ЛЮБОВЕЦЬ (Мельник) Надія Іванівна

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_staff/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=STAFF&P21DBN=STAFF&Z21ID=&Image_file_name=FOTO%2F319118%2Ejpg

джерело

ЛЮБОВЕЦЬ (Мельник) Надія Іванівна (11.07.1963, с. Раславка Кременецького району Тернопільської області) — український історик, біографіст, бібліограф. Кандидат історичних наук (1996, «Національно-культурний розвиток болгарської меншини України в 20—30-х рр. ХХ ст.»).

Закінчила історичний факультет КНУ ім. Т. Шевченка (1983-1988). Працює ст. науковим співробітником Інституту біографічних досліджень НБУВ (з 2007), вченим секретарем Інституту, відповідальним серкетарем збірника наукових праць «Українська біографістика» (з 2002).

Автор понад 80 наукових праць з української біографістики, бібліографії, джерелознавства, муаристики, історії національних меншин України.

Приймала участь у видавничих проектах «Видатні діячі України минулих століть» (2001), «Золота книга української еліти» (2001), «Народжені Україною» (2002).

З 01.01.2014 — завідувач відділу Інституту. Член редколегії збірника наукових праць Інституту біографічних досліджень «Українська біографістика». Член Українського біографічного товариства.

Біографічна довідка й публікації →

Джерело

ЛЮБОВЕЦЬ (Мельник) Надія Іванівна [Текст] // Українські бібліографи : біогр. відом., проф. діяльн., бібліогр. / Мін-во культури України, ДЗ «Нац. Парлам. б-ка України». — Київ, 2008 — Вип. 3 / авт.-уклад. Н. І. Абдуллаєва ; наук. Ред. В. О. Кононенко. — 2011. — С. 78—79.

 

Article Source

Автор:

Даний автор додав 2900 публікацій.

Залишити відповідь