СОЛТИС Михайло Миколайович

СОЛТИС Михайло Миколайович (19.11.1936, с. Завої Сяноцького повіту, Лемківщина (нині – не існує) – 16.08.2018, м. Львів) – науковець, педагог, доктор хімічних наук, професор. Заслужений професор ЛНУ імені Івана Франка.

Народився 19 листопада 1936 р. на Лемківщині в с. Завої Сяніцького повіту (Польща). У 1946 р. родина переїхала в Україну та поселилася в с. Богданівка Підволочиського району Тернопільської області.

У 1955 р. вступив до Львівського державного університету імені Івана Франка на хімічний факультет, який закінчив з відзнакою. З 1956 р. працював у науковому гуртку кафедри фізичної і колоїдної хімії, де успішно займався науковою роботою під керівництвом доцента І. Й. Малєєва та професора О. І. Юрженка.

З роками склалося, що з кафедрою поєднав життєвий і професійний шлях. Кандидатську дисертацію «Адгезія і адсорбція полімерів ефірів акрилової і метакрилової кислот на скляній поверхні» захистив у 1966 р. Захист докторської відбувся у 1982 р., тема дослідження — «Адсорбція макромолекул на високодисперсних адсорбентах».

У 1966–1967 рр. М. М. Солтис викладав на кафед­рі фізичної та колоїдної хімії альма-матер, в 1967–1973 рр. — завідувач кафедри хімічної кібернетики та технології, 1974–1988 рр. — доцент кафедри органічної хімії та кафедри фізичної і колоїдної хімії, 1985–1990 рр. — декан хімічного факультету, а з 1988 р. — професор кафедри фізичної і колоїдної хімії.

Упродовж багатьох років М. М. Солтис є куратором господоговірних та держбюджетних тем. Спільні з колегами дослідження дозволили розробити та запропонувати низку ефективних технологічних рішень, спрямованих на підвищення роздільної здатності електронно-променевих приладів спеціального призначення, які були використані в космічних розробках.

Загального визнання набули дослідження в галузі фізико-хімії поверхневих явищ та дисперсних систем: були проведені спільні роботи з американською компанією Sherwin–Williams з дослідження нових екологічно безпечних водоемульсійних лакофарбових композицій та вивчення впливу природи поверхневоактивних речовин на їхні властивості.

Головний об’єкт наукових досліджень Михайла Миколайовича — адсорбція на твердій поверхні з рідких середовищ. З колегами він уперше обґрунтував вплив вмісту твердої фази в адсорбційній системі на величину адсорбції через агрегацію високодисперсних частинок.

Результати, одержані професором та колективом співробітників у вивченні процесів стабільності нанорозмірних дисперсних систем різноманітного призначення, апробовані на багатьох міжнародних та вітчизняних наукових конференціях.

М. М. Солтис неодноразово входив до складу вченої ради альма-матер, також є членом спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських та докторських дисертацій, бере активну участь у налагодженні співпраці з науковими установами та університетами України, зарубіжжя, в організації та проведенні наукових конференцій, в тому числі і міжнародних.

У творчому доробку вченого понад 340 друкованих праць, 9 авторських свідоцтв та патентів, 3 нав­чальні посібники з грифом МОН України. За наукову, педагогічну та громадську діяльність нагороджений знаком Мінвузу «За відмінні успіхи в роботі», нагрудним знаком «За наукові досягнення», подяками ректора ЛНУ імені Івана Франка, удостоєний звання заслуженого професора ЛНУ імені Івана Франка.

Помер 16 серпня 2018 року. Похований на Личаківському кладовищі у Львові.

Джерела

Солтис Михайло Миколайович [Текст] // Науковці України — еліта держави / автор-упоряд. Я. Білейчук. — 4-е вид. — Київ, 2015. — Режим доступу: http://logos-ukraine.com.ua/project/index.php?project=nued4&id=1635,  вільний.

Михайло Миколайович Солтис  [Текст] : бібліогр. покажчик / МОН, молоді та спорту України : Львівський нац. ун-т імені Iвана Франка : хімічний ф-т. —.Львів, 2011.

Article Source

Автор:

Даний автор додав 2331 публікацій.

Залишити відповідь