СЕКО Ярослав Петрович

СЕКО Ярослав Петрович (14.12.1980, м. Дубровиця Рівненської області) – історик, педагог, громадський діяч. Кандидат історичних наук, доцент.

Народився 14.12.1980 р. в м. Дубровиця Рівненської обл. У 1997 р. закінчив ЗОШ №2 І–ІІІ ступенів м. Дубровиця Рівненської області. Закінчив у 2002 р. історичний факультет Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

2005 р. в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук “Національний рух середини 1980-х – початку 1990-х років у контексті відродження української державності” за спеціальністю 07.00.01 – історія України. Науковий керівник – д.і.н., проф. Л. М. Алексієвець. Працював у Дубровицькому ліцеї.

З листопада 2002 р. – аспірант кафедри нової і новітньої історії та методики викладання історії ТДПУ. З листопада 2004 – асистент кафедри нової і новітньої історії та методики викладання історії ТНПУ, 2008 – доцент кафедри нової і новітньої історії та методики викладання історії ТНПУ, заступник декана історичного факультету з навчальної роботи.

Автор понад 50 наукових праць з проблем українського національного руху другої половини ХХ ст. та новітньої історії слов’янських народів.

Розробляє наукові напрями «Актуальні проблеми державотворення слов’янських країн новітнього часу»; «Теорія і практика європейського націоналізму»; «Теорія і практика українського національного руху».

Викладає навчальні дисципліни

  • «Історія слов’янських народів ХХ ст.» (3 курс),
  • «Націоналізм в європейській історії» (5 курс),
  • «Український національний рух другої половини ХХ ст.» (5 курс),
  • «Сучасні теорії нації і націоналізму» (магістратура).

джерело

Article Source

Автор:

Даний автор додав 3091 публікацій.

Залишити відповідь