РИБИЦЬКИЙ Павел Ієронім

РИБИЦЬКИЙ Павел Ієронім (30.09.1902, с. Янів Теребовлянський Королівства Галичини та Володимирії Австро-Угорської імп. – 15.07.1988, м. Краків, Польща) – соціолог, полоніст, д-р філос. н. (1926).

Навчався у Львівському університеті (1920–1924). Стажувався в Німеччині (1928), Франції (1929–1930), Італії (1930). Працював:

  • помічником канцеляриста (1922), старшим канцеляристом (1923), молодшим бібліотекарем (1925), асистентом (1925—1935) бібліотеки Львівського університету;
  • директором бібліотеки Сілезького сейму (м. Катовіце, Польща, 1935—1957);

одночасно —

  • викладачем гуманістичного ф-ту Ягеллонського ун-ту (м. Краків, 1945—1951);
  • зав. каф. соціології Вроцлавського ун-ту;
  • зав. каф. соціології і демографії філос.-іст. ф-ту Ягеллонського ун-ту (Краків, 1957—1972).

Нагороджений «Медаллю 10-річчя Поверненої Незалежності» (1929); «Кавалерським Хрестом ордену Відродження Польщі», «Золотим Хрестом Заслуги», «Медаллю Олександра Кюрі».

Джерело:

РИБИЦЬКИЙ Павел Ієронім [Текст] // Історія української бібліотечної справи в іменах (кінець ХІХ ст. – 1941 р.) : матеріали до біобібліографічного словника / авт.-уклад. Л.В. Гарбар ; ред. кол.: Г.В. Боряк, Л.А. Дубровіна (голова), В.І. Попик та ін. ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2017. — С. 380—381. — Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_mi/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=FCTG&P21DBN=FCTG&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=online_book&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=FF=&S21STR=EIF0000083%2Epdf, вільний. — Дата ост. пер.: 11.10.2019.

Article Source

Автор:

Даний автор додав 3093 публікацій.

Залишити відповідь