ЛУЦИК Роман Ярославович

31.10.2019 | Автор: | Категорія: Бібліографи | Бібліотекарі
ЛУЦИК Роман Ярославович (18.03.1900, с. Лука, нині Монастириського р-ну Тернопільської обл. — 1974) — книгознавець; магістр філософії (1938).

Народився в родині свяще­ника. Навчався в гімназії для галицьких біженців (Ростов-на-Дону, 1915—1917). Закінчив:

 • гімназію (м. Дубно Волинської губернії, 1922);
 • філософський факультет Львівського університету ім. Яна Казимира (1932);
 • бібліотечний факультет Львівського культосвітнього технікуму (1950).

Працював:

 • керівником бібліотеки та архіву «Общества им. Михайла Качковского» (1938);
 • співробітником бібліотеки наукового культурно-освітнього товариства «Галицько-Руська Ма­тиця» (1939);
 • вчителем української мови серед­ньої школи № 43 (Львів, 1939-1941);
 • поденним робітником ремонтно-будівельної контори Залізничного району (Львів, 1941);
  • науковим співробітником (з 01.03.1942),
  • головним бібліотека­рем відділу опрацювання (серпень, 1944),
  • бібліо­графом відділу рукописів (з листопада 1944),
  • завідувачем спецвідділу (до травня 1945),
  • старшим біб­ліотекарем відділу стародруків (до трав­ня 1946),
  • головним бібліотекарем відділу комплектування (з 07.05.1946);
  • завідувачем відділу рідкісної книги (16.03.1950—1973)
 • Львівської філії БАН УРСР.

Джерело:

ЛУЦИК Роман Ярославович [Текст] // Історія української бібліотечної справи в іменах (кінець ХІХ ст. – 1941 р.) : матеріали до біобібліографічного словника / авт.-уклад. Л.В. Гарбар ; ред. кол.: Г.В. Боряк, Л.А. Дубровіна (голова), В.І. Попик та ін. ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2017. — С. 262—263. — Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_mi/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=FCTG&P21DBN=FCTG&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=online_book&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=FF=&S21STR=EIF0000083%2Epdf, вільний. — Дата ост. пер.: 01.10.2019.

Article Source

Автор:

Даний автор додав 2896 публікацій.

Залишити відповідь