Пам’ятні монети України: 475 років першій писемній згадці про м. Тернопіль (нейзильбер)

31.01.2017 | Автор: | Категорія: Пам’ятні монети України

Пам’ятні монети України: 475 років першій писемній згадці про м. Тернопіль

Дата введення в обіг: 20 серпня 2015
Номінал: 5
Метал: нейзильбер
Маса, г : 16.54
Діаметр, мм: 35
Категорія якості карбування : спеціальний aнциркулейтед
Гурт:  рифлений
Тираж, штук: 35000

Серія: Стародавні міста України

Присвячена мальовничому обласному центру, розташованому на р. Серет (притока Дністра), – місту Тернополю, яке вперше згадується в привілеї короля польського і великого князя литовського Сигізмунда І, наданому Яну Тарновському на заснування міста.
Роздрібна ціна, грн: 43

На аверсі монети розміщено:

  • угорі на тлі орнаменту – малий Державний Герб України, під яким напис УКРАЇНА;
  • у центрі на дзеркальному тлі – панорама сучасного міста Тернопіль, над якою герб міста; унизу: рік карбування – 2015;
  • напис півколом: П’ЯТЬ ГРИВЕНЬ та праворуч логотип Монетного двору Національного банку України.

На реверсі монети угорі на дзеркальному тлі розміщено написи:

  • ТЕРНОПІЛЬ/ПЕРША ПИСЕМНА ЗГАДКА, під якими на тлі стилізованого сувою, скріпленого печаткою, зображено портрет Яна Тарновського, праворуч від якого – стародавній замок;
  • написи: ЯН ТАРНОВСЬКИЙ/1540 (праворуч) та ТЯRNOPOLIE (ліворуч).

Художник: Таран Володимир, Харук Олександр, Харук Сергій

Скульптор: Дем`яненко Володимир, Демяненко Анатолій.

Джерело: сайт НБУ

Article Source

Автор:

Даний автор додав 2900 публікацій.

Залишити відповідь