ПОДІЛЬСЬКА ТЕАТРАЛЬНА БІБЛІОТЕКА, видавництво

13.06.2018 | Автор: | Категорія: Видавництва
ПОДІЛЬСЬКА ТЕАТРАЛЬНА БІБЛІОТЕКА — кооперативне видавництво в Тернополі. Діяло в м. Тернопіль у 1925(1926?)—1938 роках. Видавець і головний редактор — Володимир Мартиневич — редактор тернопільського видавництва «Поділля».

Основне завдання видавництва — публікація та розповсюдження драматичних творів для аматорських театрів. Як відмічає тернопільський дослідник Тетяна Решетуха, рік заснування видавництва прийнято вважати за вихідними даними опублікованої в 1925 році драми В. Мартиневича«Потерчук», де вказано  – 1925, Подільська театральна бібліотека.

За більше 10 років діяльності вийшло друком близько 40 видань.  Пік активності видавництва припадає на 1928-1930 рр., коли побачило світ близько тридцяти книжок. Усі вони (за винятком трьох) були надруковані в єдиній у місті українській друкарні Олександра Салевича і Спілки, відкриття якої припадає саме на 1928 р. Для видання прозових творів одночасно було засноване видавництво «Поділля».

Видавничий репертуар включав твори українських письменників, здебільшого соціально-побутова та історична проза морально-етичної проблематики:

 • «Панич» А. Чайковського,
 • «Захар Беркут» І. Франка,
 • «Тіні забутих предків» М. Коцюбинського,
 • «Непримиренні» О. Кониського,
 • «Через кладку» О. Кобилянської.

У 1930 р. за сприяння В. Мартиневича в Тернополі було започатковано літературний
часопис «Сяйво». Пацифікація, очевидно, спричинилася до того, що перше число часопису ( 1930, січень) стало єдиним, яке побачило світ.

Книжки видавництва можна було замовити не лише в Тернополі, але й  у книгарні НТШ у Львові,  у книгарнях «Ukrainain Bazar» у Нью-Йорку (США) та Вінніпегу (Канада), в Українській книгарні Т. Савули у Відні (Австрія), «Українське слово» (Берлін), ін.

Поряд із творами  І. Франка (п’єси за творами І. Франка «Борислав сміється» та «Захар Беркут»,
перероблені для театру П. Франком), І. Тобілевича, І. Федорака, М. Старицького, М. Кропивницького тут видавали твори маловідомих тепер, але популярних на той час місцевих авторів:

 • В. Мартиневича,
 • Я. Коссовського,
 • С. Бєлої,
 • С. Бучака,
 • А. Шатковського,
 • Є. Рудого,
 • В. Герасимовича
 • та ін.

Жанри друків Подільської театральної бібліотеки:

 • комедійні п’єси:
  • «Гріхи молодості», комедія на три дії, «Досиджувала посагу», комедія на три дії, «Трьох до вибору», комедія на три дії – усі В. Мартиневича,
  • «Паливода», комедія на чотири дії І. Тобілевича,
  • «Побережники» та «Депутати до Відня» комедії на одну дію І. Федорака,
  • «Вій», комедія на п’ять дій М. Кропивницького,
  • «Живі покійники», фарс на три дії Конич-Лисенка,
  • «Більш засоромився, як налюбився», комедія на три дії Е. Рудого,
  • «Чар однострою», комедія на три дії М. Вацика,
  • «Арендар в клопоті», комедія в чотирьох діях М. Білянського
  • та ін.
 • історичні драми:
  • «Маруся Богуславна», історична драма на п’ять дій М. Старицького,
  • «Пам’ятні могили», ескіз на одну дію В. Мартиневича,
  • «Захар Беркут», історична драма на чотири дії за однойменним твором
   І. Франка,
  • «Довбуш», драма на п’ять дій Я. Коссовського тощо.
 • драматичні образки з народного життя («Міщане», драма на п’ять дій, «Потерчук», п’єса  зі співами і танцями з народного життя на п’ять дій В. Мартиневича та ін.), які легко
  було інсценізувати, вони не потребували багатого реквізиту й декорацій.
 • драматичні твори для дітей та молоді в серії «Діточий театр»:
  • комедія на одну дію «Ще той ся не вродив, щоб усім догодив» і драма на три дії «Русалка Бжілка» Є. Рудого,
  • драма на три дії «Ой, видно село» С. Бучака.

На сторінках часопису «Що читати?» за 1927-1929 рр. згадано практично всі драматичні твори, що вже вийшли на той час у видавництві.

Невисока ціна на друки «Подільської театральної бібліотеки»: від 1-2,5 злотих,  драматичні твори «Діточого театру» – близько 0,5 злотого, значні наклади (близько 3 тис. примірників), – робили їх доступними для аматорських гуртків і читалень.

18 видань «Подільської театральної бібліотеки» (6 назв з них винесено на 2-4 сторінки обкладинки) були включено в «Спис цензурованих українських, п’єс дозволених владою до вистави».

На багатьох виданнях «Подільської театральної бібліотеки» місцем публікації зазначено Львів–Тернопіль–Нью-Йорк, Львів–Тернопіль–Провіденце, Львів–Тернопіль–Майдан, Львів–Тернопіль–Коломия — залежно від адреси друкарні; більшість видань — із тернопільських друкарень Салєвича і С-ки та В. Крелля.

Припинення діяльності «Подільської театральної бібліотеки» в 1930-х років ХХ ст. є ще одним прикладом посилення утисків українськомовного книговидання на теренах Західної
України, що почалися з постанням політики «пацифікації».

Джерела

Когут, С. Подільська театральна бібліотека [Текст] / С. Когут  // Тернопільський енциклопедичний словник : у 4 т. / редкол.: Г. Яворський та ін. — Тернопіль, 2010. — Т. 4 : А — Я (додатковий). — С. 472.

Решетуха, Т. «Подільська театральна бібліотека» Володимира Мартиневича у видавничій спадщині Тернополя 20–30-х років ХХ століття [Текст] / Т. Решетуха // Медіапростір. – 2015. – Спецвип. № 8. – С. 124–128. – Бібліогр. наприкінці ст. – Електронна версія публікації: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/8527.

Article Source

Автор:

Даний автор додав 2279 публікацій.

Залишити відповідь