ЛЕВИЦЬКИЙ Орест Іванович

28.10.2017 | Автор: | Категорія: Історія регіону
ЛЕВИЦЬКИЙ Орест Іванович (13 (25). 12. 1848, с. Маячка, нині Новосанжарівського р-ну Полтав. обл. – 09. 05. 1922, с. Драбівці, нині Золотоніського р-ну Черкаської обл., похований у м. Київ) – історик, архівіст, археограф, етнограф, правознавець.  Працював у міських архівах Кременця та Почаєва.

Закінчив Київський університет (1874).  Протягом 1874-1921 років працював секретарем-діловодом Тимчасової комісії для розгляду давніх актів (Київська археографічна комісія).

Досліджував і публікував архівні матеріали з історії України XVI–XVIII століть, зокрема народного побуту, звичаєвого права, церковно-релігійних рухів тощо.

О. Левицький як вчений секретар Комісії брав безпосередню участь у підготовці і випуску багатотомного фундаментального видання «Архив Юго-Западной России». Це збірка історичних документів та літературних пам’яток Правобережної та Західної України XIV–XVIII cтоліть, що видавалася комісією у 1859-1914 роках.

У січні 1878-го О. Левицького обрали дійсним членом створеного у листопаді 1872 року історичного товариства Нестора-Літописця, яке поставило собі за мету сприяти передусім розвитку історії, літературознавства, археології і нумізматики. У лютому 1885-го він був обраний членом ради Товариства, а 1902 року (після смерті О. М. Лазаревського) – заступником голови.

Свідченням високого авторитету Ореста Левицького як історика, а також археографа, джерелознавця, який все життя працював в архівосховищах багатьох міст, в тому числі і в Кременці, Почаєві є те, що його було обрано членом багатьох наукових установ і товариств: Львівського наукового товариства ім. Т. Шевченка (НТШ), Київського археографічного товариства, Російського географічного товариства та ін.

З 1918 року він – академік Української академії наук (УАН), а з 1919-го – її віце-президент. Два роки вчений виконував обов’язки президента Академії наук, а 27 березня 1922 року був офіційно обраний третім президентом ВУАН.

У творчому доробку О. Левицького понад 200 праць з історії України. Значна частина їх присвячена дослідженню волинської минувшини. Вперше О. Левицький побував на Волині у 1882 році, коли за дорученням Київської археографічної комісії здійснював пошук нових історичних матеріалів, огляд і обстеження пам’яток старовини.

Матеріали його досліджень волинського краю увійшли в VI том (ч. I ) «Архива Юго-Западной России», який Київська археографічна комісія опублікувала у 1883 році. Тут вміщені акти про церковно-культурні відносини з 1322 по 1648 роки.

До цієї публікації документів вчений додав велике наукове дослідження з використанням широкого кола джерел. Тут вперше глибоко досліджено церковно-релігійні рухи в Україні у XVIII столітті у контексті суспільного, політичного і культурного життя, пов’язаного з відповідними процесами, які тоді проходили в Росії та Західній Європі.

Дослідник розкрив історію цих рухів, життя, побут, матеріальне становище церкви, монастирів, історію церковних братств, стан освіти, показав, як запроваджувалась унія, переслідування православних і боротьбу народу з католиками і уніатами, історію секти социніанів тощо.

Інтерес О. Левицького до минулого волинського краю був глибоким і тривалим. Дослідження вченого, зібраний ним величезний матеріал, описи пам’яток старожитностей нашого краю є цінним джерелом вивчення його минувшини.

У 1889 році вийшла з друку праця вченого «Владимир-Волынское братство». Невдовзі з’явилися інші його праці: «Транспорт вещей Петра I, арестованный на Волыни в 1701 г». (1890), «Союзники Наполеона на Волыни в 1812 г». (1894), «Почаевская летопись: Новейшее произведение древневолынской письмености» (1898).

Дбаючи про більш широке ознайомлення громадськості з історією, О. Левицький опрацював частину зібраного матеріалу в белетризованій формі. Так, на сторінках часопису «Киевская старина» з’явився цикл «Волынская бывальщина» (1884-1887). У 1889 та 1891 роках виходять два випуски «Очерков старинного быта Волыни и Украины».

У 1914-му вийшла з друку єдина прижиттєва збірка творів Ореста Левицького «Волинські оповідання». Сюди увійшли «Ганна Монтовт», «Превелебний сват», «Єзуїтська преподобиця». У 1918 році в «Літературно-науковому віснику» надруковано останнє оповідання Ореста Івановича і п’яте з волинського циклу – «Пан Сенюта».

Великою заслугою вченого є друге видання (1893) фундаментальної тритомної збірки джерел з історії України «Пам’ятники», перше видання якого Київська археографічна комісія друкувала протягом 1845-1859 років. Тут вміщено документи українських братств XVII–XVIII століть.

Написані на архівних документальних джерелах праці О. Левицького й донині зберігають свою наукову і довідково-інформаційну цінність. Помер вчений під час чергового наукового відрядження, на рідній Полтавщині, у с. Драбів (тепер Черкаська область) 9 травня 1922 року.

Його відспівали не в Софіївському соборі, як він бажав, а в бідній селянській церкві с. Митлашівки. Ховали його за козацьким звичаєм: труну, покриту червоною китайкою, везли на санях волами; поховали біля церкви, насипали високу могилу і поставили дерев’яний хрест.

Автор праць:

  • Левицький О. Богдан Хмельницький [Текст] / О. Левицький // Гетьмани України: іст. портрети. – Київ, 1991. – С. 33–34.
  • Левицький О. Ганна Монтовт [Текст] : іст. повість; Сім’я і побут українців у XVI ст. / О. Левицький // На переломі. – Київ, 1994. – С. 96–151, 190–255.
  • Левицький О. Єзуїтська преподобниця [Текст]: іст. оповідання / О. Левицький. – Канада, [1997]. – 69 с.
  • Левицкий О. История одного древнего волынского храма [Текст] / О. Левицкий // Киевская старовина. – Київ, 1903. – Т. LXXX. – С. 70–90.
  • Левицький О. Кримінальна хроніка XVIІ ст. [Текст] / О. Левицький // Скрипторій історичної прози. – Львів, 1997. – Т. VIІ. – С. 5–117.
  • Левицький О. Пан Сенюта [Текст] : іст. оповідання з волин. життя XVІ ст.: фрагменти / О. Левицький // Наша віра. – 1999. – № 2. – С. 12.
  • Левицький О. Родовід Замкової Божниці [Текст] / О. Левицький // Волинь. – 2003. – № 5. – С. 135–146.

Джерела:

Гуцал, П. Левицький Орест Іванович [Текст] /П. Гуцал // Тернопільський енциклопедичний словник : у 4 т. / редкол.: Г. Яворський та ін. — Тернопіль, 2005. — Т. 2 : К — О. — С. 332.

Яковець,О. 160 років від дня народження О. І. Левицького (1848-1922) – українського історика, письменника, дослідника Волині [Текст] / О. Яковець // Календар знаменних і пам’ятних дат Волині на 2008 р. / Упр. культ. і туризму Волин. обл. держ. адмін., Волин. краєзн. музей, Волин. держ. обл. універс. наук. б-ка ім. Олени Пчілки. – Луцьк, 2007. – С. 54-58.

Article Source

Автор:

Даний автор додав 1572 публікацій.

Залишити відповідь