Відкритий Міжнародний університет розвитку людини “Україна” Шумський локальний центр дистанційного навчання

 In Вища освіта

Відкритий Міжнародний університет розвитку людини "Україна"
Шумський локальний центр дистанційного навчання

 

Сам по собі університет є унікальним і єдиним в нашій державі. Ство­рив його в 1998р. за підтримки Київської державної адміністрації перший міністр освіти незалежної України Петро Михайлович Таланчук. Він ставив перед собою мету приблизити освіту до людини, щоб професори, вчені, прийшли в провінційний населений пункт, а не очікували студентів в столицях, обласних центрах чи інших великих містах України.

Основна мета діяльності університету — якісна, доступна вища освіта для людей.

Дистанційна форма навчання дозволяє досягти стратегічної мети – надання вищої освіти всім бажаючим, в першу чергу, студентам з малозабезпечених родин, які прагнуть отримати сучасну якісну освіту. Особливо важливим в нашій роботі є те, що наголос при наборі студентів роблять на людей з особливими потребами, яким важко добиратися на далекі відстані, тим здібним людям, які приковані до ліжка недугою, а також тих, в кого маленькі діти; працівників міліції, солдатів строкової служби.

Дистанційна форма знаходиться, можна сказати, посере­дині між заочною і стаціонарною формою навчання. !ї основу складає самостійність вивчення предметів. Завдання нашого вузу полягає в тому, щоб направити це навчання в правильне русло, проконсультувати студента, безкоштовно забезпечити його підручниками.

Кожен студент нашого університету одержує можливість в електронному варіанті спілкуватися з професорсько-викладацьким складом університету, задавати їм запитання, отримати відповідь, вирішити контрольні тести, навіть скласти залік чи екзамен.

Ми пишаємося тим, що вже в 2009р. ми будемо мати перший випуск спеціалістів-фінансистів з кваліфікаційним рівнем "Бакалавр". Це висококваліфіковані фахівці, які вже працюють і в перспективі пра­цюватимуть в установах, банках, організаціях району.

Гордістю Відкритого Міжнародного університету розвитку людини "Україна" є його кадри.

На місцях, в локальних центрах нашого вузу працюють викладачі і кон­сультанти. Для високого рівня якості освіти, який здобувають наші студенти, дуже важливо, що навчають їх, в пер­шу чергу, фахівці-практики з великим досвідом практичної роботи. Одними з перших викладачів-консультантів Шумського локального центру дистан­ційного навчання є Сергій Івін, Стефанія Шимків, Ольга Мельниченко. Всьо­го в Шумському локальному центрі дистанційного навчання студенти могли здобувати освіту за чотирма спеціаль­ностями, а саме: "Правознавство", "Фінанси", "Діловодство", "Бухгалтерський облік і аудит". Нашою гордістю є подружжя викладачів Марія і Олександр Дзьоби, В. Маєвський, О. Кондратюк.

В Шумському локальному центрі дистанційного навчання здо­бувають освіту 85 студентів. Значна частина із них працюють в державних установах, організаціях, на підприємствах Шумського району. Раніше ці люди не мали можливостей отримати вищу ос­віту з різних причин, до речі, близько 9% з них є людьми з обмеже­ними фізичними можливостями. Викладачі університету серйоз­но займаються науковою роботою. На належному рівні у нас і ви­ховна робота.

Для цього ми зі студентами плануємо і проводимо зустрічі з цікавими людьми, тематичні вечори і конкурси. Навчальний про­цес здійснюється у вихідні дні.

Відкритий Міжнародний університет розвитку людини "Украї­на" має чудові перспективи, бо є потужний науково-викладаць­кий склад, є здібні студенти, є фінанси, є можливість створити і розвивати в Шумську цей вуз.

Recent Posts

Leave a Comment

Цей сайт захищений reCAPTCHA і застосовуються Політика конфіденційності та Умови обслуговування Google.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt