СЕМКОВИЧ Олександр Антонович

СЕМКОВИЧ Олександр Антонович (17.06.1885, Тлусте Заліщицького округу Королівства Галичини та Володимири Австро-Угорської імп., нині м-чко Товсте Заліщицького району Тернопільської області – 08.07.1954, Варшава, Польща) – художник-реставратор, палітурник, бібліограф. Племінник професора, бібліотекаря (з 1876) та директора (1892–1912) бібліотеки Львівського університету О. Семковича (1850–1923).

Закінчив Королівську академію графіки в м. Лейпциг (1909). Працював:

  • директором Національного інституту палітурної справи уЛьвові (1912–1917);
  • керівником власної палітурної кампанії (з 1920);
  • сенатором (1938–1939);

під час німецької окупації Львова –

  • реставратором старовинних книг бібліотеки Львівського університету;
  • першим директором Літературного музею ім. Адама Міцкевича (Варшава, з 1952).

Старійшина гільдії палітурників у Львові (з 1931). Брав участь у підготовці виставки присвяченої 85-м роковинам смерті А. Міцкевича в Львівській філії БАН УРСР (1940). Подарував Львівській філії БАН УРСР власну колекцію першодруків А. Міцкевича (січ. 1940).

Організатор виставки, присвяченої 150-річчю поета А. Міцкевича (Варшава, Нац. музей, 1948).

Джерело:

Семкович Олександр Антонович [Текст] // Історія української бібліотечної справи в іменах (кінець ХІХ ст. – 1941 р.) : матеріали до біобібліографічного словника / авт.-уклад. Л.В. Гарбар ; ред. кол.: Г.В. Боряк, Л.А. Дубровіна (голова), В.І. Попик та ін. ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2017. — С. 409—410. — Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_mi/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=FCTG&P21DBN=FCTG&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=online_book&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=FF=&S21STR=EIF0000083%2Epdf, вільний. — Дата ост. пер.: 11.10.2019.

Article Source

Автор:

Даний автор додав 3093 публікацій.

Залишити відповідь