Пам’ятні монети України: Яків Гніздовський

31.01.2017 | Автор: | Категорія: Пам’ятні монети України
Пам’ятні монети України: Яків Гніздовський

Дата введення в обіг: 31 березня 2015
Номінал: 2
Метал: нейзильбер
Маса, г: 12.8
Діаметр, мм: 31
Категорія якості карбування: спеціальний анциркулейтед
Гурт: рифлений
Тираж, штук: 30000Серія: Видатні особистості України

Присвячена 100-річчю від дня народження видатного майстра образотворчого мистецтва українського зарубіжжя Якова Яковича Гніздовського – художника, графіка, скульптора, мистецтвознавця, майстра з багатогранним талантом і новаторським підходом до творчості, який відродив мистецтво дереворізу.

Різноманітна та надзвичайно багата творча спадщина унікального митця – сотні графічних і малярських творів, гравюри, скульптурні композиції, гобелени, цікаві дослідження про історію мистецтва – збагатила скарбницю українського і світового мистецтва.

Роздрібна ціна, грн: 35

На аверсі монети розміщено:

угорі малий Державний Герб України та напис півколом НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ,

праворуч – логотип Монетного двору Національного банку України, рік карбування монети 2015, номінал 2 ГРИВНІ,

у колі – стилізовану роботу Я. Гніздовського «Соняшник» (1974).

На реверсі монети розміщено:

у колі роботу Якова Гніздовського «Автопортрет» (1981);

ліворуч роки його життя 1915/1985, унизу напис півколом ЯКІВ ГНІЗДОВСЬКИЙ (праворуч).

художник: дизайн монети: Кузьмін Олександр, Скоблікова Марія

Скульптор: Іваненко Святослав, Атаманчук Володимир

Джерело: сайт НБУ

Article Source

Автор:

Даний автор додав 2711 публікацій.

Залишити відповідь