ПРУСЕВИЧ Олександр Миколайович

ПРУСЕВИЧ  Олександр Миколайович (крипт.: А 77.; 21.02.1878, с. Окопи Святої Трійці Борщівського повіту Королівства Галичини та Володимири Австро-Угорської імп. — 1944, м. Львів) — історик, етнограф, природознавець.

Народився в дрібно-шляхетській родині. Закінчив реальне училище; історико-філологічний факультет Московського імператорського університету. Навчався на природничому відділі фізико-математичного ф-ту Московського імператорського університету (1900-1905).

Працював:

  • канцелярським службовцем Контрольної палати (Кам‘янець-Подільський, з 1905);
  • головним зберігачем Музею Подільського церковного історико-філологічного товариства (1907—1915);

одночасно —

  • завідувачем бібліотеки Товариства Подільського природодослідників і любителів природи (1911-1916);
  • викладачем історії й географії чоловічої гімназії;
  • інспектором кустарних промислів Волині (Луцьк, з 1921);
  • директором Волинського музею Товариства краєзнавців і охорони пам’яток минулого (Луцьк, 1929—1932);
  • зберігачем відділу етнографії Музею Червенських городів (Львів, 1933);
  • науковим співробітником Львівського державного етнографічного музею (1940);

під час нацистської окупації Львова — співробітник Львівського історичного музею. Член Кам’янець-Подільського т-ва подільських природознавців і любителів природи (з 1911);

Комісії із заснування Українського державного універчитету у Кам’янець-Подільському (1918). Брав участь у підготовці праці Ю.Й. Сіцінського «Описи предметов старины» Музею церковного історико-археологічного товариства (1909).

Власну етнографічну колекцію подарував м. Львову в обмін на право довічно займати посаду зберігача музею (1933). Як колишній емігрант під наглядом НКВС, був змушений покінчити життя самогубством.

Особовий архівний фонд О.М. Прусевича зберігається Б відділі рукописів ЛННБ (ф. 88).

Джерело:

Прусевич Олександр Миколайович  [Текст] // Історія української бібліотечної справи в іменах (кінець ХІХ ст. – 1941 р.) : матеріали до біобібліографічного словника / авт.-уклад. Л.В. Гарбар ; ред. кол.: Г.В. Боряк, Л.А. Дубровіна (голова), В.І. Попик та ін. ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2017. — С. 370. — Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_mi/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=FCTG&P21DBN=FCTG&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=online_book&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=FF=&S21STR=EIF0000083%2Epdf, вільний. — Дата ост. пер.: 01.10.2019.

Article Source

Автор:

Даний автор додав 2898 публікацій.

Залишити відповідь