ПАТРИЛЯК Казимир Іванович

ПАТРИЛЯК Казимир Іванович (16.12.1938, с. Нагоряни, нині Сяноцького повіту Підкарпатського воєводства Польща (Лемківщина) — 03.04. 2015, м. Київ) — вчений-хімік, доктор хімічних наук, керівник відділу каталітичного синтезу Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії (ІБОНХ) НАН України, професор Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 2014 року.


Народився 16 грудня 1938 р. на Лемківщині, в с. Нагоряни Сяноцького повіту Ряшівського воєводства (Польща). У 1946 р. родину Патриляків було переселено до с. Гаї Розтоцькі Зборівського району Тернопільської області, де К. І. Патриляк закінчив середню школу (1956). У 1961 р. закінчив Львівський політехнічний інститут за спеціальністю «Технологія нафти та газу».

У 1969 р. захистив кандидатську, а в 1986 р. — докторську дисертацію. З 1991 р. очолював відділ каталітичного синтезу Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії (ІБОНХ) НАН України. Обіймав посаду професора Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут».

Автор і співавтор понад 200 наукових праць. Досліджував складні гетерогенні й гетерогенно-каталітичні системи. Сформулював закономірність аномальної зміни тиску насиченої пари над речовиною у масивному та кластерному станах, проаналізував наслідки, що з неї випливають. Відкрив явище коливальної адсорбції, виявив його роль, як перемикального механізму певних коливальних процесів. Запропонував механізми практично важливих карбоній-іонних реакцій. Розробив низку вітчизняних каталізаторів.

У 1978 р. в інтересах «Південмашу» і тодішньої оборонної промисловості вирішив проблему прогнозування на період до 20 років експлуатаційних характеристик матеріалів без тривалих і дорогих натурних випробувань.

Впродовж 1986–1988 рр., після аварії на Чорнобильській АЕС, розробив найефективніші способи пилопригнічення й закріплення курних територій, що дозволило знизити рівні радіації повітряного басейну в десятки разів. Керував цими роботами АН України в зоні відчуження ЧАЕС. Було закріплено понад 5 тис. га курних площ різних типів, курні узбіччя шосейних доріг протяжністю в сотні кілометрів, усунуто пиління сотень кілометрів ґрунтових доріг.

Підготував 10 кандидатів та одного доктора наук, понад 20 інженерів-технологів і магістрів. Був членом вчених рад ІБОНХ України та Інституту фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН України із захисту кандидатських і докторських дисертацій, членом державної екзаменаційної комісії НТУУ «КПІ» зі спеціальності «Хімічна технологія неорганічних речовин». Входив до складу редколегій журналів «Каталіз і нафтохімія», «Теоретическая и экспериментальная химия» (обидва НАН України) і «Нефтехимия» (Російська АН). Автор понад 250 наукових праць, у тому числі 2 монографій і 15 патентів на винаходи.

Нагороджений трьома медалями, Грамотами Урядової комісії з питань ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, Почесною грамотою Президії НАН України, Грамотою Верховної Ради України. Похований у Гаях-Розтоцьких.

Джерело

Банах, О.  У вінок пошани професора Казимира Патриляка [Електронний ресурс]: до 80-річчя з дня народження / О. Банах // Праці НТШ. Хім. науки. – 2018. — Т. LIII. – C. 198–205 : фот. –Режим доступу:  http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/opac/search.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/pntsh%5Fhim%5F2018%5F53%5F20%2Epdf, вільний. — Дата ост. пер.: 20.02.2020.

Пам’яті професора К .І. Патриляка [Електронний ресурс]: до 80-річчя з дня народження // Катализ и нефтехимия. – 2018. — № 27. – С. 84–86 : фот. –Режим доступу: http://kataliz.org.ua/arhiv/27/27_2018_10.pdf , вільний. — Дата ост. пер.: 20.02.2020.

Article Source

Автор:

Даний автор додав 3095 публікацій.

Залишити відповідь