САЧЕНКО Анатолій Олексійович

САЧЕНКО Анатолій Олексійович (27.02.1945, смт Турбів Липовецького району Вінницької області) – науковець, педагог, доктор технічних наук, професор, академік Української академії з економічної кібернетики та Нью-Йоркської академії наук, заслужений винахідник України (1992). Завідувач кафедри інформаційно-обчислювальних систем та управління Тернопільського національного економічного університету (Факультет комп’ютерних інформаційних технологій). Науковий керівник Науково-дослідного інституту інтелектуальних комп’ютерних систем Тернопільського національного економічного університету та інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова Національної Академії Наук України.

Анатолій Саченко — один із засновників провідної наукової школи з комп’ю­терних інформаційних технологій в ТНЕУ, що визнана міжнародною спільнотою.

Народився 27 лютого 1945 р. у смт Турбів Липовецького району на Вінниччині. У 1968 р. закінчив факультет автоматики Львівського політехнічного інституту (нині — Національний університет «Львівська політехніка», НУ «ЛП»).

Професійний шлях почав інженером обчислювального центру у Вінниці, стажувався на Мінському заводі ЕОМ (Білорусь). 31970 р. працює в ТНЕУ, де у 1989 р. заснував кафедру інформаційно-обчислювальних систем і управління, відкрив спеціальність «АСУ та економічна кібернетика».

А Саченко — ідеолог, творець і перший директор (1994–2005) Інституту (тепер — факультету) комп’ютерних інформаційних технологій. Науковий керівник з 1983 р. Галузевої НДЛ автоматизованих систем збору і обробки інформації (з 2004 р. — НДІ інтелектуальних комп’ютерних систем).

У 1978 р. захистив кандидатську, а у 1988 р. — докторську дисертації. Стажувався в університетах Англії, Канади та Німеччини. У 2002–2003 pp. — Фулбрайт-професор департаментів комп’ютерних наук Університету штату Мейн і Боден коледжу (США), а у 2011 р. — департаменту комп’ютерної інженерії Університету штату Нью-Гемпшір (США).

Досліджує інтелектуальні сенсорні мережі, системи кібернетичної безпеки, безпровідні системи, Інтернет речей, розпізнавання зображень, високопродуктивні обчислення. Галузі наукових інтересів:

 • сенсорні системи з елементами штучного інтелекту;
 • системи підтримки прийняття рішень;
 • розподілені мережі датчиків;
 • вимірювальні та керуючі системи з штучним інтелектом;
 • нейронні мережі з штучним інтелектом;
 • контролери з штучним інтелектом для автоматизованих і робототехнічних промислових систем;
 • системи калібрування та верифікації датчиків.

Громадська і педагогічна діяльність

 • дійсний член Української Академії економічної кібернетики (1998),
 • дійсний член Нью-Йоркської академії наук (1998),
 • член спеціалізованої вченої ради при державному університеті «Львівська політехніка» (1994),
 • голова спеціалізованої вченої ради К58.082 .02 при ТНЕУ (2002),
 • головний редактор міжнародного наукового журналу «Computing»,
 • редактор розділу «Докторські дисертації» міжнародного журналу «IEEE Instrumentation & Measurement Magazine»,
 • голова студентського комітету ІЕЕЕ секції «Україна»,
 • почесний член IEEE (товариства Computer, I&M, Systems, Man & Cybernetics) з 1993 року.
 • науковий керівник семінару «Моделювання і комп’ютерні інформаційні технології» НАН України,
 • науковий керівник НДІ ІКС (2004),
 • співголова міжнародної конференції IDAACS 2001—2011,
 • професор (на громадських засадах) департаменту електро-комп’ютерної інженерії, університет Нью-Гемпшир, США з 2011.
 • член вченої ради факультету комп’ютерних інформаційних технологій ТНЕУ,
 • голова спеціалізованої вченої ради К58.082 .02 при ТНЕУ.

Автор 550 наукових праць, з них 3 монографії, 70 патентів та 138 публікацій, індексованих Web of Science та Scopus. Науковий керівник і розробник понад 60 проектів у рамках національних і міжнародних програм INTAS, FP7, NATO, NSF, CRDF, STCU, Tempus, Erasmus+.

Керівник і консультант 20 наукових дисертацій, у тому числі й здобувачів-іноземців. Головний редактор міжнародних наукових журналів International Journal of Computing (індексованим Scopus Elsevier) та International Journal of Information Engineering and Electronic Business.

Один із фундаторів і голова міжнародної конференції IEEE IDAACS, що проводиться що два роки з 2001 р. Почесний голова сателітних симпозіумів з безпровідних систем IDAACS-SWS (Оффенбург, Німеччина, 2012, 2014, 2016).

У 2004 p. — співдиректор NATO ARW «Cyber Security and Defence», у 2011— співдиректор DAAD International Summer School on Wireless Networks. Голова спеціалізованої кандидатської вченої ради, член спеціалізованої докторської ради НУ «ЛП», радник студентської філії IEEE ТНЕУ, голова відділення приладобудування та обчислювального інтелекту IEEE.

У 2012 р. відкрив нову магістерську спеціальність «Управління проектами» в рамках консорціуму European Master in Project Management. Член Українського Фулбрайтівського кола, радник Українсько-Американської програми з ком­п’ю­терних наук і науковий керівник НДІ інтелектуальних комп’ютерних систем МОН України і НАН України, член секції «Інформатика і кібернетика» Наукової ради МОН.

Одружений, має двох дітей та онуку.

Джерело

Саченко Анатолій Олексійович [Текст] // Науковці України — еліта держави / автор-упоряд. Я. Білейчук. — Т. 5. — Київ, 2017. — 300 с. — Режим доступу: http://logos-ukraine.com.ua/project/index.php?project=nued5&id=2135, вільний.

Article Source

Автор:

Даний автор додав 2331 публікацій.

Залишити відповідь