Пам’ятні монети України: Улас Самчук

14.02.2017 | Автор: | Категорія: Пам’ятні монети України
Пам’ятні монети України: Улас Самчук

Номінал: 2
Метал: нейзильбер
Маса, г: 12.8
Діаметр, мм: 31
Категорія якості карбування:  анциркулейтед
Гурт:  рифлений
Тираж, штук: 20000

Серія: Видатні особистості України

Присвячена 100-річчю від дня народження українського письменника Уласа Самчука, який народився у с.Дермань Рівненської обл., але творив на чужині. Серед майстрів української прози ХХ століття постать Уласа Олексійовича чи не найсамобутніша. Він є автором спогадів, роману-трилогії «Волинь», повісті «Марія», п’єс «Слухайте, слухайте! Говорить Москва», «Шумлять жорна» тощо.
Роздрібна ціна, грн: 35

На аверсі монети зображено стилізовану під оформлення перших видань письменника композицію – книги, обабіч яких – вершники. Угорі розміщено малий Державний Герб України, під ним напис УКРАЇНА, унизу – 2/ГРИВНІ/2005 та логотип Монетного двору Національного банку України.

На реверсі монети розміщено стилізований під гравюру портрет Уласа Самчука, праворуч і ліворуч якого – стилізовані квітки, унизу розміщено написи 1905-1987 УЛАС САМЧУК.

Художник: Таран Володимир, Харук Олександр, Харук Сергій

Скульптор: Чайковський Роман

Джерело: сайт НБУ

Article Source

Автор:

Даний автор додав 2975 публікацій.

Залишити відповідь