Відкритий Міжнародний університет розвитку людини “Україна” Шумський локальний центр дистанційного навчання

27.05.2010 | Автор: | Категорія: Вища освіта

Відкритий Міжнародний університет розвитку людини "Україна"
Шумський локальний центр дистанційного навчання

 

Сам по собі університет є унікальним і єдиним в нашій державі. Ство­рив його в 1998р. за підтримки Київської державної адміністрації перший міністр освіти незалежної України Петро Михайлович Таланчук. Він ставив перед собою мету приблизити освіту до людини, щоб професори, вчені, прийшли в провінційний населений пункт, а не очікували студентів в столицях, обласних центрах чи інших великих містах України.

Основна мета діяльності університету — якісна, доступна вища освіта для людей.

Дистанційна форма навчання дозволяє досягти стратегічної мети – надання вищої освіти всім бажаючим, в першу чергу, студентам з малозабезпечених родин, які прагнуть отримати сучасну якісну освіту. Особливо важливим в нашій роботі є те, що наголос при наборі студентів роблять на людей з особливими потребами, яким важко добиратися на далекі відстані, тим здібним людям, які приковані до ліжка недугою, а також тих, в кого маленькі діти; працівників міліції, солдатів строкової служби.

Дистанційна форма знаходиться, можна сказати, посере­дині між заочною і стаціонарною формою навчання. !ї основу складає самостійність вивчення предметів. Завдання нашого вузу полягає в тому, щоб направити це навчання в правильне русло, проконсультувати студента, безкоштовно забезпечити його підручниками.

Кожен студент нашого університету одержує можливість в електронному варіанті спілкуватися з професорсько-викладацьким складом університету, задавати їм запитання, отримати відповідь, вирішити контрольні тести, навіть скласти залік чи екзамен.

Ми пишаємося тим, що вже в 2009р. ми будемо мати перший випуск спеціалістів-фінансистів з кваліфікаційним рівнем "Бакалавр". Це висококваліфіковані фахівці, які вже працюють і в перспективі пра­цюватимуть в установах, банках, організаціях району.

Гордістю Відкритого Міжнародного університету розвитку людини "Україна" є його кадри.

На місцях, в локальних центрах нашого вузу працюють викладачі і кон­сультанти. Для високого рівня якості освіти, який здобувають наші студенти, дуже важливо, що навчають їх, в пер­шу чергу, фахівці-практики з великим досвідом практичної роботи. Одними з перших викладачів-консультантів Шумського локального центру дистан­ційного навчання є Сергій Івін, Стефанія Шимків, Ольга Мельниченко. Всьо­го в Шумському локальному центрі дистанційного навчання студенти могли здобувати освіту за чотирма спеціаль­ностями, а саме: "Правознавство", "Фінанси", "Діловодство", "Бухгалтерський облік і аудит". Нашою гордістю є подружжя викладачів Марія і Олександр Дзьоби, В. Маєвський, О. Кондратюк.

В Шумському локальному центрі дистанційного навчання здо­бувають освіту 85 студентів. Значна частина із них працюють в державних установах, організаціях, на підприємствах Шумського району. Раніше ці люди не мали можливостей отримати вищу ос­віту з різних причин, до речі, близько 9% з них є людьми з обмеже­ними фізичними можливостями. Викладачі університету серйоз­но займаються науковою роботою. На належному рівні у нас і ви­ховна робота.

Для цього ми зі студентами плануємо і проводимо зустрічі з цікавими людьми, тематичні вечори і конкурси. Навчальний про­цес здійснюється у вихідні дні.

Відкритий Міжнародний університет розвитку людини "Украї­на" має чудові перспективи, бо є потужний науково-викладаць­кий склад, є здібні студенти, є фінанси, є можливість створити і розвивати в Шумську цей вуз.

Article Source

Автор:

Даний автор додав 1878 публікацій.

Залишити відповідь