ПІДГУРСЬКИЙ Микола Iванович

 ПІДГУРСЬКИЙ Микола Iванович (01.03.1958, м. Тернопіль) – науковець, педагог, доктор технічних наук, професор. Завідувач кафедри технології і обладнання зварювального виробництва ТНТУ імені Івана Пулюя. Член НТШ.


Народився 1 березня 1958 р. у Тернополі. З відзнакою у 1980 р. закінчив інженерно-будівельний факультет Львівського політехнічного інституту за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво».

Працював на посадах інженера, начальника виробничо-технічного відділу Тернопільської міжгосподарської будівельної організації. У 1982 р. став аспірантом Центрального науково-дослідного і проектного інституту будівельних металоконструкцій імені М.П. Мельникова у Москві, у 1986 р. успішно захистив у цьому ж інституті кандидатську дисертацію.

Результати досліджень увійшли до ряду галузевих норм і методичних рекомендацій з розрахунку крихкої і втомної міцності конструкцій морських стаціонарних платформ, вертикальних циліндричних резервуарів, кульових газгольдерів; були впроваджені в Центральному аерогідродинамічному інституті імені М.Є. Жуковського, на підприємствах оборонної галузі.

Від часу закінчення аспірантури Микола Іванович працює у ТНТУ імені Івана Пулюя, за ці роки пройшов шлях від наукового співробітника до завідувача кафедри технології і обладнання зварювального виробництва. Його наукові інтереси охоп­люють широке коло питань:

  • малоциклова втома та механіка руйнування зварних з’єднань в умовах низьких температур експлуатації,
  • проблеми міцності волоконно-оптичних кабелів, гомогенних та гетерогенних триплексів, що застосовуються в авіаційній промисловості та суднобудуванні.

Основу докторської дисер­тації, яку захистив у 2008 р., становлять розробки нових методів живучості відповідальних циклічно навантажуваних зварних конструкцій на основі запропонованих математичних моделей ініціювання та поширення втомних тріщин з врахуванням ймовірнісних підходів.

Спільно з науковцями НТУ «КПІ» було розроблено унікальну вимірювальну систему для оцінки динаміки навантажень конструкцій і машин, що представлялась на міжнародних виставках.

Науковий доробок становить понад 240 наукових праць, 2 монографії, 23 патенти на винаходи. Микола Іванович – один з ініціаторів заснування в університеті «Вісника ТНТУ» та першої на Тернопільщині спеціалізованої вченої ради із захисту дисертаційних робіт.

З 2010 р. очолює комісію вченої ради університету з проблем навчання. Член Наукового товариства ім. Шевченка, Українського товариства з механіки руйнування матеріалів, Товариства зварників України.

За наукові досягнення, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та високий професіоналізм нагороджений Грамотою МОН України, Подякою Прем’єр-міністра України.

Бібліографія праць →

Джерела

Науковці Тернопільського національного технічного університету  [Текст] / упоряд.: М. Медюх, В. Лазарюк. — Тернопіль, 2010. — 204 с.

Храм науки і знання. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя [Текст]  / ред.колегія: П. В. Ясній  [та ін.]. — Тернопіль, 2010. — 376 с.

ПІДГУРСЬКИЙ Микола Iванович  [Текст] // Науковці України — еліта держави / автор-упоряд. Я. Білейчук. — 3-е вид. — Київ, 2014. — Режим доступу: http://logos-ukraine.com.ua/project/index.php?project=nued3&id=1215, вільний.

Article Source

Автор:

Даний автор додав 2719 публікацій.

Залишити відповідь