів латинською, польською мовами, або в авторському перекладі.

Серед них: родоводи князів Радзивілів, Любомирських, Чарторийських, Острозьких, Сангушків, Велицьких, Ружицьких, окремі унікальні документи, такі як: Інвентар Воєгощенської церкви, Люстрація м. Ковеля 1663 р., весільні і хрестинні пісні жителів с. Щедрогоща та інші.

IV і V томи праці Теодоровича, найбагатші в джерельному плані, підготовлені із залученням церковнопарафіяльних літописів, зібраних Волинським церковно-археологічним товариством і його єпархіальним давньосховищем під керівництвом О. Фотинського, як результат праці сотень волинських священиків.

У «Волынских епархиальных ведомостях» було опубліковано в 1903 р. 15, в 1904 — 3, в 1905 р. — 1 архівні підбірки документів з історії Почаївської Лаври, які продовжили серію археографічних публікацій з історії цієї святині, здійснювані дослідником в 1895–1898 рр.

Всі вони були зібрані і видані окремою книгою під назвою «Дарственная запись Анны Гойськой на устройство Почаевского монастыря от ноября 1597 г.», що вийшла в Почаєві у 1908 році. У 1904 році М. Теодорович здійснив друге, повністю перероблене видання своєї історії міста Кременця Волинської губернії.

Краєзнавець-педагог і надалі підтримував зв’язки з волинськими духовними школами, де працював у 1883–1899 рр. (Волинською духовною семінарією і Волинським (Кременецьким) єпархіальним жіночим училищем.

15 травня 2010 на території Свято-Покровської церкви в м. Луцьк відкрито пам’ятник Теодоровичу (скульп. І.Дацюк).

Праці:

  • Волынь: Историко-статистическое описание церквей и приходов Волынской епархии, т. 1—5. Почаев, 1888—1903 [вид. не завершене]
  • Архив князей Сангушек. «Волынские епархиальные ведомости», 1891, № 23
  • Город Владимир Волынской губернии в связи с историей Волынской епархии. Почаев, 1893
  • Город Заславль Волынской губернии: Исторический очерк. Почаев, 1894
  • Город Кременец Волынской губернии: Исторический очерк. Почаев, 1894
  • Город Староконстантинов Волынской губернии: Исторический очерк. Почаев, 1899
  • Волынская духовная семинария: История первоначального устройства ее и подведомственных ей духовных училищ. Списки воспитанников, окончивших в ней курс учения, а также начальников и наставников ее в период времени с 1796 по 1900 гг. Почаев, 1901

Джерела:

Енциклопедія українознавства [Текст]: словникова частина : [в 11 т.] / Наукове товариство імені Шевченка ; гол. ред. проф., д-р Володимир Кубійович. — Париж ; Нью-Йорк; Львів ; Київ, 1955—2003.

Силюк А. Микола Теодорович: біобібліографічний нарис // Минуле і сучасне Волині. Олександр Цинкаловський і край: Матеріали IX наукової історичної конференції 20-23 січня 1998 р. — Луцьк: Надстир’я, 1998. — С. 77—79.

Ясь О. В. Теодорович Микола Іванович [Текст] / О. В. Ясь // Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. — Київ, 2013. — Т. 10 : Т — Я. — С. 49. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Teodorovych_M (останній перегляд: 26.12.2017).

Article Source

Автор:

Даний автор додав 1834 публікацій.

Залишити відповідь